Pressrelease
Lerkanidipin – nu i högkostnadsskyddet för patienter med
högt blodtryck
Stockholm, 2012-07-17 ― Actavis AB
Actavis AB introducerar Lerkanidipin Actavis det enda läkemedelet innehållande
lerkanidipin som tillhandahålls inom högkostnadsskyddet. Lerkanidipin Actavis är ett
generikum till Zanidip® och ingår i gruppen kalciumflödeshämmare som ofta används för
att behandla högt blodtryck. Högt blodtryck är mycket vanligt förekommande, av Sveriges
vuxna befolkning har ca en fjärdedel högt blodtryck, majoriteten av dessa behöver
blodtrycksänkande läkemedel. Högt blodtryck medför ökad risk för stroke, hjärtinfarkt,
hjärtsvikt och njursvikt och är därmed en av de allra största folksjukdomarna.
Zanidip® som marknadsförs av Meda förlorade 2009 subventionen då Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket, TLV (dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden, LFN) genomförde
en genomgång av blodtryckssänkande läkemedel. Då Zanidip® ingick i högkostnadsskyddet
behandlades årligen ca 10 000 patienter med lerkanidipin.
Sedan kostnaden för behandlingen flyttats från samhället till den enskilde patienten har
användningen minskat. Två år efter beslutet väljer en relativt stor del av patienterna att
fortsätta sin behandling med lerkanidipin trots utebliven subvention. Dessa patienter kan
nu få behandling inom högkostnadsskyddet.
En vanligt förekommande biverkning hos kalciumflödeshämmare är ankelödem. För
lerkanidpin är förekomsten av denna biverkning mindre vanlig jämfört med andra preparat
i gruppen. Detta gör att en stor patientgrupp nu kan erbjudas en alternativ behandling
inom förmånen vilket kan medföra högre livskvalitet och därmed också bättre följsamhet.
”Vi är glada att lerkanidipin nu finns inom förmånen så att de patienter som behöver detta
läkemedel kan få sin behandling subventionerad. Tidigare har framförallt patienter med
god ekonomi haft denna möjlighet till modern behandling med mindre biverkningsfrekvens,
eller så har man löst det på annat vis lokalt. I Linköping valde vi att betala läkemedlet
direkt via kliniken för de som verkligen behövde lerkanidipin. Kalciumhämmare är en
mycket viktig preparatgrupp för patienter som har svårbehandlat högt blodtryck, så det är
mycket glädjande att behandlingsarsenalen utvidgas på detta sätt så att vi får lättare att
t.ex. reducera riskerna för stroke och andra allvarliga komplikationer till högt blodtryck”
säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping
För mer information, kontakta:
Djamshid Ghavami
Produktchef generika
Tel: 070-626 40 70
E-mail: [email protected]
Om Actavis
Actavis är ett av världens ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel.
Med ett omfattande tillväxtprogram innefattande såväl mer än 20 strategiska uppköp som organisk tillväxt har
Actavis Group idag ca 11 000 medarbetare och är etablerat i ungefär 40 länder. I Sverige marknadsför Actavis
över 200 produkter inom tre affärsområden: Öppenvård, Slutenvård och Egenvård.