I nbjudan Nordiskt Barndiabetessymposium Linköping

September 2015
Inbjudan till terapiinriktad utbildning
med produktinformation
Diabetesdagar i Mellansverige –
Nyheter och trender inom diabetologins värld
Sundbyholm
10-11 december 2015
Hej!
Välkommen till Diabetesdagar i Mellansverige med fokus på
nyheter och trender inom Diabetologins värld!
Vi verkar alla inom ett mycket angeläget och högintressant
område där det hela tiden sker en utveckling och ny
kunskap skapas. Inom regionen finns oerhört mycket
kompetens och vi träffas dessa dagar med syfte att utbyta
kunskaper och lära av varandra.
Uppslutningen är bred från regionen när det gäller olika
åtaganden i programmet vilket gläder oss mycket. Det
tycker vi visar på ett stort gemensamt engagemang och
intresse för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
patienterna.
Vi har skapat ett program bestående av fyra olika sessioner
och vi hoppas att ni finner dem intressanta och relevanta.
Vi börjar dagarna med att ta ett avstamp i hur regionen
mår. Med detta som grund går vi sedan in i mötet och
fokuserar på nya behandlingsrön, nyheter inom medicinsk
teknik, nyheter inom transplantation och regenerativ
medicin för att avslutningsvis fördjupa oss i ett pass om
T2D med fetma.
Programinnehållet har tagits fram av specialister inom
regionen och mötet genomförs i samarbete med Novo
Nordisk.
Hjärtligt välkomna!
Moderatorer
Session 1: Nya behandlingsrön
Jan Eriksson, Professor, överläkare, Sektionen för Endokrinologi och Diabetologi,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Session 2: Nyheter inom medicinsk teknik
Vibeke Bergmark, Överläkare vid Medicinkliniken, Nyköpings lasarett, Nyköping
Session 3: Nya betaceller vid typ 1-diabetes? Nyheter inom transplantation och
regenerativ medicin
Peter Hallgren, Överläkare, Medicinkliniken, Falun
Session 4: T2D med fetma – en kirurgisk sjukdom?
Bernt Johansson, Överläkare, Endokrinmottagningen, Gävle
Föreläsare
Niclas Abrahamsson, Specialistläkare, Sektionen för Endokrinologi och Diabetologi,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Peter Adolfsson, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinsk mott, Kungsbacka
Alireza Biglarnia, Docent, överläkare Sektionen för transplantationskirurgi,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Per-Ola Carlsson, Professor, överläkare, Sektionen för Endokrinologi och
Diabetologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Jan Eriksson, Professor, överläkare, Sektionen för Endokrinologi och Diabetologi,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Jarl Hellman, Överläkare, Sektionen för Endokrinologi och Diabetologi, Akademiska
Sjukhuset, Uppsala
Johan Jendle, Bitr professor, överläkare, Endokrin- och diabetescentrum,
Centralsjukhuset Karlstad
Anders Karlsson, Professor, Sektionen för Endokrinologi och Diabetologi,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Eva Rask, Docent, överläkare, Sektionen för diabetes & endokrina sjukdomar,
Universitetssjukhuset, Örebro
Erik Schwarcz, Docent, överläkare, Sektionen för diabetes & endokrina sjukdomar,
Universitetssjukhuset, Örebro
Magnus Sundbom, Professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Uppsala
Maria Thunander, Docent, överläkare, Endokrinmottagningen, Centrallasarettet,
Växjö
Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, Sektionen för transplantationskirurgi,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Tina Vilsbøll, Professor, Chief Consultant Endocrinologist and Head of the Center for
Diabetes Research, Gentofte Hospital, Copenhagen, Denmark
Program
torsdag 10 december 2015
12.30
Lunch
13.30
Välkomna
Session 1: Nya behandlingsrön
Moderator: Jan Eriksson
13.40
Behandlingsresultat i praktiken - Hur mår regionen?
Erik Schwarcz
14.00
Other incretins and GI hormones in metabolism
Anders Karlsson
14.30
Novel insulins
Maria Thunander
15.15
Paus och incheckning
Session 2: Nyheter inom medicinsk teknik
Moderator: Vibeke Bergmark
15.45
Nytt om insulinpumpar, closed-loop
Johan Jendle
16.30
CGM
Peter Adolfsson
17.15
Appar/M-hälsa
Jarl Hellman
17.45
Avslut
19.00
Middag
Program
fredag 11 december 2015
Session 3: Nya betaceller vid typ 1-diabetes? Nyheter
inom transplantation och regenerativ medicin
Moderator: Peter Hallgren
08.00
Klinisk ötransplantation
Bengt von Zur-Mühlen
08.30
Interventionsstudier och regenerativ medicin
Per-Ola Carlsson
09.00
Pancreastransplantation
Alireza Biglarnia
09.30
Paus och utcheckning
Session 4: T2D med fetma – en kirurgisk sjukdom?
Moderator: Bernt Johansson
10.00
Långtidsresultat av överviktskirurgi
Magnus Sundbom
10.30
Nytt om komplikationer och deras behandling
Niclas Abrahamsson
10.50
Livskvalitet
Eva Rask
11.10
Nya läkemedel vid fetma
Jan Eriksson
11.30
Novel effects and applications of GLP-1 analogs
Tina Vilsbøll
12.15
Avslut och summering. Nästa möte
12.30
Lunch
Kursfakta
Programtid:
Start torsdag 10 dec med lunch klockan 12.30
Avslut fredag 11 dec med lunch klockan 12.30
Plats:
Sundbyholms slott & konferens, Eskilstuna
www.sundbyholms-slott.se
Målgrupp:
Mötet riktar sig till läkare inom diabetesvård på
sjukhus i regionen för Uppsala, Örebro, Värmland,
Västmanland, Sörmland, Dalarna och Gävleborg.
Inbjudna är även en diabetessjuksköterska per klinik
på sjukhusen inom nämnda region.
Syfte:
Mötet syftar till att skapa ett gemensamt forum
för dialog och kunskapsutbyte inom beskriven region.
Anmälan:
via www.fokusdip.se
senast 10 november
Obs: begränsat antal platser
Kostnad:
2500 kr + moms, faktureras efter kursen.
Kursmaterial, kost och logi ingår.
Eventuell resa bekostas av kursdeltagaren.
Kontakt:
Erik Linderberg, Regional Market Access Manager
Novo Nordisk Scandinavia AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0703-02 06 77
Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587, 202 15 Malmö
Tel: 040-38 89 00, Fax: 040-18 72 49
Email: [email protected]
www.novonordisk.se