Oerstedia dorsalis - cigarrnemertin - 241996

Oerstedia dorsalis
Cigarrnemertin
NE
NA
LC
Övriga organismer
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Ej bedömd (NE)
Klass: Enopla, Ordning: Hoplonemertea, Familj: Monostilifera, genera incertae sedis, Släkte: Oerstedia, Art:
Oerstedia dorsalis - cigarrnemertin (Abildgaard, 1806) Synonymer: Planaria dorsalis Abildgaard, 1806,
cigarrmask
Kännetecken
En liten, tjock och cylindrisk slemmask som finns i många olika färgvarianter. Den kan förväxlas med
cigarillnemertin.
Längd vanligen upp till 1,5 cm, bredd upp till 2 mm. Ibland hittas stora exemplar på upp till 3 cm. Kroppen är
cylindrisk, hård, stel och cigarrlik. Bakänden är avsmalnande och rundad längst ut. Färgen är mycket varierande. Det
finns allt från enfärgat vita till enfärgat svarta individer, och däremellan finns mönstrade (randiga, fläckiga eller
prickiga) former. Oftast går färgen i olika nyanser av brunt, i vissa fall med en dragning åt rött. Buksidan är i regel
ljusare än ryggsidan.
Huvudet är inte tydligt avgränsat från kroppen och ser tvärt avkapat ut framtill. Fårorna kan vara svåra att urskilja,
men de fyra mörka ögonen sitter släktestypiskt placerade i en rektangel.
Arten kan förväxlas med cigarillnemertin Oerstedia striata, men denna art har en slankare och mer långsmal kropp,
där bägge ändarna smalnar av. Hos cigarillnemertin är huvudet alltså smalare framtill, och bakdelen är inte rundad
som hos cigarrnemertin.
Utbredning och status
Arten är spridd över hela norra halvklotet.
Ekologi
Cigarrnemertin lever från strandlinjen och nedåt, ofta tillsammans med alger (t.ex. i fästorganen hos arterna i släktet
Fucus eller i algmattor bildade av t.ex. släktena Corallina och Ceramium) eller bandtång Zostera marina, men arten
kan även påträffas i skalgrus med alginslag. De individer som lever i grundare vatten blir könsmogna under hösten
(september-oktober) men på större djup hittas könsmogna individer under juni-juli.
Cigarrnemertin är en av få arter vars födointag har studerats i detalj. Den föredrar att äta små märlkräftor, som den
attackerar genom att slänga ut snabeln och punktera buksidan med stiletten. Samtidigt utsöndrar masken stora
mängder slem, vilket gör det svårare för bytet att komma undan. Maskens gift tränger in i märlkräftan under ca 40
sekunder och förlamar den på mindre än tre minuter. Under den tiden ligger masken antingen ovanpå bytet och
fortsätter att producera slem eller på avstånd och inväntar giftets verkan. När bytet är orörligt arbetar sig masken
igenom dess buksida med huvudet. Väl inuti kroppen suger den i sig bytets kroppsinnehåll genom att vränga ut en del
av magen, samtidigt som den åstadkommer ett sug med hjälp av peristaltiska kroppsrörelser.
Övrigt
Namngivning: Oerstedia dorsalis (Abildgaard, 1806). Originalbeskrivning: Planaria dorsalis. I: Müller, Zoologica
Danica seu animalium Daniae et Norvegiae rariorum ac minus notorum descriptiones et historia 4: 25, pl. 142.
Etymologi: dorsalis = rygg-; dorsum (lat.) = rygg; suffixet -alis (lat.). Namnet syftar på färgteckningen på ryggsidan.
Uttal: [Örstédia dorsális]
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stjärnmaskar-slemmaskar. Sipuncula-Nemertea. 2010. ArtDatabanken,
SLU, Uppsala.
Författare
Malin Strand & Per Sundberg 2010.
ArtDatabanken - artfaktablad
2