Provtagningsanvisning Procalcitonin i plasma, PCT

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72581
Fastställandedatum: 2017-01-31
Revisionsnr: 5
Giltigt t.o.m.: 2018-01-31
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Lars Hansson
Provtagningsanvisning Procalcitonin i
plasma, PCT
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller
pappersremiss REMISS 1 Region Gävleborg
Provtagning
5 mL, Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp
Kan tas kapillärt
Minsta blodmängd 0,5 mL (130 µL plasma)
Förvaring/Transport
Centrifugera provet inom
4 timmar från provtagning
Centrifugerat prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur
24 timmar i kyl
3 månader i frys
Frys provet om längre förvaring
Frysta prover skickas fryst
Indikation
Uppföljning av behandlingseffekt vid svåra bakteriella
infektioner t.ex. sepsis.
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle och Hudiksvall
Referensintervall
Ålder:
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Patientinformation
Biobanksprov
Kommentarer/Övrig
upplysning
I undantagsfall
0-6 timmar
6-12 timmar
12-18 timmar
18-30 timmar
30-36 timmar
36-42 timmar
42-48 timmar
> 2 dygn
< 2 µg/L
< 8 µg/L
< 15 µg/L
< 21 µg/L
< 15 µg/L
< 8 µg/L
< 2 µg/L
< 0,5 µg/L
Nej
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Procalcitonin i plasma, PCT
Dokument ID: 02-72581
Giltigt t.o.m.: 2018-01-31
Revisionsnr: 5
Medicinsk bakgrund
PCT (Procalcitonin) är prekursor till calcitonin och är ett
protein med 116 aminosyror och en molvikt på ca 13000
g/mol.
Friska individer har mycket låg plasmakoncentration av
PCT; < 0,1 µg/L men stiger snabbt och kraftigt vid
bakteriella infektioner.
PCT är stabilt i plasma både in vivo och in vitro och
metaboliseras ej till aktivt calcitoninhormon i plasma. PCT
börjar stiga inom 4 tim efter ett bakteriellt eller endotoxiskt
stimulus. Halveringstiden i plasma är ca 1 dygn (25-30 h)
Indikationer för PCT är fr a differentialdiagnostik mellan
bakteriell infektion gentemot icke infektiösa orsaker till
inflammation samt för att skilja viros från bakteriell
infektion.
PCT har bättre sensitivitet och specificitet än CRP vid dessa
användningsområden.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Download