Carolina Backman Johansson
Specialistläkare, Klinisk Kemi
Karolinska Universitetssjukhuset
Equalis PNA Uppsala 2015-10-22
Innehåll
o Vad är procalcitonin (PCT)?
o I vilka situationer kan man använda PCT?
o Kan PCT minska antibiotika användning?
o Är PCT lämplig som PNA-analys?
Procalcitonin är en
biomarkör – den kan
inte identifiera någon
specifik patogen.
Det som gör PCT mer
specifik är CRP är att
den triggas av LPS
Clinical Microbiology Reviews October 2012 Volume 25 Number 4
Analys av PCT
•
•
•
•
•
•
•
Stabil metabolit
Mäts i serum eller plasma
Immunkemisk metod i två steg
Analystid ca 20 minuter
Turn around tid ca 60 minuter
Mätområde 0,01 – 1000 μg/L
Hook-effekt
Dynamik
CRP
Börjar stiga efter 6-12 timmar
Högsta konc. vid 24-48 timmar
Halveringstid: varierande
PCT
Börjar stiga efter 2-4 timmar
Högsta konc. vid 12-24 timmar
Halveringstid: 24-35 timmar
Specificitet/Sensitivitet
PCT för att diagnosticera
bakterieinfektion
• Skilja mellan virusinfektion och
bakterieinfektion
• Sämre för att hitta lokala infektioner
• För att följa antibiotikabehandling
• Hitta sekundära infektioner
Bakterier?
o PCT < 0.1 μg/L
Ingen bakterieinfektion – ”frisk”
o PCT >0.1 and <0.25 μg/L
Bakterieinfektion inte trolig – Lokala infektioner
o PCT >0.25 and <0.5 μg/L
Trolig bakterieinfektion – ex. Bronkit
o PCT >0.5 μg/L
Bakterie infektion – ex. Lunginflammation
o PCT >2,0 μg/L
Bakterie infektion – Sepsis
o PCT >10 μg/L
Bakterie infektion – allvarlig sepsis
Nyfödda <72 timmar
• Fysiologiskt hög nivåer
av PCT
• Upp till 2 μg/L
• Referensintervall saknas
• Mindre användbart
inom neonatalvården
PCT vs CRP
PCT vs CRP
Pfister et al.
Critical Care 2014, 18:R44
Lokal infektion eller inflammation
Lokal infektion eller inflammation
Att följa behandling
Att följa behandling
Sekundära infektioner
• CRP högt vid
virusinfektion,
trauma,
postoperativt etc.
• PCT är oftast lågt
eller lätt förhöjt
Visar PCT alltid rätt?
• Mer användbart i miljöer med större
sannolikhet att hitta sant positiva utfall
– akuten, IVA
• Större trauma eller operation höjer PCTkoncentrationen
• Lokala infektioner ger bara liten påverkan
på PCT-koncentrationen i serum
Låga värden skall följas upp
Nytt prov efter 6-24 timmar
PCT som PNA i primärvården
•
•
•
•
•
•
•
Semikvantitativ metod
Mätområde: 0,1-10 ug/L
Lång analystid – ca 30 min
Dyrt
Ofta uppföljande prover
Dyrare än PcV
Anses inte användbar i
primärvården
Mer data behövs!
När är PCT användbart
• Minska antibiotikaanvändningen på IVA
AB sätts in senare och sätts ut tidigare
Underlätta byte av preparat
• Minska förskrivningen av AB till
patientgrupper som är infektionskänsliga
ex. KOL-patienter, neutropena patienter
• Skilja mellan virusinfektion och bakteriell
pneumoni
Slutligen
Procalcitonin är den mycket specifik biomarkör
och har stora fördelar mot andra biomarkörer
för att påvisa bakterieinfektion
Ett lab-prov kan ändå inte ersätta ett gott klinisk
omdöme
Tack för att ni lyssnade! Frågor?