Hitta hela programmet och få mer information på kungsbacka.se

Hitta hela programmet och
få mer information på
kungsbacka.se/queerup
Välkommen till
Queer up Kungsbacka!
Queer up är en uppmaning till alla Kungsbackas invånare att våga gilla
­olikheter. Queer kan betyda just det; att ifrågasätta det invanda.
Queer up är en festival som tror på kraften att tillsammans lyfta upp
och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och
­föreställningar som begränsar och stänger in människor, bekämpa all form
av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.
Eftersom Queer up är invånarnas festival får alla typer av bidrag, uttryck
och aktiviteter plats, då vi tror att mångfald gynnar Kungsbacka.
Allt i programmet stämmer naturligtvis överens med våra grundläggande
värderingar.
•Queer up tar aktivt ställning för mänskliga rättigheter, såsom de definierats
i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.
•Queer up arbetar mot diskriminering och förtryck utifrån funktions­
förmåga, kön, könsidentitet eller -uttryck, etnicitet, trosuppfattning,
­sexualitet, social tillhörighet eller ålder.
•Queer up tar avstånd från alla former av våld.
•Queer up uppmuntrar till öppna samtal och diskussioner, och till att
­utmana ­samhällets, såväl som sina egna, normer och föreställningar.
Vi som arrangerar
Huvudarrangörer för festivalen är Enheten Ung i Kungsbacka på förvalt­
ningen för Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka kommun. Olika individer,
grupper, organisationer, förvaltningar eller föreningar anordnar sina egna
program­punkter och Ung i Kungsbacka samordnar festivalen.
Läs mer om arrangörerna och om hela festivalen på
www.kungsbacka.se/queerup
Vill du vara med nästa år? Skriv till [email protected]
Vi ses!
Med kärlek,
Queer up Kungsbacka
Följ oss i sociala medier
Facebook
Queer up Kungsbacka
Twitter
@QueerUpKba
Blogg
queerup.tumblr.com
Queer up program 2014
3
Aktiviteter under festivalens alla dagar
Tid: 16–21 Plats: Elektronen
Aktiva April
Under april månad har Kungsbackas föreningsliv visat att de står upp för
­a llas lika rätt och värde. Bilderna finns utställda på Elektronen under festiva­
lens samtliga dagar.
Onsdag 7 maj
Tid: 9–12 Plats: Kungsbacka teater
Tid: 13–16 Plats: Aulan på Elof Lindälvs gymnasium (fullbokad)
Föreläsning om barn- och tvångsäktenskap
En föreläsning om hur det är att leva under hedersrelaterat våld och för­
tryck. Dessutom om mekanismerna bakom hedersproblematik och hur man
kan ­bemöta utsatta på ett bra sätt. Föreläsare: Sara Mohammad från riks­
organisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF.
Målgrupp: elever i åk 9–gymnasiet. Särskild anmälan.***
Tid: 9.30–10.30 / 11–12 Plats: Elektronen
Normstorm! Tema genus/jämställdhet
Machomannen och mjukiskvinnan granskas. En kreativ workshop
om ­reklam och media, där vi diskuterar könsroller.
Målgrupp: elever i åk 6–gymnasiet. Särskild anmälan.**
Tid: 9.30–10.30 / 11–12 Plats: Elektronen
Testa dina fördomar! Tema genus/jämställdhet
Vem är han, hen och hon? Genom olika värderingsövningar sätter
vi våra f­ ördomar på prov. Övningarna varvas med gruppdiskussioner.
Målgrupp: elever i åk 6–gymnasiet. Särskild anmälan.**
Tid: 13–14 / 14.30–15.30 Plats: Elektronen
LUPPEN: Elevföreläsning
Under hösten 2013 genomfördes Ungdomsstyrelsens undersökning om
­ungdomars situation i Kungsbacka. Nu presenteras resultatet. Vi gör
jämförelser över tid och med andra kommuner i Göteborgs­regionen.
Målgrupp: elever i åk 8–gymnasiet. Särskild anmälan.**
** Inbjudan har gått ut till alla kommunala skolor, där finns anmälningsinformation. Har du
inte fått någon inbjudan men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
***Om anmälan: Inbjudan har gått ut till alla kommunala skolor, där finns anmälningsinformation. Personal inom kommunen kan anmäla sig via den interna kurskatalogen. Har du
inte fått någon inbjudan men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
Queer up program 2014
5
Onsdag 7 maj
13–14 / 14.30–15.30 Plats: Kungsbacka teater
Enorm – stort och smått i film och media
Vilka bilder och budskap finns inom film och media när det gäller hon, han
och hen? Workshop med Caroline Wingolf, utvecklare film, och Astrid
Tengelin, jämställdhetsutvecklare.
Målgrupp: elever i åk 6–gymnasiet. Särskild anmälan.**
Tid: 14–18 Plats: Badhusparken
Neutronen kommer ut!
Testa dina fördomar eller gör en genus-pin. Neutronen är en mötesplats med
HBTQ-tema. Välkomna in!
Tid: 14–16 Plats: Badhusparken
Familjerådgivningen
är på plats för att informera och svara på frågor.
Arrangör: Familjerådgivningen, Neutronen, Ung i Kungsbacka
Tid: 16–21 Plats: Elektronen, biografen
Utställning om utanförskap
HBTQ handlar inte bara om kärlek utan också om att hitta tillhörighet i den
egna verkligheten. Några elever på Aranäsgymnasiet har utforskat sitt eget
kulturskapande. A
­ rrangör: Aranäsgymnasiet
** Inbjudan har gått ut till alla kommunala skolor, där finns anmälningsinformation. Har du
inte fått någon inbjudan men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
6
Queer up program 2014
Onsdag 7 maj
Tid: 17–20 Plats: Elektronen
Krön en syster!
Tillsammans med konstkollektivet Makterna tar ni er an papper, pennor,
penslar, fingrar, regnbågens alla färger, glitter och paljetter. Workshop där
alla får utrymme att skapa hur de vill. Uppgiften är enkel – gör ett porträtt
av din vän och krön hen med en krona.
Arrangör: konstkollektivet Makterna
Tid: 17.30–21 Plats: Elektronen
Del 1: Skapa en animerad film
med International Youth Media Summit.
Lär dig att skapa animerad film utifrån ett givet tema. IYMS är en inter­
nationell filmorganisation som jobbar med ungdomar i 38 olika länder.
­A rrangör: IYMS
Tid: 18–19.30 Plats: Elektronen, arrangemangssalen
Teater: Att vara människa
Hedeskolans sjuor skrev texter om mänskliga rättigheter, estetelever från
Aranäsgymnasiet bearbetade dessa. Samarbetet resulterade i fyra kortare
föreställningar med musik, bild och dramatik.
Arrangör: Aranäsgymnasiets estetprogram
Tid: 18–20 Plats: Kulturhuset Fyren
Projektet Agenda: Jämlikhet – att använda sig av
nätet för gemensam organisering
En central del av projekt Agenda: Jämlikhetsarbete handlar om att skapa en
plattform för erfarenheter som avviker från normer för kön och sexualitet. Vi
diskuterar hur vi kan använda nätet för att ta jämlikhetsarbete till nya höjder!
Queer up program 2014
7
Torsdag 8 maj
Tid: 8.30–10 Plats: Facklan
Ledarskapscafé: Olikhet och jämlikhet
Mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter, värderingar och bemötande.
Föreläsare: Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i Göteborgs stad
Målgrupp: Chefer inom Kungsbacka kommun. Anmäl dig via kurskatalogen.*
Tid: 9.30–10.30 / 11–12 Plats: Elektronen
Normstorm! Tema mångfald/antirasism
Vi granskar de stereotypa bilderna av den andre. En kreativ workshop där vi
går igenom r­ eklam och media, diskuterar stereotyper och skapar alternativ.
Målgrupp: elever i åk 6–gymnasiet. Särskild anmälan.**
Tid: 9.30–10.30 / 11–12 Plats: Fyren
Stereotyp, typ.
– Vilka färger finns på vita duken?
Tillsammans med Caroline Wingolf, utvecklare film, och Astrid Tengelin,
jämställdhetsutvecklare, diskuterar vi hur stereotyper syns i film och media.
Målgrupp: elever i åk 6–gymnasiet. Särskild anmälan.**
Tid: 13–14 / 14.30–15.30 Plats: Elektronen
LUPPEN: Förläsning för lärare och personal
Under hösten 2013 genomfördes Ungdomsstyrelsens undersökning om ung­
domars situation i Kungsbacka. Nu presenteras resultatet. Vi gör jämförelser
över tid och med andra kommuner i Göteborgs­regionen.
Målgrupp: Lärare/personal inom kommunen. Anmäl dig via kurskatalogen.*
* Kommunens personal kan anmäla sig via den interna kurskatalogen. Jobbar du inte
inom kommunen men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
** Inbjudan har gått ut till alla kommunala skolor, där finns anmälningsinformation. Har du
inte fått någon inbjudan men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
8
Queer up program 2014
Torsdag 8 maj
Tid: 14–18 Plats: Badhusparken
Neutronen kommer ut!
Testa dina fördomar eller gör en genus-pin. Neutronen är en mötesplats
med HBTQ-tema. Välkomna in!
Tid: 16–21 Plats: Elektronen, biografen
Utställning om utanförskap
HBTQ handlar inte bara om kärlek utan också om att hitta tillhörighet
i den egna verkligheten. Elever på Aranäsgymnasiet har utforskat sitt
­kultur­skapande. A
­ rrangör: Aranäsgymnasiet
Tid: 17–18 Plats: Badhusparken
Familjerådgivningen
är på plats för att informera och svara på frågor.
Arrangör: Familjerådgivningen, Neutronen, Ung i Kungsbacka
Tid: 17–20 Plats: Hålabäcks områdeslokal, Blomstergatan 2
Dans för alla
Under tre timmar får du möjligheten att testa på olika typer av dans,
så som hiphop och dancehall. Inga förkunskaper krävs.
Tid: 17.30–21 Plats: Elektronen
Del 2: Skapa en animerad film
med International Youth Media Summit
Lär dig att skapa animerad film. IYMS är en internationell filmorganisation
som jobbar med ungdomar i 38 olika länder. Arrangör: IYMS
Queer up program 2014
9
Torsdag 8 maj
Tid: 17.30–18.45 Plats: Elektronen
Föreläsning: Det spelar väl ingen roll vem som
håller i gitarren, eller? Om musik och genus
Jenny Lundins magisteruppsats i musikvetenskap handlar om hur samhällets
konstruktion av genus påverkar en kvinna i hennes roll som musiker.
Arrangör: Jenny Lundin
Tid: 18–20 Plats: Snäckan, Fyren
Föreläsning: Vägen till ett eget liv
– en mänsklig rättighet
Vi möter ett skyddat boende och HVB-hem med spetskompetens inom
hedersproblematik, samt våld i nära relationer. Boendet tar emot flickor och
kvinnor samt kvinnor med barn från 16 år som på grund av våld, hot eller
förtryck är i behov av skydd. Under föreläsningen pratar representanter från
verksamheten om de boendes väg till ett eget liv.
Arrangör: Boendet tillsammans med enheten Ung i Kungsbacka
Tid: 19–20.30 Plats: Elektronen
Feministiskt självförsvar med Ung Vänster
Välkommen till ett prova på-pass i feministiskt självförsvar. Öppet för dig
som identifierar dig som tjej eller kvinna. Arrangemanget har ingen ålders­
gräns och du behöver varken förkunskaper eller träningskläder.
10
Queer up program 2014
Fredag 9 maj
Tid: 9.30–10.30 / 11–12 Plats: Elektronen
Testa dina fördomar! Tema mångfald/antirasism
Genom olika värderingsövningar sätter vi våra fördomar på prov. Övning­
arna varvas med gruppdiskussioner.
Målgrupp: elever i åk 6–gymnasiet. Särskild anmälan.**
Tid: 13–15 Plats: Elektronen
Föreläsning: Han, hon, hen, homo,hetero, bi.
Vad har det med mig som lärare att göra?
Normkritisk föreläsning med Maria Karlsson från Lärarförbundet, för alla
och speciellt för lärare som vill fortbilda sig. Om begrepp och normer
och hur vi med enkla medel kan få fler att känna sig välkomna.
Arrangör: Lärarförbundet. Anmäl dig via kurskatalogen.*
Tid: 14–18 Plats: Badhusparken
Neutronen kommer ut!
Testa dina fördomar eller gör en genus-pin. Neutronen är en mötesplats
med HBTQ-tema. Välkomna in!
Tid: 14–16 Plats: Badhusparken
Familjerådgivningen
är på plats för att informera och svara på frågor.
Arrangör: Familjerådgivningen, Neutronen, Ung i Kungsbacka
Tid: 15–16 Plats: Elektronen
Hur kan vi arbeta med frågor som handlar
om sexuell läggning och könsöverskridande?
För medlemmar i Lärarförbundet. Vi tittar på metodmaterial och annat som
kan vara till stöd i vårt arbete. Anmäl dig genom Lärarförbundet via e-post:
[email protected]
* Kommunens personal kan anmäla sig via den interna kurskatalogen. Jobbar du inte
inom kommunen men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
** Inbjudan har gått ut till alla kommunala skolor, där finns anmälningsinformation. Har du
inte fått någon inbjudan men vill gå ändå? Vänligen kontakta fritidsassistent Maria Nilsson,
[email protected]
Queer up program 2014
11
Fredag 9 maj
Tid: 16–18 Plats: Elektronen
Hiphop-workshop med Mollgan
En workshop om att skriva alternativa hiphop-texter, om att bryta normerna
som finns inom hiphop som genre.
Tid: 16–21 Plats: Elektronen, biografen
Utställning om utanförskap
HBTQ handlar inte bara om kärlek utan också om att hitta tillhörighet i den
egna verkligheten. Några elever på Aranäsgymnasiet har utforskat sitt eget
kulturskapande. A
­ rrangör: Aranäsgymnasiet
Tid: 17–20 Plats: Konsthallen, Fyren
Vernissage: Bombay Boulevard
Invigning klockan 18. Johan Brink samtalar med fotografen Håkan ­Elofsson.
Elofsson visar bilder från sina återkommande resor till Bombay. Du hamnar
mitt i Bombays myllrande folkliv, du känner dofter och omsluts av gatans
soundtrack. Arrangör: Förvaltningen Kultur & Turism
Tid: 17–20 Plats: Snäckan, Fyren
Indisk fest!
Arrangör: Förvaltningen Kultur & Turism, Ung konst
Tid: 19–00 Plats: Bostället, Frillesås
Sammanhållning är vårt enda alternativ!
Föreningen Frillesås Friendship bjuder in till en kväll i sammanhållningens
och gemenskapens tecken. Alla är välkomna! Mer information om evene­
manget går att hitta på facebook.com/frillesasfriendship
Tid: 19–23 Plats: Elektronen
Mångfaldsfest!
Musik av olika slag blandas friskt under mångfaldsfesten. På scen står både
lokala förmågor och hiphop-artisten Mollgan.
Fri entré. Festen är alkohol- och drogfri.
12
Queer up program 2014
Lördag 10 maj
Tid: 10–13 Plats: Varlaskolans idrottshall
Parkour för föräldrar och andra vuxna
Prova på parkour! Ungdomar från parkourföreningen Stampede står för
instruktionerna. Arrangör: Stampede
Tid: 12 Plats: Konsthallen, Fyren
Visning: Bombay Boulevard
Fotograf Håkan Elofsson visar bilder från sina återkommande resor till
­Bombay. Du hamnar mitt i Bombays myllrande folkliv, du känner dofter och
omsluts av gatans soundtrack.
Arrangör: Förvaltningen för Kultur & Turism
Tid: 13 Plats: Fyren
Föreläsning: Fördomar, kulturkrockar
och romantiseringar – att möta den Andre
Linda Styrsö, lärare i film på Akademi Valand och fd filmstudenterna Jessika
Jankert och Mattias Jonsson berättar om och visar filmade sekvenser från ett
internationellt utbytesprojekt mellan två filmutbildningar; den ena som hål­
ler på att starta upp i Bangalore i Indien och den andra som är etablerad på
Göteborgs Universitet. Moderator är genuspedgog Astrid Tengelin.
Arrangör: Förvaltningen Kultur & Turism
Tid: 13–16 Plats: Badhusparken
Pick up!
Picknick för alla kungsbackabor. Packa en korg, greppa en filt och kom till
parken! Det bjuds på utställningar, paneldebatt, talare och scenframträdan­
den. Bokbussen finns på plats och lånar ut böcker på tema jämlikhet. Dess­
utom blir det utdelning av priset ”Årets insats för ett jämlikt Kungsbacka”.
Queer up program 2014
13
Lördag 10 maj
Tid: 14 Plats: Fyren
Föreläsning: Berättelser med broderier
förändrar samhället
Britta Kleberg, konstnär och konstpedagog, berättar om det broderiprojekt
som hon och textilkonstnären Elsa Agelii startade 2007 tillsammans med
flickor och kvinnor i Rajastan i norra Indien. Projektet ger bland annat stöd
till flickors skolgång och försöker förändra det traditionella familjemönstret i
området.
Arrangör: Förvaltningen för Kultur & Turism
Tid: 16 Plats: Kungsbacka teater
5 x Gud
En dramalärare vill sätta upp Strindbergs ”Ett drömspel” med sina fyra
teaterelever, men det blir inte som han tänkt. Kom och var provpublik när
Aranäsgymnasiets teaterelever år 2 sätter tänderna i Jonas Hassen Khemiris
5 x Gud.
Arrangör: Aranäsgymnasiet
Tid: 18–21 Plats: Badhusparken
After pick up-picknick!
Kom in i värmen och ta del av ljuv musik.
På scen: Nino Mick, Anna Persson, Pernilla Forsstrand, Árni Ódinsson,
Kazzen och Arvid Stensson. Fri entré. Alkohol- och drogfritt.
Arrangör: Queer up ungdomsarrangörer
Alla arrangemang
under Queer up-dagarna
är alkohol- och drogfria.
14
Queer up program 2014
Tack till alla
­samarbetspartners!
Kungsbacka innerstad
Kultur & Turism
Förskola & Grundskola
Elof Lindälvsgymnasiet
Aranäsgymnasiet
Familjerådgivningen
Serviceförvaltningen
Konstkollektivet Makterna
Agenda: Jämlikhet
Ung konst
Queer up ungdomsarrangörer
Jenny Lundin
Jesper Larsson
Frillesås Friendship
Lärarförbundet
Barbrobetalar
Livsstilsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning
International Youth Media Summit
Neutronen
Stampede
GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)
Kungsbacka ungdomsråd
Kungsbacka FN-förening
ArmillaEE UF
Fitt for fight
Grön ungdom
Kungsbacka trädgårdsvänner
Löftadalens folkhögskola
Ung vänster
Tingbergsskolan
HBT iFokus
Hedeskolan
FoU
VG regionen
KentInge Ingalillsson
Unga feminister Kungsbacka
Queer up program 2014
15
Fritid & Folkhälsa
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 44 44
[email protected] • www.kungsbacka.se