MSWord-version, 60 kB - Institutionen för data

Magisterkurs i kognitionsvetenskap, 40p
Magisterkursen är multidisciplinär och läses på flera institutioner vid olika universitet och högskolor;
psykologiska, pedagogik, lingvistik, filosofi (Stockholms universitet), neorovetenskap (KI), TMH,
NADA, och DSV (KTH).
Magisteråret består av 10p obligatoriska kurser (introduktionskurs 3p, kognitionsvetenskaplig
projektkurs 7p), och 20p eller 10p valfria moment, beroende på om en 10 eller 20p uppsats avses
skrivas. Utöver detta skrives en uppsats på 10 eller 20p vid den institution som godkänt
uppsatsskrivande (enligt ansökningsblanketten till magisterkursen). Det är också vid denna institution
som registrering för uppsatsskrivandet görs.
För detaljerade kursbeskrivningar (innehåll, scheman, kursstart, etc..) besök respektive institutions
hemsida. Som studerande på magisterkursen i kognitionsvetenskap har du tillträde till samtliga
nedanstående kurser. För anmälan till kurser och information om förkunskapskrav kontakta
studerandeexpeditionen/lärare/kontaktperson på aktuell institution. Gör detta snarast då de olika
institutionerna kan ha olika registreringsperioder.
Studerandeexpeditioner/kontaktpersoner:
 Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi
Telefon 08-790 80 77, e-post [email protected]
 Institutionen för data- och systemvetenskap
Telefon 08 - 16 16 35, e-post [email protected]
 Institutionen för lingvistik
Telefon: 08-16 23 46, e-post: [email protected]
 Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 32, e-post [email protected]
 Pedagogiska institutionen
Telefon: 08-16 31 21, e-post: [email protected]
 Institutionen för tal, musik och hörsel
Telefon 08-790 78 55, e-post [email protected],se, eller [email protected]
 Filosofiska institutionen
Telefon 08-16 34 14, e-post: [email protected]
 Institutionen för neurovetenskap
Telefon 08-728 73 49, e-post [email protected]
HT03 och VT04
Obligatoriska moment – läses på institutionen för data och systemvetenskap (DSV)
Introduktion till kognitionsvetenskap (DSV)
(se bifogade preliminära schema)
Kognitionsvetenskaplig projektkurs (DSV)
(Schemaläggs under tidig höst)
http://daisy.dsv.su.se/open/moment/
http://www.dsv.su.se/om_dsv/studexp.html
3p (KV1)
period 1
7p (KV2)
period 1 och 2
Kontaktperson: Robert Ramberg, [email protected], 08-16 49 14
Valbara moment – kurspool – läses vid respektive institution
Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi (Nada/KTH)
Utvärderingsmetoder
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1408
4p (2D1408)
period 3
Människa-datorinteraktion, fortsättning
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1622
4p (2D1622)
period 2
Artificiella neuronnät och andra lärande system 4p (2D1432)
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1432/
period 3
Kommunikation och information
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1521/
5p (2D1521)
period 3
Språkteknologi
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/lista.html
4p (2D1418)
period 3 el. 4
Kontaktperson: Henrik Artman, [email protected], 08-790 66 80
Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV/SU/KTH)
Kognitionspsykologi
Artificiell Intelligens
Människor, datorer och samhälle
http://daisy.dsv.su.se/open/moment/
4p, (2I1130)
6p (INT1, 2I1140)
3p (*88)
period 1
period 3
period 3
Kontaktpersoner: Robert Ramberg, [email protected], 08-16 49 14, Hillevi Sundholm, [email protected], 08674 74 94
Institutionen för Lingvistik (SU)
Språk och kommunikation
5p (LI 114)
Psykolingvistik
4p (LI 209)
Sociolingvistik
4p (LI 200)
Semantik
4p (LI 208)
http://www.ling.su.se/gu/index.html (sök under ”Fristående kurser”)
Kontaktperson(er): Sofia Capkova- Gustavsson [email protected], 08-16 17 61/ Magnus Sahlgren,
[email protected], [email protected], Kristina Hellman [email protected], 08-16 23 35
period 1 och 3
period 1 och 3
period 1 och 3
period 1 och 3
Psykologiska institutionen (SU)
Perception
5p
http://www.psychology.su.se/units/gu/FK/index.html
period 2
Kognitiv psykologi
5p
http://www.psychology.su.se/units/gu/FK/index.html
period 2
Social kognition
5p
http://www.psychology.su.se/units/gu/MAG/index.html
period 1
Beslutsfattande och riskanalys
5p
http://www.psychology.su.se/units/gu/MAG/index.html
http://www.psychology.su.se/education/
period 2
Kontaktperson: Göran Söderlund, [email protected], 08-16 38 76
Pedagogiska institutionen (SU)
Metod och design
5p
OBSERVERA! Obligatoriskt moment för de studenter som ska skriva uppsats på pedagogiska
institutionen.
http://www.ped.su.se/index.php?id_menu=267
Kontaktperson: Patric Hernvall [email protected], 08-16 39 83
Institutionen för Tal, Musik och Hörsel (TMH/KTH)
Ljudperception
5p (2F1300)
http://www.speech.kth.se/courses/1300/index.htm
period 1
Talteknologi
5p (2F1112)
http://www.speech.kth.se/courses/tal/index.htm
http://www.speech.kth.se/courses/
period 3
Kontaktperson: Inger Karlsson [email protected], 08-790 75 63
Filosofiska institutionen (SU)
Vetenskapsteori 1
Vetenskapsteori 2(förutsätter ej 1)
Språkfilosofi
Medvetandefilosofi
Kunskapsteori
Logisk följd
Predikatlogik (förutsätter 1)
http://www.philosophy.su.se/schema.htm
http://www.philosophy.su.se/allmant.htm
5p
5p
5p
5p
5p
5p
5p
period 2
period 3
period 3
period 1 och 3
period 1
period 1
period 2
Kontaktperson: Peter Pagin [email protected], 08-16 28 13
Institutionen för neurovetenskap - Karolinska Institutet
Neurovetenskap
http://www.nada.kth.se/~asa/Bio/neuro.html
5p
Kontaktperson: Martin Wikström, [email protected]
period 4
Tematiska områden
Nedan har de valbara kurser som ges i magisterkursen sorterats i tematiska områden. Denna
sortering i tematiska områden har gjorts för att ge en orientering om hur kurser kan
kombineras ihop beroende på bakgrund och intressen.
MDI tema
Kognitionspsykologi (DSV)
MDI (Nada)
Utvärderingsmetoder (Nada)
Metod och design (Pedagogik)
Artificiell intelligens (DSV)
Talteknologi (TMH)
Kognitiv psykologi (Psykologi)
4p
4p
4p
5p
6p
5p
5p
period 1
period 2
period 3
4p
6p
5p
5p
5p
5p
period 3
period 3
period 3
period 2 och 4
period 3
period 4
4p
4p
5p
5p
5p
5p
period 1 och 3
period 1 och 3
period 1 och 3
period 3
period 3
period 3
5p
5p
5p
3p
4p
5p
period 1 (ev. 3)
period 1 (ev. 3)
period 3
period 3
period 1 och 3
5p
5p
5p
5p
period 4
period 1
period 1 och 3
period 2 och 4
period 3
period 3
period 2 och 4
Modeller inom kognition
Artificiella neuronnät och andra
lärande system (Nada)
Artificiell intelligens (DSV)
Talteknologi (TMH)
Kognitiv psykologi (Psykologi)
Perceptionspsykologi (Psykologi)
Neurovetenskap (KI)
Språkligt tema
Psykolingvistik (Lingvistik)
Semantik (Lingvistik)
Språk och kommunikation (Lingvistik)
Språkfilosofi (Filosofi)
Kommunikation och information (Nada)
Talteknologi (TMH)
Sociokulturellt kognitionstema
Social kognition (Psykologi)
Beslutsfattande och riskanalys (Psykologi)
Kommunikation och information (Nada)
Människor, datorer och samhälle (DSV)
Sociolingvistik (Lingvistik)
Metod och design (Pedagogik)
Biologiskt tema
Neurovetenskap (KI)
Ljudperception (TMH)
Perceptionspsykologi (Psykologi)
Kognitiv psykologi (Psykologi)
Kognitivt tema
Kognitionspsykologi (DSV)
4p
period 1
Kognitiv psykologi (Psykologi)
5p
period 2 och 4
Perceptionspsykologi (Psykologi)
5p
period 1 och 3
Medvetandefilosofi (Filosofi)
5p
period 1 och 3
Psykolingvistik (Lingvistik)
4p
period 1 och 3
_____________________________________________________________________________
Länk till kognitionscentrums hemsida;
http://www.dsv.su.se/research/kogc/