Ögat L1 v2 - Sensei Bob

advertisement
Ögat L1 v2
May 03, 2017
VAD:
Ögat och synen s. 289-292 i boken
HUR:
Genomgång
VARFÖR: Ögats uppbyggnad, funktion och samverkan med hjärnan
Synfel och hur de kan behandlas
AutoSave
1
Ögat L1 v2
May 03, 2017
Synen - ett av de viktigaste sinnena
• Ger oss information om omgivningen
• Ljusintryck registreras på näthinnan
• Hjärnan tolkar info och skapar bilder
AutoSave
2
Ögat L1 v2
May 03, 2017
Syncentrum
• Nervimpulserna går till
syncentrum.
• Specialiserade nervcellsgrupper
känner igen ansikten
• Två ögon ger djupseende
(stereoseende)
AutoSave
3
Ögat L1 v2
May 03, 2017
s. 290
Lins
Muskler
Näthinna m. tappar o
stavar
Hornhinna
Synnerv
Kammarvätska
Gula fläcken
Pupill
AutoSave
Glaskropp
Blinda
fläcken
4
Ögat L1 v2
May 03, 2017
Ackommodation: ögats omställning till närseende
AutoSave
5
Ögat L1 v2
May 03, 2017
Stavar ser svartvitt, tappar ser färg
AutoSave
6
Ögat L1 v2
May 03, 2017
Ögats utveckling
• Det började med en ljuskänslig cell.
• Celler kan börja bukta inåt
• En fläck blir två.
• Klotformade hålrum bildas. Suddig bild på näthinnan.
AutoSave
7
Ögat L1 v2
AutoSave
May 03, 2017
8
Ögat L1 v2
May 03, 2017
Ögon riktade åt olika håll
Rovdjur: riktade framåt
Växtätare: riktade åt sidan
AutoSave
9
Ögat L1 v2
AutoSave
May 03, 2017
10
Ögat L1 v2
AutoSave
May 03, 2017
11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards