12 dagar efter utresa från område med spridning av zika

Zikavirus
Smittskydd Värmland
Zikavirus
•
•
•
•
•
Flavivirus
Upptäckt 1947 i Uganda
Varit känd som endemiskt i Afrika och Sydostasien sedan lång tid
Första stora utbrottet, Polynesien 2013
Sedan 2015 pågår ett stort utbrott i Sydamerika, Centralamerika
och Karibien.
• Reservoar: apor
• Huvudsaklig vektor: aedes aegypti
• Kan även smitta via sexuell kontakt och blodgivning.
Smittskydd Värmland
2016-09-28
2
Zikavirus, forts.
•
•
•
•
•
•
Inkubationstid 3-12 dagar
Symtom: feber, konjunktivit, artralgi, makulopapulösa utslag
Sjukdomsduration vanligen 2-7 dagar
Ca 80 % dock asymtomatiska
Vetenskaplig koncensus att zika kan orsaka mikrocefali och GBS.
Hur stor risken för fosterskador är vid en infektion under graviditet är ännu
oklart. Liten studie i Brasilien visade 29 % (12/42).
• Sannolikt större risk vid infektion under 1-2 trimestern än under 3:e.
• Sädesvätska: Virusodling påvisat zika upp till 24 dagar, zikavirus-RNA upp
till 188 dagar (= smittsamhet?)
Smittskydd Värmland
2016-09-28
4
Råd till resenärer inför resa
• Kvinna som är gravid eller planerar graviditet: ”Starkt skäl att
avstå från att resa till område med utbrott av zikavirus”.
• Flertalet av dessa resenärer (tropiska områden, gravida) kan
hänvisas till Vaccinationscentrum. Gravida/potentiellt gravida
bör avrådas resa men man får väga in grad av riskområde.
Utbrottsområde, endemiskt område.
• Vid resor till alla tropiska områden uppmanas alla resenärer
skydda sig mot myggbett, dygnet runt.
Smittskydd Värmland
2016-09-28
5
Råd till resenärer som rest/reser till område
med zikavirustransmission
• Gravid kvinna och hennes partner bör undvika oskyddat sex
under resa och under hela graviditeten.
• Kvinna som kan bli gravid och hennes partner bör undvika
oskyddat sex under resa och 6 månader efter hemkomst.
• Övriga resenärer kan minska risken att överföra smitta genom
att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst.
Smittskydd Värmland
2016-09-28
6
Provtagning vid symtom < 12 dagar efter utresa
från område med spridning av zika
Smittskydd Värmland
2016-09-28
Källa: Folkhälsomyndigheten
7
Provtagning utan symtom efter utresa från
område med spridning av zika
Smittskydd Värmland
Källa: Folkhälsomyndigheten
2016-09-28
8
www.smittskyddvarmland.se
Ingemar Hallén
[email protected]
Smittskydd Värmland