Kan du ha exponerats för infektion med Zika virus?

advertisement
KVINNOSJUKVÅRD
Kan du ha exponerats för infektion med Zika virus?
Zikavirusinfektion sprids för närvarande snabbt framförallt i Syd- och
Centralamerika men också i Mexiko och Karibien och i olika ögrupper i
Stilla havet och Atlanten. Sjukdomen har nu även nått kontinentala USA
inom ett litet begränsat område norr om centrala Miami, Florida.
Zikavirusinfektion ger för de allra flesta inga symtom alls, men för de som
utvecklar sjukdom rör det sig om milda symtom i form av feber,
hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.
Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det dock
rapporterats en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos
foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS) som
misstänks vara associerade till infektionen.
Det är visat att zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt (viruset har
isolerats i sädesvätska) och fall där detta är den troligaste
överföringsvägen har inträffat, men det är fortfarande oklart hur stor den
risken är. I dagsläget har man genom virusodling påvisat fullständigt (och
därmed potentiellt smittsamt) zikavirus i sädesvätska i uppemot 24
dagar. Via molekylär diagnostik har zikavirus-RNA påvisats i
sädesvätska upptill 188 dagar efter sjukdomsdebut, men det är inte
klarlagt om detta innebär fortsatt smittsamhet. Därför rekommenderar
WHO på basen av nuvarande kunskapsläge att undvika oskyddat sex
under 6 månader efter resa till berört område eller vid symptomgivande
sjukdom.
För ytterligare information se ”frågor och svar om Zikavirus” på
Folkhalsomyndigheten.se
www.sahlgrenska.se
Kvinnosjukvården
Blå Stråket 6
413 45 Göteborg
Tfn 031-342 10 00 (vx)
Download