månadens ungdom

advertisement
F RÅGA DOKTORN
• • • FRÅGESPALT
MÅNADENS
UNGDOM
Månadens fråga :
Zika-viruset – Vad är det och varför heter det Zika? Och vad är ett
virus egentligen?
Svar:
Ett virus är mycket enkelt uppbyggd, det består i princip av en
bit genetiskt material i en kapselstruktur, det är allt.
Det speciella med ett virus är
att det tar sig in i människans
celler, in i arvsmassan, och
omprogrammerar cellen till att
tillverka nya virus. Precis som
ett datavirus går in och tar över
datorn.
För att kunna ta sig in i
människans kropp behöver det
en transportör, en så kallad
”vektor”. Det kan vara en droppe snor som förkylningsviruset
åker med när du nyser, och
någon annan sedan andas ner i
lungorna, eller överföring in i
blodet med stickande och blodsugande insekter, som myggor
och fästningar.
Zikavirus är ett virus som
sprids via myggbett. Det isolerades första gången 1947 från en
rhesusapa i Zika-skogen i Uganda, därav namnet.
Kända sjukdomsutbrott har
sedan skett i delar av Afrika,
Sydostasien, och på några söderhavsöar.
Spridningen har accelererat
sedan 2015 till den amerikanska kontinenten och Västindien (Brasilien, Colombia, El
Salvador, Franska Guyana,
Guatemala, Haiti, Honduras,
Martinique, Mexico, Panama,
Paraguay, Puerto Rico, Surinam
och Venezuela), men ännu ej till
USA.
Sjukdomen sprider sig via
myggan Aedes aegypti, som
även sprider Dengue.feber, och
Gula febern.
Aedes aegypti är en lurig liten
mygga som är aktiv och biter
på dagarna, den gillar moderna
miljöer i till exempel städer och
förorter, där den kan lägga ägg
i små pölar, fontäner,blomvaser,
övergivna bildäck och liknande,
som det står lite vatten kvar i .
Zikavirus smittar inte från
människa till människa via luftburen smitta eller hudkontakt.
Inga inhemska fall finns rapporterade från Europa.
Symtom:
Infektionen ger oftast upphov till
milda symtom och kräver mycket
sällan sjukhusvård. Dödsfall är
mycket sällsynta och finns endast
beskrivna hos enstaka patienter
med allvarliga underliggande
sjukdomar. På grund av den
starka misstanken om koppling
till fosterskador om infektionen
drabbar gravida har WHO 1/2
2016 dock klassat epidemin som
ett internationellt nödläge.
Symtom, sammanfattning:
Infektionen går i 4 av 5 fall över
utan att man märker den alls.
Symtomen kan vara:
Ledsmärtor
Icke kliande utslag
Feber
Ögoninflammation
Sjukdomstid från dagar till en
vecka
Muskelvärk
Huvudvärk
Infektioner hos gravida har gett
misstanke om risk för fosterskador (microcephali). Helt säkra
data finns dock inte, men misstanken är så stark att CDC 15
januari 2016 har varnat gravida
kvinnor att resa till länder med
utbrott av zikavirus, t ex Brasilien.
Hur ställer man diagnosen? Antikroppstest, eller DNA-test,
så kallad PCR. Proverna tas på
infektionsklinik om misstanke
om infektion finns.
BEHANDLING
Specifik behandling saknas,
det räcker oftast att behandla
symtomen med febernedsättande som till exempel
Paracetamol
Hur skyddar man sig?
Undvik myggbett!
Ha täckande kläder, och
använd myggmedel.
Sammanfattning:
Zika-virus är ett virus som
senaste åren spridit sig snabbt
i ffa Sydamerika. Det sprids
med en dagbitande mygga,
som anpassat sig väl till det
moderna samhället. Infektionen ger endast milda symtom,
men har klassats som mycket
allvarlig av WHO , eftersom
den antas kunna orsaka fosterskador. Gravida bör skaffa
information om eventuella utbrott på aktuellt resmål, men
man har ännu inte avrått från
resa från svenska myndigheter.
Referenser om du vill veta mer:
Zika virus, Centers for
Disease Control and Prevetion
(CDC)
Zika virus infection, Factsheet for health professionals,
European Centre for Disease
Prevention and Control
(ECDC)
Sjukdomsinformation om zikavirus – Folkhälsomyndigheten
Inkubationstid:
3-12 dagar
Vad har du för fritidsintressen?
Allt som har med musik och
göra. Golf
Vad lyssnar du på för musik?
Allt utom opera och metall
Vad är bäst med skolan?
Träffa kompisar och sluta
dagen.
Vad har du för framtidsdrömmar?
Ingenting, hemmafru
Vad är det bästa med att vara
öbo? Utsikten, färjan
Sämsta med att vara öbo?
Långt till stan
Vad är du mest stolt över?
Att jag hittat mig själv, att
jag är jag
Personer som betyder mycket
för dig och varför?
Mina kompisar och familj,
dom är bäst.
Om du var en superhjälte,
vilken kraft skulle du helst haft?
Teleportera sig.
Med vänlig hälsning Dr Bengt
Har du en fråga till doktor Bengt så maila till [email protected]
med namnet ”Fråga doktorn”
36
Ålder: 16 år gammal.
Familj: Mamma, Pappa och
två äldre bröder.
Bor: Hönö
Om du vann flera miljoner vad
skulle du gjort med pengarna då?
Betalat av mina föräldrars
lån, åka och shoppa.
Differentialdiagnoser (Liknande
diagnoser):
Andra sjukdomar som sprids med
myggor och sjukdomar som ger
feber, t ex:
Dengue
Chikungunya
Andra virussjukdomar
PROFYLAX (förebyggande skydd)
Vaccin finns inte
Skydd mot myggbett, t ex:
- Täckande kläder
- Myggmedel
Namn: Tilde Samuelsson.
FEM SNABBA
Lyckotal: 1
Drömresa: Bora Bora
Årstid: Sommar
Favoritfilm: Singin’ in the
Rain
Favoritbok: working prodges
LOK ALBL ADET FEBRUARI – MARS 2016 NR 2
Download