Information till dig som ska operera bort båda testiklarna

Verksamhet/Urologmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Information till dig som ska operera bort båda testiklarna
Vad innebär operationen?
Operationen är en hormonell behandling av prostatacancer genom att båda testiklarna opereras bort,
detta för att sänka mängden manligt könshormon till kastrationsnivå.
Förberedelser inför operationen
− Du kommer att kallas till ett samtal med en sjuksköterska på urologmottagningen.
Är du > 60 år tas också ett EKG.
− På preoperativt center får du prata med en narkosläkare och därefter gå till centrallaboratoriet
för blodprovstagning.
− Besöket beräknas ta 2-3 timmar
− Kvällen före eller operationsdagens morgon ska du duscha och tvätta dig med en
desinfektionssvamp (Descutan) som du får köpa på apoteket (bruksanvisning medföljer).
Du får inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.
Viktigt att känna till inför operationen.
Operationen innebär att halten av manligt könshormon (testosteron) omedelbart går ner till mycket lågt
värde. Konsekvensen av detta märks genom värmevallningar och svettningar, vilka oftast är måttligt
besvärande, men ibland kan det krävas tilläggsmedicinering för att minska symtomen.
Operationsdagen
På morgonen anmäler du dig i receptionen på urologmottagningen (om du inte ska opereras på
Kvinnoklinikens operationsavdelning, se separat lapp). Därefter kommer en sjuksköterska att ta hand
om dig och du får byta om till operationskläder.
Operationen
Operationen görs antingen via ett snitt i pungen eller via ett snitt i ljumsken.
Sidan 1 av 2
Information om ablatio testis
Urologmottagningen/Verksamhet Urologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Efter operationen
− Det är inte ovanligt att det uppstår en liten blodansamling i pungen där testiklarna har legat.
− För att minska risken för blödning och lindra smärtan behöver man ibland ha en s.k. suspensoar
under några dagar.
− Suturerna (stygnen) i såret försvinner av sig själv.
− Det vanliga är att man kan åka hem under eftermiddagen, men i vissa fall kan man behöva
stanna över natten på vårdavdelningen.
Det är bra om någon kan hämta dig eftersom du inte får köra bil efter operationen.
Rådgivning
− Undvik tunga lyft de första två veckorna. Risken för blödningskomplikationer ökar om man är
allt för mycket i rörelse första dagarna efter operationen.
− Det går bra att duscha som vanligt efter operationen, men använd inte tvål på själva snittet.
Kontakt
Anhörig kan ringa urologmottagningen efter kl 12.00 på tel. 031-342 22 34
Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta:
Sjuksköterskerådgivningen på tel. 031-342 1170
Måndag-fredag kl 8:30-11:00 och måndag-torsdag kl 13:00-15:00
Akutintaget (kvällstid), växeln: 031-342 10 00
Du kan också kontakta oss via mina vårdkontakter som du hittar på www.1177.se
Framtaget av Marianne Fehrling
Utbildning och utvecklingssjuksköterska
Granskat av Göran Holmberg
Teamöverläkare
11 december 2009
Sidan 2 av 2
Information om ablatio testis
Urologmottagningen/Verksamhet Urologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset