i traumamedveten omsorg öppen utbildning

ÖPPEN UTBILDNING
I TRAUMAMEDVETEN OMSORG
Foto: Anna Pantelia/Rädda Barnen
Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker,
alltifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg till att
befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och
förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom
är mer aktuellt än någonsin. För dig som möter dessa barn
och ungdomar kan ett traumamedvetet förhållningssätt
vara avgörande för att göra skillnad.
OMFATTNING
TRAUMAMEDVETEN
OMSORG
TRAUMAMEDVETEN OMSORG?
Traumamedveten omsorg är ett forsknings­baserat förhållningssätt som
Rädda Barnen arbetar med för att hjälpa och vägleda vux­na att förstå
och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för
allvarliga och traumatiska händelser.Trau­mamedveten omsorg (eng.
Transformatio­nal care, tidigare TraumaWise care, Bath & Boswell 2015)
har utvecklats av de austra­liensiska psykologerna Howard Bath och
Diana Boswell, som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn
och unga som varit med om trauma.
UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utbildningen omfattar en
heldag och inkluderar både
teoretisk undervisning och
praktisk tillämpning i form av
gruppdiskussioner, reflektion
kring filmer och övningar.
Aktuella datum 2017
25 april Stockholm
16 maj Malmö
18 maj Växjö
11 oktober Stockholm
17 oktober Göteborg
UTBILDNINGEN
VÄNDER SIG TILL
Rädda Barnens öppna utbildning i TMO är öppen för alla
som möter barn och unga,
men anmälan krävs.
Den öppna utbildningen i TMO innefattar en teoretisk grund i traumaförståelse och kunskap om hur ett barns hjärna påverkas av att
utsättas för trauma. Den innehåller även teoretisk undervisning om
de beteendemässiga och känslo­mässiga svårigheter som barn och
ungdomar kan utveckla efter att ha varit utsatta trauma. Utbildningen
ger kunskap om hur vuxna genom Traumamedveten omsorg kan möta
barn och unga som har varit med om trauma. Utbildningen ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnets beteende
innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen
har i bemötandet av barnet.
UTBILDARE
VAD ERBJUDER RÄDDA BARNEN
UTÖVER ÖPPEN UTBILDNING I TMO?
MER INFORMATION
OCH BOKNING
Under 2017 erbjuder Rädda Barnen två olika fördjupningar
inom TMO.
• Implementerande workshop och TMO-konsultation.
För mer information och
bokning kontakta Rädda
Barnens TMO-verksamhet
[email protected]
Märk mejlet med
”Öppen utbildning 2017”
Läs gärna mer om TMO på
www.raddabarnen.se/tmo
Vi kom­mer även erbjuda
• Öppna utbildningar för enskilda professionella.
• Gruppledarut­bildningar i Rädda Barnens samtalsmodell Snacka Loss!
• Ett längre kompetensutvecklingsprogram, vilket innefattar sex
delmoment, i samarbete med kommuner/organisationer.
Utbildningen leds av Rädda
Barnens personal med grundprofession socionom, psykolog eller motsvarande med
mångårig erfarenhet och som
har genomgått utbildning av
Dr. Howard Bath och
Dr. Diana Boswell.
PRIS
3295:-, inklusive kaffe och
utbildningsmaterial.
SAMTAL I GRUPP
FÖR BARN OCH UNGA
SOM KOMMER ENSAMMA
SNACKA LOSS!
Foto: Dan Hazel
ius/Rädda Barne
n
– I SAMARBETE MED TRAUMAMEDVETEN OMSORG
I sitt arbete möter Rädda Barnen ofta barn och unga som kommit
till Sverige på egen hand utan sina föräldrar. Många av dem har en
tung psykosocial situation och uttrycker en känsla av ensamhet.
Rädda Barnen har tillsammans med Aleris Ungplan utvecklat en
modell för att bedriva strukturerade gruppsamtal på boenden för
barn och unga som kommit ensamma. Målet med samtalen är att
ungdomarna ska få verktyg att hantera vardagssituationer så att
spänningar inte omvandlas till stress och psykisk ohälsa.
SYFTE MED UTBILDNINGEN
Utbildningen ger förståelse för hur samtalsgrupper på
boenden kan genomföras i syfte att främja ett klimat som
ger trygghet och fördjupade relationer. Deltagarna ska efter
genomförd utbildning känna sig förberedda att genomföra
samtalsgrupper på sitt boende utifrån samtalsmodellen
Snacka Loss!.
UR INNEHÅLLET
• Genomgång av modellen och teorierna bakom arbetssättet
• Hur blir jag en bra samtalsledare?
• Diskussioner och konkreta övningar
VI VÄNDER OSS TILL
Personal på boenden för barn och unga som kommit ensamma till
Sverige. Utbildningen är till för dem som tidigare gått Rädda Barnens
endags- eller tvådagarsutbildning i traumamedveten omsorg.
PRIS
3295:- inklusive kaffe
och utbildningsmaterial.
Om man väljer att gå
Rädda Barnens öppna
heldagsutbildning i TMO
och samtidigt bokar in
Snacka loss får en ett
förmånligt paketpris.
Rädda Barnen är inte
momspliktiga.
MER INFORMATION
OCH BOKNING
För mer information och
bokning kontakta
[email protected]
Märk mailet med
”Snacka loss 2017”
Läs gärna mer om TMO på
www.raddabarnen.se/tmo