REV:s månadsbrev
Riksförbundet Enskilda Vägar | Nummer 4 / 2012
REV i Riksdagen
I mitten av mars träffade REVs ordförande Uno Jakobsson bl.a. Anders Åkesson och Ola Johansson, båda riksdagsledamöter för Centerpartiet och ledamöter av Trafikutskottet, för att överlämna förbundets promemoria med
förslag till förenklade regler för hantering av andelstal för väghållare. Riksdagsledamöterna lyssnade mycket intresserat till de argument för den föreslagna förändringen som framfördes. Genom förslaget ges föreningarna själva
makten över andelstalen. I detta forum har tidigare berättats om hur enkelt våra vänner i Finland har det när det
gäller andelstalen i sina vägföreningar och det förslag som nu tagits fram har inspirerats av den finska modellen, men därtill anpassats till det svenska regleverket. Läs förslaget i sin helhet på www.revriks.se under ”Nyheter”.
REV kommer att fortsätta sitt arbete för att övertyga beslutsfattarna om det kloka i att förenkla för väghållarna, närmast
avses kontakt tas med företrädare för det departement som har ansvar för regelverket i Regeringen.
Den enskilda vägens historia
Inbjudan till seminarium i REVs lokaler
lördagen den 5:e maj kl 10:00 - ca 13:00
riet tar ca 3 timmar och är i REVs lokaler på Riddargatan
35-37 i Stockholm. (Detta är ett kostnadsfritt arrangemang)
Som många kanske vet har historikern Pär Blomkvist publicerat en forskningsrapport om den enskilda väghållningens historia med titeln ”Om förvaltning
av gemensamma resurser: Enskild väghållning och allmänningens dilemma i svensk historia 1200-2010” (KTH 2010)
Forskningen baseras på Nobelpristagaren Elinor Ostroms
teorier om förvaltning av allmänningar. Under året kommer resultaten att presenteras som en följetong i Bulletinen bestående av fyra artiklar med början i nr 2/2012.
Pär Blomkvists bok, ”Om förvaltning om gemensamma
resurser” 225:- exkl moms och porto, finns nu att beställa via
REVs kansli. Mejla in din beställning med märkning ”Beställning Historiebok” i ämnesraden och ange fakturaadress samt
leveransadress.
Under arbetet med boken hörde många vägsamfälligheter av sig och uttryckte ett intresse av att skriva den egna
vägens historia. REV bjuder därför in till ett seminarium där Pär Blomkvist dels berättar om resultatet
av sin forskning och dels ger handfasta tips om hur
den egna vägsamfällighetens historia kan skildras.
Lördagen den 5 maj kommer seminariet att hållas. Semina-
Riksförbundet Enskilda Vägar | e-post: [email protected] | Tel: 08-20 27 50 | Hemsida: www.revriks.se
REV:s månadsbrev
Riksförbundet Enskilda Vägar | Nummer 4 / 2012
Inbjudan till seminarium kring dokumentet
”Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)”
REV anordnar ett seminarium angående omprövningsförrättningar. Vi använder dokumentet ”Arbetsgång lantmäteri
(sett ur föreningens perspektiv)” som utgångspunkt för seminariet. Dokumentet finns på REVs hemsida under REV
informationshäften.
Tid: Lördagen den 21 april kl 10:00 - 13:00
Plats: REVs sammanträdesrum Riddargatan 35,
Stockholm
Kostnad: 295:- inkl moms (Fika med smörgås ingår)
Seminarieledare: Nils Blohm, REVs lantmätare
Din anmälan mejlas till [email protected]. Endast 5 platser kvar, först till kvarn! Märk med ”Seminarium - REV”
i ämnesraden. Om intresset blir stort kan seminariet anordnas i andra delar av landet till hösten. Mejla gärna förslag
på orter!
NY Kurs för våren 2012 Kurs II fördjupningskurs!
NY!
Kurs II ”Fördjupningskurs för enskilda väghållare”
REV har tagit fram en fördjupningskurs för väghållare. Det
första smakprovet på denna kurs hölls i samband med förbundsstämman och blev mycket väl mottagen av närvarande medlemmar.
Därför är det beslutat att gå vidare med denna utbildning och
under våren erbjuda kursen på åtminstone tre orter i landet.
Kursen innehåller bl a en fyllig del om förvaltningsfrågor, aktuella rättsfall berörande enskild väghållning samt mycket matnyttiga råd och anvisningar gällande barmark- samt vinterunderhåll.
För anmälan och vidare information gå in på
www.revriks.se/kurser
Pris: 1200:-/deltagare.
Kurslitteratur och enklare förtärning ingår.
Tid: kl 18:00 - ca 21:30
Kursen riktar sig i första hand till de som gått kurs I, som REV
under flera år tillhandahållit i samarbete med Trafikverket och
Lantmäteriet.
Ort
Nacka
Gävle
Varberg
Datum
3 maj
8 maj
9 maj
REV vill veta vad ni medlemmar tycker!
I förra månadsbrevet skrev vi om en enkätundersökning som vi kommer mejla ut till er medlemmar.
Syftet med undersökningen är att få ett bättre underlag och kunskap om hur medlemmarna uppfattar sitt medlemskap
och vad medlemmarna tycker om den medlemsservice som bedrivs och sina kontakter med kansliet, men också medlemmarnas uppfattning om vilka frågor REV bör driva mot myndigheter och beslutsfattare. Enkäten kommer att mejlas ut till
er som är medlemmar efter påsk.
Var med och påverka framtiden för Riksförbundet Enskilda Vägar!
Stort tack på förhand för er medverkan REV vill även passa på att önsska er alla en GLAD PÅSK!
Riksförbundet Enskilda Vägar | e-post: k[email protected] | Tel: 08-20 27 50 | Hemsida: www.revriks.se