Lektionsplanering
Tal och räknesätt
Läromedel: Tetra A, om inte annat anges.
Studietakt
Detta är skrivet för en motiverad klass på en ma/no-profil men jag valde ändå att börja väldigt
lugnt för att lära känna eleverna och för att ge de svagare eleverna en bra start som höjer
självförtroendet. Efter ett tiotal lektioner ökar takten markant men jag är då tydlig med att
förkalra att vi passerat ett G-mål.
Lektion 1

Genomgång av sidorna 7-13 i boken.
Lektion 2

Genomgång av sidorna 14-16 i boken.
Lektion 3 Fredag Vikarie



Genomgång av sidorna 17-18 i boken.
o Avrundning
Eleverna räknar själva
Pröva dig själv sid 19.
Lektion 4
Genomgång av sidorna 20-23 i boken.
Lektion 5
Genomgång av sidorna 23-26 i boken.
Lektion 6 – Torsdag 7
Genomgång av sidorna 27-28 i boken.
 Avrundning.
 Den som vill räknar vidare här. Och sedan sidorna 29-30 Övriga går vidare till plan 2
eller plan 3.
 Genomgång av sidorna 32 i boken, snabbare än räknedosan. Diskutera hur det kan bli så.
Visa algebraiskt?
Lektion 7 - Tisdag




Rättnig av läxan
Delade ut B-delen av v36 som vecka 37.
Genomgång av sidorna 33-35 i boken.
Primtal.
 Faktorisering
 Ett primtal är delbart med 2, 3, 5,...
Lektion 8 Torsdag

Erastothenesstencil
D:\875107248.doc
Senast utskrivet jjjj-01-HH HH:53:29
Lektion 9 Fredag - 15 september

Gruppaktivitet, sidan 36 i boken.
Lektion 10 Tisdag – 19 september


Genomgånga av läxa 37. Visa facit på OH.
Dela ut läxa 38 som är klurigen ”Den listige korpralen”. Uppgiften är att presentera propra,
genomarbetade, lättfattliga lösningar.
Lektion 11 Onsdag – 20/9

Eleverna räknar själva sidorna 41-43.
Lektion 12 Torsdag 21/9– Datasal utgår

Genomgång och räkna sidorna 44-45.
Lektion 13 – Fredag 22/9

Genomgång och räkna själva sidorna 48-51.
Lektion 14 – Tisdag 26/9



Genomgång och räkna själva sidorna 52-53.
Eleverna kan välja Plan 1, 2 eller 3 efter detta.
Kolla att FMK gjort uppgiften som han fick.
Lektion 15 – Onsdag 22/9

Genomgång och räkna själva, för de som inte repeterar, sidan 66: paranteser.
Lektion 16 – Torsdag 28/9

Idrottsdag
Lektion 15 – Fredag 22/9


Genomgång och räkna själva, för de som inte repeterar, sidorna 69-71
Gruppaktiviteterna sidan 72.
Lektion 16 – v39 - Fredag 29 sep- Prov
D:\875107248.doc
Senast utskrivet jjjj-01-HH HH:53:29