Arbetssjukdomar orsakade av vibrationer

Arbetssjukdomar orsakade av vibrationer
Statistik från AFA Försäkrings databas
Arbetsskadeförsäkringen omfattar:
Arbetsskador
Svenskt
Näringsliv/LO/
PTK
Kommuner och
Landsting
Staten
TFA
TFA-KL
PSA
Arbetsskador
• Arbetsolycksfall
• Arbetssjukdomar
• Färdolycksfall
Arbetssjukdom
• En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man
har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig
inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön
som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan
ogynnsamt.
• För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA
Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180
dagar och den är godkänd av Försäkringskassan eller
finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar
Exempel
• tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka ryggeller ledbesvär
• ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador
• farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och
cancer
• psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska
besvär eller psykosomatiska sjukdomar som t.ex. magsår eller
hjärtbesvär
• vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder
• buller som kan orsaka hörselskador.
Vibrationsskador
Hit räknas diagnoser som:
Effekter av vibration och Raynauds sjukdom (vita fingrar)
Även karpaltunnelsyndrom kan uppstå på grund av vibrationer.
Diagnoserna finns med på ILO-förteckningen.
Statistik över arbetssjukdomar
Anmälningsår
Det år skadan anmäls
Visandeår
Det år skadan först visar sig
Godkännandeår
Det år då skadan godkänns. I genomsnitt cirka 5 år efter visandeåret.
Antal godkända arbetssjukdomar orsakade
av vibrationer. Visandeår 1994-2014.
300
250
200
Kvinnor
150
Män
100
50
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Godkända arbetssjukdomar orsakade av vibrationer, andel i
procent av alla godkända arbetssjukdomar. Visandeår 19942014
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
Kvinnor
20,00%
Män
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Godkända arbetssjukdomar efter diagnoserna
karpaltunnelsyndrom, effekter av vibration och buller.
Visandeår 1994-2014
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Buller, hörselnedsättning, tinnitus
Effekter av vibration
Karpaltunnelsyndrom
Godkända arbetssjukdomar efter diagnoserna
karpaltunnelsyndrom, effekter av vibration och buller.
Anmälningsår 1994-2014
700
600
500
400
300
200
100
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Buller, hörselnedsättning, tinnitus
Effekter av vibration
Karpaltunnelsyndrom
Genomsnittsålder vid insjuknande
52
51
51
50
50
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
46
46
45
46
45
44
43
42
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Godkända arbetssjukdomar orsakade av vibration efter
yrkesgrupp. Kvinnor visandeår 2010-2014 (Antal fall: 41)
Övrigt industriellt arbete
19%
32%
Metallarbete
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete
5%
Betong-, bygg- och anläggningsarbete
5%
Fastighetsskötare, expeditionsvakter,
renhållningsarbetare m.fl.
Tandvårdsarbete
5%
Textil-, skinn och läderindustriarbete
5%
Övriga yrkesgrupper
10%
19%
Godkända arbetssjukdomar orsakade av vibration efter
yrkesgrupp. Män visandeår 2010-2014 (Antal fall: 606)
Metallarbete
1%
2%
2%
2%
1%
Betong-, bygg- och anläggningsarbete
6%
Byggnadsträarbetare
2%
Övrigt industriellt arbete
33%
4%
Fastighetsskötare, expeditionsvakter,
renhållningsarbetare m.fl.
Elektriskt arbete
10%
Gruv- och bergarbete, stenhuggare
Godshanterings- och lagerarbete m. m.
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete
13%
Isolerings och VVS-montörer
24%
Yrkesförare
Övriga yrkesgrupper
Sammanfattning
• Vibrationsskador är idag den vanligaste arbetssjukdomen bland AFA
Försäkrings försäkrade.
• Vibrationsskador är vanligare bland män än kvinnor. Det beror på att
skadorna ofta uppstår i mansdominerade yrkesgrupper.
• Vibrationsskador är vanligast bland sysselsatta inom industrin och
bygg- och anläggning.