Ungdomar med hiv - hivskola

advertisement
Ungdomar med hiv - hivskola
Christina Ralsgård
Nyköping 120925
Hiv i världen
• Ca 34 miljoner
människor lever med hiv
i världen (2011)
• Uppskattningsvis lever
2,5 miljoner barn under
15 år med hiv
Nyköping 120925
Hiv i Sverige
• Ungefär 6100 personer
lever med hiv i Sverige
(källa InfCare)
• cirka 150 barn
• 80 av barnen är patienter
vid Astrid Lindgrens
barnsjukhus i Huddinge
• 5 -10 nya patienter per år
• Vanligaste smittväg hos
barn är mor till barn smitta
Nyköping 120925
Åldersfördelning barn med hiv
Nyköping 120925
Hivskolan - nationellt utbildningsprojekt
•
•
•
•
•
•
En nationell verksamhet för barn med hiv
Känna till sin diagnos
Internat, lägerskola 3 dagar/år
Extern finansierat av statliga hiv/aidsmedel
Startade 1999
Uppmärksammat av WHO
Nyköping 120925
Information om hivskolan
• Komplement till den
ordinarie vården.
• Hivskolan erbjuds alla
barn med hiv i
Sverige oavsett var
man bor.
• Barnet inbjuds varje
år upp till 17 års
ålder.
Nyköping 120925
Hivskola
• Programmet innehåller,
- Lekar för att lära känna
varandra
- Undervisning om
kroppen
- Barnläkare undervisar
om virus, hiv och
mediciner
Nyköping 120925
Hivskola
• Programmet innehåller
mer….
- Värderingsövningar
- Åldersanpassad smittskyddsinformation
- Samtal om relationer
- Kondomkunskap
- Avslappning, massage
Nyköping 120925
Unga Vuxna som lever med hiv
• Första generationen unga
vuxna, födda med hiv på
1980 och början av 90talet
• Unga vuxna med
nyupptäckt hivinfektion
• Kan unga vuxna med hiv
ha normala relationer och
är det ok att de har sex?
Nyköping 120925
Smittskyddslagen
Föreskrifterna säger att den som har hiv
- ska berätta för sin partner att man har hiv
- använda kondom/femidom vid samlag
• Ansvaret ligger på den som vet om sin
hivinfektion
Nyköping 120925
Unga vuxna med hiv i Sverige
• För att kunna förstå och
tillämpa vad lagen säger
behöver både den
enskilde och de som
arbetar i vården:
- Kunskap och utbildning
- Mod
- Förståelse av kontexten
dvs sammanhanget
- God självkänsla
Nyköping 120925
Konferens för unga vuxna med hiv
• Utbildningskonferens varje höst sedan tio år
tillbaka.
• 20-24 ungdomar i åldern 18-26 år, deltar varje
gång.
• Programmets tyngdpunkter är kunskap om hiv och
smittskydd.
• Att träffa andra unga - ger kraft, mod och energi.
• ”En livsnödvändighet” har flera deltagare skrivit i
sina utvärderingar.
Nyköping 120925
Antalet unga födda med hiv som kommer att skaffa barn
kommer att öka!
Antalet unga som förvärvat hiv i ungvuxen ålder verkar
ligga på en låg nivå, ca 8-10 nya fall per år.
Generös provtagning - alla känner inte till sin status!
Nyköping 120925
Christina Ralsgård
Socionom, familjeterapeut och verksamhetsansvarig för
Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv,
vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
+46 8 585 84756
+46 73 699 42 94
[email protected]
www.karolinska.se/barnhiv
Nyköping 120925
Download