Riktlinjer för synundersökning och arbetsglasögon vid

advertisement
Mönsterås kommun
Personalavdelningen
2015-06-01
Riktlinjer för synundersökning och arbetsglasögon vid bildskärmsarbete.
1. Särskilda glasögon för bildskärmsarbete
Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda arbetstagare synundersökning, och vid behov tillhandahålla
särskilda glasögon för bildskärmsarbete, regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbete vid
bildskärm, AFS 1998:5. Reglerna gäller för arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en
timme om dagen.
Åtgärder (synundersökning och glasögon) får enligt föreskriften inte medföra kostnader för
arbetstagaren, oavsett typ av korrektionsglas. Däremot kan arbetsgivaren sätta en kostnadsgräns för
vad bågen får kosta. För Mönsterås kommun är den gränsen satt till maximalt 200 kr exkl moms.
Arbetstagaren kan dock lägga till egna pengar för en dyrare båge.
Vissa arbetstagare har sådana arbetsuppgifter där progressiva glas är nödvändiga, till exempel när det
är viktigt att se på en bildskärm och sedan snabbt växla till långt synavstånd. Dessa yrkeskategorier är
receptionister och datalärare.
Antireflexbehandling av glasen bekostas av arbetsgivaren endast vid uppvisande av intyg från
ögonläkare.
Glasögon för bildskärmsarbete är ett arbetsredskap och tillhör arbetsgivaren, oavsett om arbetstagaren
lagt till pengar för en dyrare båge eller inte. Att använda dessa för privat bruk är därför inte tillåtet.
Notera att Mönsterås kommun inte har någon försäkring som täcker arbetsglasögon som blir skadade
på fritiden.
Arbetstagare – gör så här:

Prata med din närmaste chef/arbetsledare. Ta upp frågan med personalavdelningen eller i
samverkansgruppen om ni inte är överens.

Fyll i blanketten ”Uppgifter för beställning av arbetsglasögon”. Kommunens
Företagshälsovård kan hjälpa till med avståndsmätning och ergonomisk rådgivning på
datorarbetsplatsen samt även en kompletterande bedömning av arbetsplatsens belysning om
chefen så önskar. Kostnadsansvarig chef skriver under blanketten.

Ta med ifylld blankett till en legitimerad optiker.

Du betalar själv samtliga kostnader för glasögonen. Godkännande från närmaste chef samt
kvitto på de specificerade kostnaderna, där det klart framgår att utlägget gäller särskilda
terminalglasögon, skickas till personalavdelningen. Utbetalning sker vanligtvis vid
efterföljande löneutbetalning. Kostnaden belastar den egna förvaltningen.
Uppgifter för beställning av arbetsglasögon
Blanketten avser synundersökning och behov av särskilda arbetsglasögon enligt AFS 1998:5.
Arbetstagare
Personnummer
Adress
Arbetsplats
Beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Skärmtimmar _______ /dag
Avstånd till dokument/dataskärm (arbetsavstånd för öga):
__________ cm.
Mönsterås kommun ersätter synundersökning och glasögon enligt gällande ”Riktlinjer för
synundersökning och arbetsglasögon”.
Arbetsgivarens kostnad för glasögonbågar får uppgå till max 200 kr exkl moms.
Datum: _____________
_________________________________
Underskrift av närmaste chef
Telefon:
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards