Månadsstatistik från utstationeringsregistret till 1 februari 2017

advertisement
Månadsstatistik från utstationeringsregistret
per den 1 februari 2017
Antal registrerade utstationerade arbetstagare i Sverige den
1:a i varje månad, 20160201-20170201
12 000
10 194
10 000
8 706
8 021
8 000
7 645
8 556
8 765 8 759
7 778
6 777 6 909
6 189
6 116
6 000
4 000
2 000
0
Källa: AV/Utstationeringsregistret
3 985
De 15 länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige
1 februari 2017
Polen
1444
Indien
1096
Tyskland
406
Finland
382
Lettland
367
Litauen
300
Danmark
222
Slovakien
214
Estland
208
Kina
174
Tjeckien
141
Storbritannien
125
Irland
119
Kroatien
98
Nederländerna
83
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har ett pågående uppdrag 1 februari 2017 (6 116 personer).
Ovanstående länder omfattar 88 % av de arbetstagare som finns anmälda per 1 februari.
Källa: AV/Utstationeringsregistret
De 15 vanligaste verksamhetsområdena
1 februari 2017
62 Dataprogrammering datakonsultverksamhet o.d.
1179
41 Byggande av hus
1106
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
1072
00 Ej angivet
710
42 Anläggningsarbeten
505
33 Reparation och installation av maskiner och apparater
263
32 Annan tillverkning
116
28 Tillverkning av övriga maskiner
115
61 Telekommunikation
111
29 Tillverkning av motorfordon släpfordon och
påhängsvagnar
88
74 Annan verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap
och teknik
77
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
läkemedel
62
64 Finansiella tjänster utom försäkring och
pensionsfondsverksamhet
61
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor;
konsulttjänster till företag
60
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster
52
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har ett pågående uppdrag 1 februari 2017 (6 116 personer).
91 % av de arbetstagare som finns anmälda per 1 februari arbetar inom ovanstående verksamhetsområden.
Källa: AV/Utstationeringsregistret
Download