Statistik över utstationering, mars 2017

Månadsstatistik från utstationeringsregistret
per den 1 mars 2017
Antal registrerade utstationerade arbetstagare i Sverige den
1:a i varje månad, 20160301-20170301
12 000
10 194
10 000
8 706
8 021
8 000
7 645
8 556
8 765 8 759
7 778
6 956
6 777 6 909
6 116
6 000
4 000
2 000
0
Källa: AV/Utstationeringsregistret
3 985
De 15 länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige
1 mars 2017
Polen
1633
Indien
1185
Finland
553
Tyskland
443
Lettland
416
Slovakien
346
Estland
259
Litauen
247
Irland
215
Tjeckien
171
Danmark
163
Kina
156
Kroatien
136
Storbritannien
131
Nederländerna
90
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har ett pågående uppdrag 1 mars 2017 (6 956 personer).
Ovanstående länder omfattar 88 % av de arbetstagare som finns anmälda per 1 mars.
Källa: AV/Utstationeringsregistret
1800
De 15 vanligaste verksamhetsområdena
1 mars 2017
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
1321
62 Dataprogrammering datakonsultverksamhet o.d.
1294
41 Byggande av hus
1232
00 Ej angivet
878
42 Anläggningsarbeten
578
33 Reparation och installation av maskiner och apparater
331
28 Tillverkning av övriga maskiner
122
32 Annan tillverkning
121
61 Telekommunikation
106
29 Tillverkning av motorfordon släpfordon och
påhängsvagnar
93
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
läkemedel
78
74 Annan verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap
och teknik
77
64 Finansiella tjänster utom försäkring och
pensionsfondsverksamhet
63
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor;
konsulttjänster till företag
57
35 Försörjning av el gas värme och kyla
47
0
200
400
600
800
1000
1200
Diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har ett pågående uppdrag 1 mars 2017 (6 956 personer).
92 % av de arbetstagare som finns anmälda per 1 mars arbetar inom ovanstående verksamhetsområden.
Källa: AV/Utstationeringsregistret
1400