Välkomna till CBL-rådsmöte inom ramen för den nationella

Välkomna till CBL-rådsmöte inom ramen
för den nationella läkemedelsstrategin
Tid: 11 mars 2015
Samling kl. 08.30, mötet avslutas ca kl. 15.00
Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm
Rådet för bättre läkemedelsanvändning (CBL-rådet) hälsas välkomna till ett
heldagsseminarium där det kommer informeras om genomfört arbete med den nationella
läkemedelsstrategin (NLS) samt revideringsprocessen inför handlingsplan NLS 2015/2016.
Fokus för dagen kommer ägnas åt presentationer av projekt som slutförts under 2014.
08.30
Samling med kaffe
09.00
Inger Andersson, tf. generaldirektör Läkemedelsverket, hälsar välkommen
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, inledningstalar
Madeleine Wallding, direktör CBL-kansliet, informerar om revideringsprocess
NLS 2015/16
10.45
Bensträckare
10.55
Presentation avslutade NLS-projekt 2014
3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn, David Ulfstrand, Inera
11.30–12.30
Lunch
12.30
2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek, Lena Ring,
Läkemedelsverket
6.1 Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri
rörande ordnat införande av nya läkemedel, Jan Liliemark, SKL/SBU
Bensträckare
6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel, Bror Jonzon,
Läkemedelsverket
14.45
Summering, Madeleine Wallding
Avslutande mingel med fika