Uttalande löneförhandlingarna för de offentligt anställda på

advertisement
NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD
Helsingfors, 30.1.2012
Uttalande från Nordiska Lärarorganisationers Samråd om löneförhandlingarna för
de offentligt anställda på Färöarna.
NLS har idag fått information från våra systerorganisationer Føroya Pedagogfelag och Føroya
Lærarafelag om den aktuella situationen i löneförhandlingarna för de offentliganställda på
Färöarna. Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS, som representerar 18 lärar- och
förskolelärarorganisationer med över 600.000 medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge,
Sverige, Grönland och Färöarna, vill med detta uttalande ge uttryck för vår oro inför den statliga
inblandningen i förhandlingarna och vårt stöd till Føroya Pedagogfelag i deras rättmätiga kamp för
rimliga löne- och anställningsvillkor och för den fria förhandlingsrätten.
Den nordiska kollektivavtalsmodellen förutsätter att arbetsmarknadsparterna utan inblandning
förhandlar på jämbördiga villkor för att uppnå ett avtal som tillfredsställer alla parter.
Arbetsmarknadens reglering genom kollektivavtal bidrar till fredliga lösningar och skapar öppenhet
för gemensamma resultat också i svåra lägen. För oss är det stötande att i en avtalsrörelse blanda
in skattepolitiken. Skattesänkningar, eller skattehöjningar, har ingenting med löneutrymmet att
göra. Det vore att öppna för statlig lönepolitik. Ingen part har rätt till att påtvinga annan part lösning
utan utgångspunkten skall vara äkta, förutsättningslösa förhandlingar på jämbördig bas.
Vi hoppas och tror på att uppkomna problem gällande löneomgången på Färöarna kan lösas
genom förhandlingar enligt nordisk, vedertagen kollektivavtalsmodell.
Helsingfors 30.1.2012
Nordiska Lärarorganisationers Samråd
Anders Rusk
Generalsekterare
Adress
Järnvägsmannagatan 6
FIN-00520 Helsingfors
Telefon
+358 40 508 3268
+358 20 7489 686
Telefax
+358 9 1502409
e-mail
[email protected]
Hemsida
www.nls.info
Download