Inbjudan

advertisement
NORDISKE LÆRERORGANISATIONERS SAMRÅD
NLS FÖRBUNDSSEMINARIUM I DANMARK är ett
seminarium för NLS organisationernas förbundsledningar
och högre tjänstemän
Tema:
Nordens framtid i ett nytt Europa
Tidpunkten är Onsdag den 22 oktober – fredag den 24 oktober 2003
Plats:
Onsdag:
Ankomst, lunch kl 12.00-13.00
Öppning av konferensen kl 13.00
Fredag:
Avfärd kl 13.00
Hotel Marienlyst, Helsingør, Danmark
Fördelningen av platser mellan de nordiska länderna är:
Danmark :
Finland:
Norge:
Sverige:
Island:
Färöarna:
Grönland:
Totalt:
20
20
20
20
7
4
4
95 deltagare
Anmäl gärna fler deltagare än kvoten tillåter om platser blir tillgängliga från de
organisationer som inte utnyttjar sitt fulla antal.
Resväg sker enklast med Öresundståget från Kastrup flygplats till Helsingør.
Marienlyst hotell ligger vid havet och nära nog på gångavstånd från den lilla
järnvägsstationen som förbinder hotellet med Helsingør. Man kan också ta taxi från
stationen i Helsingør till Marienlyst om man inte vill byta tåg vid ankomsten till
Helsingør.
Adressen till Hotel Marienlyst är
Ndr Strandvej 2, 3000 Helsingør
Telefon: +45 49 21 40 00, Fax: +45 49 21 49 00
Adresse
Vandkunsten 3
DK-1467 København K
Telefon
+45-33 14 11 14
Telefax
+45-33 14 22 05
e-mail
[email protected]
Hemsida
www.n-l-s.org
Vårt program består av kvalificerade föreläsare som ska ge oss en god kännedom om
vårt tema: Nordens framtid i ett nytt Europa.
Dag 1 får vi möta Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Per Unckel. Han ger oss
de senaste politiska ambitionerna om Nordens utveckling.
Efter honom kommer forskare Pertti Joenniemi det danska centret för freds- och
konflikt-forskning att tala om Nordens nya roll i närområdet och i Europa.
Dag 2 föreläser Christina Persson, vice riksbankschef i Sverige om Norden som
hemmamarknad – Hur ser den ekonomiska framtiden ut?
Dag 3 kommer generalsekreterare Tom Saxén från Nordens Fackliga Samorganisation
NFS att tala om det fackliga perspektivet i denna utveckling.
För ytterligare upplysningar om förbundsseminariets mål och inriktning hänvisas till
[email protected]
Detaljerat program samt kursmaterial sänds direkt ut till NLS organisationerna och till
kursdeltagarn.
Download