Perciformes - abborrartade fiskar - 3000271

Perciformes
Abborrartade fiskar
NE
NA
LC
Fiskar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Perciformes - abborrartade fiskar Rafinesque, 1810
Synonymer:
Kännetecken
Abborrartade fiskar (Perciformes) är den största ordningen bland ryggradsdjuren. Den omfattar ca 160 familjer med
sammanlagt omkring 10 000 arter och finns representerad över hela världen. Majoriteten av arterna lever i kustnära
havsmiljö.
Ordningen kan inte ges en tillfredsställande karakterisering och är troligen polyfyletisk. Flera av underordningarna är
också provisoriskt uppställda. Det är dock förmodligen också så att de abborrartade fiskarna befinner sig i en
evolutionärt expansiv fas, där det kan vara svårt att förena en traditionell klassifikation med explosiv evolution i
många olika riktningar.
Som regel finns taggstrålar i rygg-, anal- och bukfenorna, och flertalet arter har två ryggfenor samt kamfjäll.
Bukfenorna är placerade under eller framför bröstfenorna, och de har en taggstråle och fem eller färre mjukstrålar.
Bröstfenorna är placerade på sidan av kroppen och har lodrät bas. Stjärtfenan har 17 eller färre fenstrålar.
Överkäkskanten bildas av förkäksbenet (premaxillarbenet). Orbitosphenoid- och mesokorakoidbenen saknas, och
intermuskulära ben (små ben längs ryggraden) är kraftigt reducerade i storlek och antal. Benceller saknas i
benvävnaden hos vuxna individer. Simblåsan är sluten.
Ordningen abborrartade fiskar omfattar 20 underordningar, av vilka tio finns representerade i Sverige: abborrlika
fiskar (Percoidei), läppfisklika fiskar (Labroidei), smörbultslika fiskar (Gobioidei), makrillika fiskar (Scombroidei),
tånglakelika fiskar (Zoarcoidei), fjärsinglika fiskar (Trachinoidei), trynfisklika fiskar (Caproidei), sjökockslika fiskar
(Callionymoidei), dubbelsugarlika fiskar (Gobiesocoidei) och smörfisklika fiskar (Stromateoidei). Aktuell forskning
visar dock att avgränsningen mot ordningarna kindpansrade fiskar (Scorpaeniformes) och plattfiskar
(Pleuronectiformes) är osäker.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1