fysiologi 4p kemi-teknik 1tk057

advertisement
TENTAMEN
FYSIOLOGI 7.5 HP 3FF112,
receptarieprogrammet
Datum: 100218
Lokal: B10:2
Skrivtid: 13.00-17.00
Hjälpmedel: Kladdpapper
Antalet skrivningsfrågor: 23
Anvisningar:
Börja med att kontrollera att alla skrivningsfrågor
finns med. Frågorna besvaras på skrivningen (vid
behov på baksidan, inte på kladdpapper). Glöm inte
att skriva din Kod på varje sida!
Max. poäng: 56
Poäng för godkänt betyg: 28p
Poäng för väl godkänt betyg: 44.5p
Kontaktperson: Olle Nylander : 018-4714576
Lycka till!
Kod:..........................................................................
Bordsnummer (om sådant finnes):.............
___________________________________________________________
Poäng och betyg anges på nästa sida!
Namn:..........................................................................
Personnummer: ......................
Kod:…………………………….
Poäng: ......................
Betyg: .....................
Kod:..........................................................................
Markus
1. Rita en natrium-beroende aktionspotenial med relevanta X- och Y-axlar.
Ange och namnge i figuren vart de olika jonkanalerna öppnas respektive
stängs. Beskriv också cellmembranets jonpermeabilitet under den
natrium-beroende aktionspotentialen. (3p)
2. Vad är jämviktspotentialen för en jon? (1p)
3. Beskriv vad en ”Ranviersk nod” är. (1p)
Kod:..........................................................................
Markus
4. Koldioxid (CO2) produceras kontinuerligt av celler och partialtrycket av
CO2 blir därför högre i vävnadscellerna än i vävnadskapillärerna. Beskriv i
detalj hur, i vilka former och vilka proportioner CO2 transporteras från
vävnadscellens cytoplasma till alveolarluften. (2p)
5. Rita upp ett statiskt spirogram (d.v.s. de lungvolymer som registreras med
en spirometer). Namnge de olika delvolymerna och ange de olika
volymernas storlek för en frisk normalstor vuxen. Glöm inte ange enhet på
y- respektive x-axel. (2p)
Kod:..........................................................................
Göran
6. Förklara kort innebörden av termerna: (3p)
a. Afferent nervfiber
b. Limbiska systemet
c. Muskeltonus
7. Vad är ackommodation, och hur kontrolleras den av nervsystemet? (2p)
Kod:..........................................................................
Olle
8. Ange likheterna och skillnaden mellan faciliterad diffusion och aktiv
transport! (3p)
Kod:..........................................................................
Olle
9. Sinusknutan är hjärtats pacemaker. Rita en aktionspotential avledd från
sinusknutan och beskriv vilka jonkanaler som öppnas och stängs. Ge en
elektrofysiologisk förklaring till varför just sinusknutan bestämmer hjärtats
slagfrekvens! (4p)
10. I hjärtat finns klaffar. Var sitter de? Vad är den gemensamma funktionen
hos klaffarna? (2p)
Kod:..........................................................................
Olle
11. Vad menar man med muskel-ven-pumpen och varför är den viktig? (3p)
12. Vad är ödem? Ange fyra olika omständigheter som kan leda till ödem!
(3p)
Kod:..........................................................................
Olle
13. Om det arteriella blodtrycket plötsligt minskar kommer centra i hjärnan att
omedelbart få reda på detta och blixtsnabbt komma med motåtgärder.
a) Vad kallas de receptorer som hela tiden registrerar det arteriella
blodtrycket och var sitter de? (1.5p)
b) Hur får hjärnan veta att blodtrycket sjunkit? (0.5p)
c) Hur normaliserar hjärnan blodtrycket - beskriv mekanismerna! Ange
effekter på hjärtat, arterioler, vener och binjurar! (3p)
Kod:..........................................................................
Olof
14. Magsäcken har flera skyddsmekanismer för att skydda sig mot den starka
magsyran. Beskriv dessa skyddsmekanismer. (2p)
15. Beskriv vilka olika faktorer inne i tolvfingertarmen som leder till en fördröjd
ventrikeltömning. (2p)
16. Beskriv colons motorik. (2p)
Kod:..........................................................................
Svante
17. Förklara kortfattat (gärna med en enkel skiss) vad som menas med: (3p)
a) Endokrin
b) Autokrin
c) Parakrin
18. a) Vilket hormon utsöndras från tallkottkörteln? (1p)
b) Hur regleras utsöndringen av detta hormon? (2p)
Kod:..........................................................................
Jenny
19. Vilka funktioner har njurarna, nämn minst fyra. (3p)
20. Varför är det så bra att proximala tubulicellerna har microvilli? (1p)
21. Hur kompenserar njurarna för en syra-basstörning? Är kompensationen
snabb eller långsam? (2p)
Kod:..........................................................................
Lina
22. Hur fungerar ett graviditetstest? (2p)
23. Vilket könshormon är inblandat i manligt håravfall och hur? (2p)
Download