fröväxter - Källängens skola 9C

CELLEN
sid. 14, 228-235
BI år 7
Källängens skola
Cellen, bakterier och virus
CELLEN
•
•
•
•
Alla organismer är uppbyggda av celler
Alla organismer består av en eller flera celler
Cellen är den minsta levande delen hos allt liv
Människan – flera miljarder celler
Cellen
VÄXTCELL
Cellen
Bakterier
Cellkärna
Växter
Svampar
Djur
X
X
X
X
Cellvägg
X
X
Använder
solenergi
vissa
X
CELLEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Hos encelliga organismer ryms alla livsnödvändiga funktioner i den enda cellen.
Flercelliga organismer har vävnader och organ med speciella funktioner.
Hos människan finns många olika typer av celler, t.ex. muskelceller, blodceller,
benceller, hjärnceller och hjärtceller.
Varje cell är som ett minisamhälle med fabriker som tillverkar ämnen som cellen
behöver och kraftverk som producerar energi.
Kroppens celler kan samarbeta genom att skicka olika meddelanden till varandra.
Cellerna förökar sig genom delning.
Varje gram av en människas kropp innehåller ungefär en miljard celler. Om du
väger 50 kg består du alltså av ca 50’000 miljarder celler.
En cells livslängd är ganska kort.
Tarmceller: några få dagar
Röda blodkroppar: 3-4 månader
Hudceller: några veckor
Cellen
CELLENS UPPBYGGNAD
• Cellmembranet
Omger cellen likt en ”tunn hud” som kan
släppa igenom olika ämnen
• Cellkärnan
Innehåller våra arvsanlag och är cellens
”chef”
• Mitokondrierna / energiverken
Förser cellen med energi
• Ribosomerna / Proteinfabrikerna
Tillverkar proteiner i cellen
• Lysosomer / Reningsverken
Tar hand om cellens avfall och tömmer ut
det ur cellen
• Cellplasman
Är vätskan i cellen som omger celldelarna
Cellen
SPECIALISERADE CELLER
• Hos människan finns många
olika typer av celler, t.ex.
muskelceller, blodceller,
benceller, hjärnceller och
hjärtceller.
• Celler med liknande
uppbyggnad och uppgifter
bildar olika vävnader.
• Vävnader bildar i sin tur olika
organ (t.ex. hjärta, lever,
njurar och tarmkanal).
Cellen
SPECIALISERADE CELLER
Nervvävnad
Nervcell
Fettcell
Fettvävnad
Muskelcell
Muskelvävnad
Blodceller
Cellen
CELLERNAS SAMARBETE
•
•
•
•
•
Celler och organ samarbetar
Grunden för samarbetet är
cellernas förmåga att skicka
signaler och meddelanden till
varandra.
Celler kan ta emot meddelanden
från andra celler med hjälp av
signalämnen som transporterats
med blodet.
Små mottagare i cellmembranet
tar emot signalämnena och för
budskapet vidare in i cellen.
Meddelandet kan t.ex. vara att
cellen ska öka eller minska sin
tillverkning av olika ämnen eller
att cellen ska dela sig snabbare
eller långsammare.
Cellen
CANCER
• Cancer innebär att en viss typ
av celler tappar kontrollen
över sin tillväxt och inte kan Normala celler
sluta att dela sig.
• Cancerceller fortsätter alltså
att föröka sig trots att det
inte behövs.
• Till slut bildas en klump av
cancerceller, en
cancertumör.
• När cancerceller når lymfkärl
eller blodkärl kan de lossna
och sprida sig i kroppen. Där
blodkärl
kan de bilda metastaser.
Cellen
cancerceller
lymfkärl
• http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vadar-cancer/Vad-ar-cancer/
Cellen