Kursplan Barnledarutbildning

advertisement
Kursplan Barnledarutbildning
Utbildningen belyser rollen som ledare för barn och ungdomar i främst 6 till 18 års
ålder och innehåller inga idrottsspecifika inslag.
I utbildningen berörs områden som:
- Barn och ungdomars utveckling
- Barnet/ungdomen i centrum
- Ledarskapet
- Pedagogiken i praktiken
- Tränarfilosofi
- Föräldraengagemang
- Lek, gruppgemenskap och samarbete
- Att tänka på när vi lär och leder barn med särskilda behov
- Grundläggande kunskap om upplägg av en träning
- Grundläggande första hjälpen
Efter utbildningen skall deltagarna kunna:
- anpassa sitt ledarskap till den aktuella målgruppen
- anpassa träning till barn med särskilda behov när möjlighet ges
- förstå barnets sociala och fysiologiska behov vid olika åldrar
Utbildningen pågår under en dag med varierande teoretiska och praktiska inslag.
Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar och grupparbeten.
Kurslitteratur
Ekblom, Ö., Engström, L-M., Hinic, H., Johnson, U., Ohlson, L., Redelius, K. &
Ryberg, L. (2007) Idrottsledare för barn och ungdom. Stockholm: SISU
Idrottsböcker.
Exempelschema
Observera att detta inte är ett färdigt schema utan endast ett exempel för att visa
tidsramen. Scheman för respektive utbildning bifogas materialet inför kursen.
10 – 10.15
10.15 – 11
11.05 – 12.30
12.35 – 13
13 – 14
14 – 14.55
15 – 15.25
15.30
Introduktion
Allmänt om att träna barn
Barn i olika åldrar
Skador
Lunch
Ledarskap för barn och tonåringar
Kost
Avslut och utvärdering
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards