Fråga 1.
Vilken effekt har träning hos äldre personer
jämfört med yngre?
1
Sämre resultat
X
Samma resultat
2
Bättre resultat
Fråga 2.
Hur många procent kan man förbättra
muskelstyrkan genom regelbunden
styrketräning.
1
ca 30 %
X
ca 50 %
2
ca 100 %
Fråga 3.
Hur många steg/dag behöver man gå för att
uppnå minsta rekommenderade dos av
fysisk aktivitet om man är över 65 år?
1
2 000 steg
X
7 000 steg
2
12 000 steg
Fråga 4.
Hur många minuter måttligt ansträngande
fysisk aktivitet/vecka rekommenderas för att
uppnå hälsovinster?
1
50 minuter
X
150 minuter
2
300 minuter
Fråga 5.
Utifrån rekommendationen 30 min fysisk
aktivitet varje dag, hur många minuter bör
varje sammanhängande aktivitet minst vara
för att uppnå hälsoeffekter?
1
2 minuter
X
10 minuter
2
25 minuter
Fråga 6.
Hur ofta behöver man träna balansen?
1
Ständigt
X
1-2 ggr/mån
2
Aldrig
Fråga 7.
Vilket påstående är korrekt?
1
Fysisk aktivitet
ökar risken för
hjärt- och
kärlsjukdomar
X
Vid depression bör
man ej vara fysiskt
aktiv
2
Fysisk aktivitet
minskar risken för
frakturer
Fråga 8.
Vad är starkast kopplat till uppkomst av
sjukdom och förtida död?
1
Rökning
X
Diabetes
2
Låg fysisk
kapacitet
Fråga 9.
”Det är aldrig för sent att börja träna”
Den 92 åriga dansken Svend Steensgaard är
en av världens äldsta tyngdlyftare. Hur
mycket orkade han i marklyft i januari
2015?
1
80 kg
X
130 kg
2
150 kg
Fråga 10.
Vilken är fjärde största orsaken till förtida
död i världen?
1
Fysisk inaktivitet
X
Cancer
2
Svält