Uppdragsutbildning - Förskolans pedagogiska utmaningar

Uppdragsutbildning - Förskolans pedagogiska
utmaningar - Nacka kommun
Kursens syfte
Att kursdeltagarna ökar sin kunskap om hur man skapar en verksamhet som möter alla
barns behov.
Att kursdeltagarna ökar förståelsen för vikten av att arbeta systematiskt kring att
utveckla kvaliteten i den pedagogiska vardagen på förskolan.
Att kursdeltagarna ökar sin kunskap och förståelse om vad specialpedagogik i förskolan
är och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.
Kursens mål
Att kursdeltagarna har ökad kunskap om hur man kan skapa pedagogisk verksamhet
som möter alla barn i förskolan.
Att kursdeltagarna har ökad kunskap om vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i
den pedagogiska vardagen.
Att kursdeltagarna har ökad kunskap om vad specialpedagogik i förskolan är och hur
den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.
Beskrivning av momenten
Kursintroduktion
Att kursdeltagarna har bekantat sig med varandra och med kursplattformen.
Pedagogiska utmaningar i förskolan
Att kursdeltagarna har ökad kunskap om hur man kan skapa pedagogisk verksamhet
som möter alla barn i förskolan.
Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Att kursdeltagarna har ökad kunskap om vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i
den pedagogiska vardagen.
Specialpedagogik i förskolan
Att kursdeltagarna har ökad kunskap om vad specialpedagogik i förskolan är och hur
den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.
Datum för utskrift:
2017-07-15
KONTAKT I SPSM FORTBILDNING
Telefon: 010 473 50 00
E-post: [email protected]