TRANSPORT MANAGEMENT
• Ska tillgodose behovet av kompetens
inom transportområdet avseende
- operativ verksamhet
- intern organisation
- transportbranschens roll i samhället.
Utvecklingstendenser
• EU:s utvidgning
• Handeln med varor ökar
• Informations-, trafiklednings- och
terminalhanteringssystem utvecklas jämte
fordonsutvecklingen
• Kvalitets- och miljökrav
Varför behövs transportmanagers?
• Ökad konkurrens inom transportbranschen
• Högre krav från transportköpare och myndigheter
• Behov av karaktärsämneslärare i
gymnasieskolans inriktning transport
•Det saknas tydliga karriärvägar inom
transportbranschen
Vad betyder transportmanagement?
• Att självständigt kunna
- utföra strategiska arbetsuppgifter inom ett
transportrelaterat företag eller inom en
närliggande verksamhet
- vara drivande i förnyelse- och
innovationsarbete
Omfattning
Fokus
• Tvåårigt
program, 80roll
poäng
Transportsystemens
i
samhällsutvecklingen
• Fristående kurser på halvfart
• Logistiska lösningar för en
ekologiskt hållbar tillväxt
• IT-stödda metoder för att
effektivisera transportbranschen
Basblock
Ämnen Fördjupningsblock
• Logistik,
poäng
Utbildningen
utgörs av 5ett
basblock och ett fördjupningsblock.
Alla kurser är inriktade mot transportbranschen.
• Företagsekonomi,
Samhällsekonomi, 55 poäng
poäng
Miljö, 5 poäng 5 poäng
• Marknadsföring,
Transportmetodik,55poäng
poäng
• Ekonomistyrning,
IT, 5 poäng och management, 5 poäng
• Organisation
• Pedagogik,
5 poäng
Transportjuridik,
5 poäng
Engelska, 5 poäng
• Examensarbete,
10 poäng
• Transportjuridik, 5 poäng
Vilka befattningar är möjliga
efter utbildningen?
Transport manager
• Trafikplanerare
• Transportchef – ledare
• Logistikchef
• Transportköpare – säljare
• Ekonomiansvarig
• Behörig att söka till
gymnasielärarutbildning inom
transport (se resp. högskolas behörighetskrav)
Intressant?
• Är ditt företag intresserat av att finnas med i
utbildningen?
• Är du eller dina medarbetare villiga att vara
delaktiga i utbildningen?
Områden som vi behöver hjälp med
- medlemmar i utbildningens styrgrupp
- gästföreläsare
- anordna studiebesök
- att ditt företag är mentor under
utbildningen för någon/några studenter
- ämnen för examensarbeten
Kontaktperson;
Rolf Åberg 040 – 665 83 67 alt 0708 – 44 05 33
[email protected]
• Hemsida; www.mah.se/lut/transport
Transport Management
• Är till för att utveckla branschen och
verksamheterna i denna bransch