Urban Hellgren

advertisement
Diagnosskärpning
Urban Hellgren
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Claes Hemlin
Danderyds Sjukhus
Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner?
- aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens
Spårvagnshallarna torsdagen den 21 oktober 2004
Urban Hellgren, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hur kan diagnostiken skärpas?
Virus eller bakterie?
Anamnes
Epidemiologi
Klinisk undersökning
Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner?
- aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens
Spårvagnshallarna torsdagen den 21 oktober 2004
Urban Hellgren, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Laboratorieundersökningar
Virus
Bakterier
Antikroppar
Antigen
Odling
Antikroppar
Antigen
Odling
Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner?
- aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens
Spårvagnshallarna torsdagen den 21 oktober 2004
Urban Hellgren, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Lab undersökning forts
LPK
SR
CRP
Akut fasprotein
Hepatocyter
Ökar >6-8 timmar
Förhöjt vid många tillstånd
Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner?
- aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens
Spårvagnshallarna torsdagen den 21 oktober 2004
Urban Hellgren, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
CRP användbarhet
Övre luftvägsinfektioner
Sinuit
Tonsillit
Otit
Mycket begränsat värde
Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner?
- aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens
Spårvagnshallarna torsdagen den 21 oktober 2004
Urban Hellgren, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Nedre luftvägsinfektioner
Pneumoni hos vuxna
<50mg/l
troligen virus
50-100mg/l
gråzon
>100mg/l
troligen bakterie
Pneumoni hos barn
CRP mindre värdefullt
>50mg/l
troligen bakterie
Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner?
- aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens
Spårvagnshallarna torsdagen den 21 oktober 2004
Urban Hellgren, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Download