Varför kan man inte äta pannkakor och
glass till lunch och middag varje dag?
Pedagogisk planering för temat ”Matens kemi” år 5 vt-16
Olika ämnen är uppbyggda på olika sätt, har olika egenskaper och olika
funktioner i kroppen. För att kunna göra kloka val när det gäller mat och hälsa är
det viktigt att veta vilka näringsämnen maten innehåller. Det skrivs mycket om
mat i media och det är många som vill ge oss råd om vad vi ska äta.
Vilka ska man tro på och kan vi lita på alla?
Det här kommer du att få göra i undervisningen:






Använda olika testmetoder för att undersöka om livsmedel
innehåller druvsocker, stärkelse, fett och proteiner
Göra egna planeringar av undersökningar så att de blir rättvisa och
systematiska
Läsa texter om mat och diskutera dem
Jämföra olika metoder för att bevara mat
Söka, granska och värdera information om olika matvaror
Källkritiskt granska och ta ställning till olika påståenden om mat och
hälsa
I det här temat får du möjlighet att utveckla följande förmågor:
Analysförmåga: använda kunskaper för att granska information,
kommunicera och ta ställning
Procedurhanteringsförmåga: genomföra systematiska undersökningar
Begreppsförmåga: använda begrepp för att beskriva kemiska och
biologiska samband
Kommunikationsförmåga: dokumentera dina undersökningar i text och
bild, samtala och diskutera om frågor som rör mat och hälsa, skapa egna
texter
Metakognitiv förmåga: jämföra egna och andras undersökningsresultat
och ge förslag till förbättringar
Elevens kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven år 6 i kemi och biologi
Elevens kunskapsutveckling
i förhållande till kunskapskraven
Matens kemi
Begreppsförmåga
Kommentar
Ej
godtagbara
kunskaper
Godtagbara
kunskaper
Mer än
godtagbara
kunskaper
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Använder och förstår
begrepp inom området
Procedurförmåga
Genomför systematiska
undersökningar
Tar fram information
och är källkritisk
Metakognitiv förmåga
Jämför egna och andras
resultat och ger förslag
till förbättringar
Analysförmåga
Ger exempel på
kemiska ämnen som
finns i mat och vilken
funktion de har i
kroppen
Granskar information,
tar ställning till frågor
om mat och hälsa
Kommunikativ förmåga
Dokumenterar
undersökningar
Samtalar och diskuterar
frågor som rör mat och
hälsa, skapar egna
texter
Lärare: Anette Hagman
Läsår: 2015/2016
Datum: 20/1-1