1(2)
Utbildningsavdelningen
Skapa ett ramschema i Slukurs
Kurser med kurstillfällen måste finnas innan man kan skapa ett
ramschema. Man kan skapa ett ramschema innevarande läsår +
sommaren samt nästkommande termin + sommar.
Formuläret är ”självutvecklande”. När kurstillfälle läggs till i 1.1
skapas fält för 1.2 samt för 2 och 2.1. Kom ihåg att Spara efter att du
lägger till eller tar bort kurstillfällen. Alla Spara-knappar på denna
sida har samma funktion, skälet till att det finns flera knappar är att
alltid ha en nära till hands när du registrerar för ett visst
delramschema.
Ramschemasida är den sida man hamnar på när man vill söka ut
kurser från offentliga sidan efter man klickat på respektive program.
Ex.
Länkar till ramscheman för SLU:s program
HT 2010
Välj starttermin
Affärsledarskap - påbyggnadsprogram till kandidatexamen
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme
Agroecology - Master´s Programme
Agronomprogrammet - ekonomi
Programsida är den sida där programmet beskrivs. Ex.
Agronomprogrammet - husdjur, 270hp
Vill du arbeta för att djuren inom lantbruket ska må bra? Vill du skaffa dig kunskaper om deras
anatomi, fysiologi, hälsa och beteende? Sök Agronomprogrammet - husdjur. Här lär du dig planera för
olika typer av djurhållning och ta hänsyn till djurens förutsättningar, produktkvalité och lantbrukarens
ekonomi.
Lantbrukaren är en viktig del av samhället. Vi är beroende av de livsmedel som produceras och vi
lever i ett landskap format av grödor och djur. Husdjursagronomens roll i samhället är främst att
SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Org.nr 202100-2817
www.slu.se
tel: +46 (0)18-67 10 00
[email protected]
Skapa ett ramschema i Slukurs
arbeta för att våra lantbruksdjur ska producera och må bra.
Framtidsutsikter
Innehåll och uppläggning
Examen
Behörighet
Anmälan
Urval
Mer information
Programkurser







Välj termin
Ange rubriker och delrubriker
Välj kurstillfällen. Tänk på att kurstillfällena slutar på det år
som du håller på att lägga in ramschema för. Ex. 30233.0910
= läsår H09/V10, 30233.1011 = läsår H10/V11.
Spara
Länken ”Titta på årets ramschema” visar ramschema för
innevarande termin
Glöm inte att bocka för rutan för att skapa länkar till offentlig
visning
Länk till eget ramschema lägger du in om ramschemat inte
finns klart i slukurs.
2(2)