Kardiovaskulära manifestationer av Marfans syndrom

Marfans syndrom
Ulf Ergander
Barncentrum Stockholm-Uppsala
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Kliniska tecken
• lång & smal, långa fingrar & tår
”araknodaktyli” (spindelfingrighet…)
• vidgad aortarot, mitralprolaps
• linsluxation
• lumbosakral duraektasi
• spontanpnthx, striae, överrörlighet i leder,
högt gomtak
• 5-10/100 000
Antoine
Bernard-Jean
Marfan
Överlappande sjukdomar
• Loeys-Dietz syndrom
– multipla aneurysm, slingriga kärl, hypertelorism, bifid uvula, tunn lättskadad hud
• Shprintzen-Goldbergs syndrom
– kraniosynostos och mental retardation
• Ehlers-Danlos, homocystinuri, CCA
• familial thoracic aortic aneurysm syndrome
Neonatal Marfan
Neonatal Marfan
Fibrillingenen FBN1
• FBN1 – fibrillin – glycoprotein 350 kDa –
extracellulära mikrofibriller – elastisk
vävnad
• kromosom 15, autosomalt dominant
• > 800 olika mutationer…
• mycket olika fenotyp även inom familjen
TGF-β
•
•
•
•
transforming growth factor β
defekt fibrillin-1 -> ökad TGF-β-aktivitet
TGF-β orsakar bindvävsförändringarna?!
receptor: TGFBR1 och TGFBR2 i ca 10 %
– paradoxalt ökad effekt
Krånglig klassifikation
• FBN1-mutation => Marfan typ 1
• TGFBR1/2-mutation => Marfan typ 2
Loeys-Dietz syndrom
• TGFBR1/2-mutation => Loeys-Dietz
syndrom
Krånglig klassifikation
• FBN1-mutation => Marfan typ 1
• TGFBR1/2-mutation => Marfan typ 2
Loeys-Dietz syndrom
• TGFBR1/2-mutation => Loeys-Dietz
syndrom
Diagnos
• Ghent-kriterierna
– komplicerad diagnostisk poängtabell
– kritiserad pga låg viktning av hjärtförändringar
– reviderad 2010
J Med Genetics 2010; 47, 476-485
Ghentkriterier 2010 för Marfan - 1
•
•
•
•
•
•
Ao>2 + ectopia lentis = Marfan
Ao>2 + FBN1 = Marfan
Ao>2 + Syst ≥ 7p = Marfan
Ectopia lentis + FBN1 = Marfan
Ao>3 + FH = Marfan
Ectopia lentis + FH = Marfan
Syst=systemkriterier, FH=familjehistoria
Ghentkriterier 2010 för Marfan - 2
• ”Systemkriterier”, Syst, (max 20 p):
handleds- + tumtecken (3; endera 1)
kölbröst (2), trattbröst eller asymmetri (1)
pneumothorax (2), duraektasi (2), protusio
acetabuli (2), fotdeformitet (2) , plattfot (1)
ökad armspann/längd (1), skolios/kyfos (1),
extensionsdefekt armbåge (1), striae (1), myopi >
3 dioptrier (1), mitralprolaps (1), ansikte (3/5)
Duraektasi
”Pseudo-Chiari”
Anamnes
• hereditet
– långvuxna
– plötsliga dödsfall
– aortaruptur/dissektion
•
•
•
•
synproblem
ledproblem, stukningar
hudskörhet
blödningsbenägenhet
Kardiella angreppspunkter





sinus Valsalva - dilatation, dissekt./ruptur
aorta ascendens
aortaklaffen - insufficiens
aorta descendens - dissektion/ruptur
mitralklaffen - prolaberande klaff,
insufficiens
Angreppspunkter
Normal aorta
Aortadilatation
Aortadilatation
Mätningar på aortan
aortarot
sinus
STJ, sinotubular junction
ao ascendens (x PA)
+ ao descendens i diafragmahöjd
Klöverformad aortarot – ett mättekniskt problem
Mitralprolaps
Vårdprogram enl. SoS/Mogensen
 mätning av aortarot v.a. år upp till 14 åå
 därefter mätning årligen
 betablockad minskar diameterökningen
(halverad ökningstakt)
 operationsindikation: sinus >=50 mm
Risk för dissektion/ruptur
 diameter på sinus Valsalva > 50 mm
 bikuspid klaff, AS, AI
 ruptur hos släktingar
 spridning - prediktionen svår!
väggtension = k x blodtryck x diameter2
Angreppspunkter
Operationer
Ny angreppspunkt: losartan
• Cozaar® - angiotensin II-antagonist
• blockerar TGF-β-effekten
• kan reversera manifesta vaskulära Marfan-förändringar hos
”tonåriga” Marfan-möss (J.P.Habash et al: Science 312,
117 (2006)
• liten oblind orandomiserad pilot (17 barn) NEJM 2008
• ”holländska”, 233 vuxna, losartan vs nil ovanpå redan
insatt betablockad, Eur Heart J, 2013
Marfan på ALB
• Vi följer fn (jan14) ca 40 patienter
The End!