Tillgänglighet CT-hjärna/CT-angio carotis vid

advertisement
Tillgänglighet CT-hjärna/CT-angio carotis vid röntgenavdelningar i regionen april 2013
Sjukhus
Linköping
Norrköping
CT-hjärna
dygnet runt
x
x
CT-angio
dygnet runt
BJ + DG
TMC efter kl 21.00 vardagar
x
PJ eller SP + DG
TMC efter kl 21.00 vardagar
x
(x)
Jönköping
x
x
x
(x)
Eksjö
Kalmar
Oskarshamn
Västervik
Förklaring:
x
x
x
Tolkning
x
Motala
Värnamo
Kommentar/CT-angio
(x)
_
Patienten skickas till Linköping
alla dagar efter kl 21.00
BJ
Kan köra, men liten erfarenhet av tolkning
SP
Kan köra, men efterfrågas sällan
SP, TMC efter
kl 22.00 alla dagar
Ej startat ännu
PJ eller SP
+ DG
PJ eller SP, DG vid behov
22.00-07.00 PJ Kalmar,
_
x
(x)
PJ=Primärjour
BJ=Bakjour
SP eller BJ + DG
CT-angio vid beställning av medicinjour
PJ eller SP
DG vid behov
SP=Specialistläkare, DG=Dubbelgranskas efteråt
TMC=Distansgranskning
Download