Linköpings kommun satsar på returlådor för leverans av frukt och

Linköpings kommun satsar på returlådor för leverans av frukt och grönt till storkök.
Svenska Retursystem driver och utvecklar emballagesystem som baseras på återanvändning istället
för engångsanvändning. Systemet används inom kommuner, landsting, restauranger och
dagligvaruhandel. Idén är att livsmedel i form av frukt, grönsaker, ost, förpackat kött och
charkprodukter ska levereras i returenheter som återanvänds till fördel för miljön. Svenska
Retursystem har tillsammans med SIK genomfört en livscykelanalys som visar på enorma
miljöbesparingar med återanvändning istället för engångsanvändning när det kommer till hur varorna
förpackats för leverans till dagligvaruhandeln. Vid användandet av returlådor är CO2e-utsläppen 44 %
lägre än engångsemballage, vilket gör att dagligvaruhandeln minskar sin miljöbelastning avsevärt
varje år. Systemet är miljövänligt, enkelt och kostnadseffektivt.
Linköpings kommun har i sitt upphandlingsarbete av frukt och grönt tagit beslut om att ställa krav på
att leverans sker i Svenska Retursystems returlådor. Kommunen driver aktivt olika miljöfrågor och att
använda returemballage som återanvänds istället för lådor i kartong ser man som en del i miljöarbetet.
Avtalet blev klart i december 2011 och sedan dess har frukt och grönsaker levererats ut i returlådor.
Eva-Lott Blixt, kostekonom på Linköpings kommun säger att det inledningsvis fanns ett visst motstånd
mot att använda returlådorna. Främst på grund av osäkerhet kring administrationen av panten. Men
efter en kortare inkörningsperiod har man hittat rutiner för returtagningen och hanteringen av panten.
- Systemet fungerar mycket bra, säger Eva-Lott Blixt.
Skäggetorpsskolan och Anders Ljungstedts Gymnasium är två av de skolor som tar emot returlådorna.
Carola Hultmark, restaurangchef och Patrik Andersson, kock, Skäggetorpsskolan ser många fördelar
med returlådorna.
- De är enkla att stapla, man slipper arbetet med att riva upp kartonger och behovet av
sopsortering och sophämtning minskar, säger Carola Hultmark.
Det viktigaste enligt henne är att returlådorna förbättrar arbetsmiljön väsentligt.
- Många som arbetar inom storkök drabbas av förslitnings- och belastningsskador på
handleder, armar och axlar. Detta på grund av allt jobb med att riva, slita och stampa sönder
kartonger.
Carola och Patrik tycker också att returlådorna passar mycket bra i både rullburar och mejerivagnar, i
vilka de levererar ut mat till 52 skolrestauranger och 17 storkök flera gånger i veckan.
Patrik Andersson framhåller också att restauranger och storkök inte får förvara kartonger i sina kylar
utan de produkter som levereras i kartonger måste plockas om till plastbackar.
Camilla Öberg på Anders Ljungstedts Gymnasium håller med om att det är bättre och lättare att
hantera returlådor, de tar mindre plats, minskar kross och är lätta att stapla.
Hanteringen av kartonger tar mycket tid, och varje vecka går så mycket som en hel full container med
wellpapp till sopstationen.
Den som sköter leveranserna av frukt & grönt till Linköpings kommun är Östgöta Trädgårdshall (Öth).
Tillsammans med Eva-Lott Blixt och skolorna har Öth hittat bra rutiner för de ekonomiska
transaktionerna när det kommer till panten och för returtagningen av returlådorna.
Enligt Camilla Sager på Öth använder de returlådor till skolor, restauranger och butiker.
Praktiskt fungerar det så att kommunens enheter kan välja på att boka hämtning av returer på Öths
hemsida i samband med att de lägger order eller manuellt då chauffören kommer och levererar varor
(chauffören har ett retursedelsblock med sig). I båda fallen krediteras respektive enhet vid
nästkommande faktura.
Öth tycker att det är ett bra och användarvänligt system som är hygieniskt, lättstaplat och som minskar
kross och svinn.
Kontaktpersoner:
Linköpings kommun
Eva-Lott Blixt, kostekonom, Tel. 013-263760, [email protected]
Anders Ljungstedts Gymnasieskola
Camilla Öberg, restaurangchef, Tel 013-207626, [email protected]
Fridtuna/Skäggetorpsskolan
Carola Hultmark, områdeschef, Tel 0730-28 37 77, [email protected]
Skäggetorpsskolan
Patrik Andersson, kock, Tel 013-20 79 11
Svenska Retursystem AB
Marianne Modalen, KAM, Tel 076-897 71 37, [email protected]
Östgöta Trädgårdshall AB (Öth)
Camilla Sager, säljare, Tel 013-35 49 11, [email protected]