EU:s miljöfond satsar 17 miljoner i Svenska Retursystem

advertisement
NR 3
HÖSTEN 2001
NYHETER FRÅN SVENSKA RETURSYSTEM AB
EU:s miljöfond satsar
17 miljoner
i Svenska Retursystem
Svenska Retursystem AB driver det
Ny halvlåda ger familjekänsla
intressantaste miljöprojektet i hela
Europa. Det tyckte EU:s miljöfond LIFE
Effektivisera ditt packande
som beslutade att stötta projektet med
17 miljoner kronor. Systemet med
returenheter kommer att nu att ge
Peter och Christer nya säljare i Skåne
eko i hela Europa.
L Å D O R
O C H
PA L L A R
I
O M L O P P
F Ö R
DAG L I G VA R U B R A N S C H E N
Fortsättning sid 2.
Fortsättning från sid 1.
LIFE-fonden har skapats för att
genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik. Efter att ha granskat över 800
ansökningar ansågs drygt 100 uppfylla
kraven på nyskapande miljöprojekt.
Svenska Retursystem får bidraget för
att fortsätta och utveckla arbetet med
ett nytt enhetligt system för returlådor
och pallar i plast för livsmedelstransporter, att ersätta engångsemballage.
Till att börja med omfattar systemet
livsmedelsaffärer, grossister och producenter i Skåne och Mälardalen. Målet
är att minska avfallsvolymerna och
undvika att livsmedlen skadas.
Fullskalig demonstration
– Vi är först i Europa med att skapa
ett så sammanhängande retursystem.
Projektet är en fullskalig demonstration som i förlängningen ska kunna
användas även i övriga EU, berättar
Svenska Retursystems vd Gert Hägerström och fortsätter:
– Det här är ett kvitto på att vi har
satsat rätt. Vi arbetar på uppdrag av hela
dagligvarubranschen som tillsammans
har tagit initiativet till det nya systemet
och vill vara med och driva det.
– De positiva miljöeffekterna är
många. Dagens wellpappkartonger och
engångspallar leder till enorma avfallsberg och en medelstor livsmedelsbutik
kan idag hantera över 40 ton emballage
årligen. Projektets mål är att minska
avfallsvolymerna med 25 %. En returlåda kommer att ersätta 200 engångskartonger och en returpall ersätter 90
engångspallar.
Svenska Retursystem fick mest
Ett annat stort miljöproblem är
mängden livsmedel som skadas under
transport och därför måste kasseras,
något som projektet siktar på att minska
med över 20 %. Systemet innebär även
ökad effektivitet inom transport och
logistik.
När det gäller bidrag från LIFE har
Sverige aldrig tidigare lyckats få så stor
del av den totala kakan. 85 miljoner
kronor, eller 12 procent av hela budgeten, satsas i år på svenska projekt om
bland annat miljöteknik och returhantering i företag. Och av de 103 projekt i Europa som beviljats medel ur
fonden är det Svenska Returssystem
som får mest, 17 miljoner kronor.
Fakta om LIFE
LIFE är EU:s naturvårdsfond. Den
har skapats för att utveckla och
genomföra EUs miljöpolitik. Fonden
administreras av EU-kommissionens
miljödirektorat och har en årlig
budget på c:a 800 miljoner kronor.
I Sverige svarar Naturvårdsverket
för administrationen av LIFE. Samråd
sker med NUTEK om miljöskyddsprojekten. Ärenden som gäller
naturvårdsprojekt sker i samverkan
med en referensgrupp. Ansökningar
lämnas till Naturvårdsverket som
granskar projekten och lämnar
rekommendationer till kommissionen om vilka som bör få stöd.
Ny anläggning underlättar packandet
Det finns flera hjälpmedel för att effektivisera hanteringen av returlådor.
I Svenska Retursystems tvättanläggning
i Helsingborg finns en pilotanläggning
för av- och påstapling av returlådor.
Anläggningen, som skräddarsys efter
behov, staplar av och placerar automatiskt returlådorna på transportbandet
för att slutligen stapla de färdigpackade
lådorna.
– Genom att automatisera flera tunga
moment blir både effektiviteten större
och arbetsmiljön bättre, säger Tryggwe
Göransson på Svenska Retursystem.
Är du intresserad av en demonstration
av anläggningen, kontakta Tryggwe på
telefon 08-522 242 23.
Pilotanläggningen kommer även att
visas i Paxtons monter under Tekniska
mässan i Stockholm den 16-20 oktober, där den också kommer att vara
pris i en tävling.
Effektivisera ditt packande. I den här anläggningen ställs tomma staplade lådor i ena änden. Lådorna matas
sedan automatiskt fram på transportbandet för fyllning. De färdigpackade lådorna staplas slutligen i andra
änden och blir redo för transport. Men det finns också andra anläggningar, både större och mindre.
P
R
Sedan i mitten av augusti går Carlshamns Mejeri samma väg som Kronägg
och distribuerar samtliga produkter på
returhalvpall. Mejeriet hanterar cirka
1000 pallar per månad.
Även Procordia Food, med varumär-
ken som Felix, BOB och Ekströms, satsar på returhalvpallen. Företaget, som
har totalt sju anläggningar i Sverige,
kommer att använda pallen för alla sina
kolonialvaror (dvs produkter som inte
är kyl- och frysvaror). Första anläggning att använda pallen är det
nya lagret i Klippan och de
artiklar som hanteras där,
bland annat majonnäs, marmelad och såser. Procordias övriga
anläggningar kommer sedan,
en efter en, att gå över till
returhalvpallen.
Dessutom har Svenska Retursystem skrivit avtal med bland
annat Abba Seafood och Webes
Konfektyrindustri i Habo, som
under hösten övergår till returhalvpall.
Returhalvpall blir en allt vanligare syn i de svenska butikerna.
Pallen, som även kan fungera som en exponeringspall, används
av allt fler producenter.
Vi välkomnar
bl a följande
nya kunder
• BJUD GRÖNSAKER VELLINGE
• FRILLESTAD VÄXT
• HÄLSINGE EKOFÖRÄDLING
• MÖLLEGÅRDENS MORÖTTER
• OUTINENS POTATIS
• RAGGÅRDENS PRODUKTER
• SCANDINAVIAN FOREST FOODS
• TINAS GRÖNSAKSODLING
• TÅNGAGÅRD
• ÄNGSÖ TRÄDGÅRD
PP
Carlshamn och Procordia
satsar på returhalvpall
Livsmedelsverket har som svar på
en förfrågan från livsmedelsbranschen
uttalat att Svenska Retursystems
lådor kan användas för distribution
av livsmedel utan att dessa packas i
någon separat innerpåse.Verket anser
vidare att returlådorna inte heller
behöver förses med kontrollmärkning
av innehållet så länge samtliga produkter i lådan är kontrollmärkta
enligt gängse föreskrifter.
– Det är mycket glädjande att vi
fått detta klargörande från Livsmedelsverket. Det betyder att vi
nu kan inleda användningen av returlådorna i stor skala även för denna
produktkategori, säger Tryggwe
Göransson, marknadschef på
Svenska Retursystem.
O
Även hellådan förändras, om än i
betydligt mindre utsträckning. De
lådor som levereras från och med nu är
några millimeter lägre än tidigare.
– Detta för att man ska kunna stapla
sex lådor på en pall och ändå klara
standardhöjden på 1250 millimeter,
berättar Tryggwe Göransson.
Grönt ljus för
kött- och charkprodukter
i returlådor
ST
I oktober är det premiär för den nya
returhalvlådan. Lådan tillverkas av
Paxton, som sedan tidigare även producerar hellådan. Det innebär att de
båda lådorna nu får ett enhetligt utseende och en optimal passform.
– Äntligen syns det tydligt att hellådan och halvlådan tillhör samma
familj, säger en nöjd Tryggwe
Göransson, marknadschef på
Svenska Retursystem.
Halvlådan är gjord
för att kunna
staplas två och
två tvärs över
en hellåda. Och
precis som hellådan har den
en praktisk bygelkonstruktion
som gör det enkelt
att stapla flera lådor
på varandra.
ES
Nya halvlådan stärker
familjebanden med hellådan
Möt Peter och Christer – två nya säljare
med bas i Helsingborg
Svenska Retursystem har fått förstärkning i söder. Christer Andersson
och Peter Svensson är sedan i somras två nyanställda säljande projektledare.Tillsammans ska de hjälpa odlare och livsmedelsproducenter
i södra Sverige att gå över till returlådor och pallar. Och se till att
systemet flyter friktionsfritt.
Peter Svensson ser flera fördelar med
returenheter i dagligvaruhandeln.
Christer Andersson
sadlade om från major till säljande projektledare.
Peter Svensson är 35 år och kommer
närmast från rekryteringsbranschen.
Peter är civilekonom i botten och har
även jobbat med säljträning och marknadsanalys. Han beskriver sig själv som
den snälle, tävlingsinriktade dynamikern som älskar bollsporter. Peter ser
framför allt två starka argument för
Svenska Retursystems lådor och pallar.
– För det första sparar man pengar,
upp till 30 procent per returlåda. För
det andra är systemet enkelt. Det är
bara att beställa, packa och sätta på en
etikett.
Ett kompletterande team
Christer Anderson är 48 år och har ett
förflutet som major inom det militära.
Hans uppgifter gällde framför allt samverkan mellan samhälle och militär.
Han beskriver sig själv som en flexibel
och jordnära person som gillar att lösa
problem.
– Peters och mina personligheter
kompletterar varandra bra. Vi kommer
att jobba ihop som ett team utan skarp
uppdelning av jobbet.
Både Peter och Christer betonar
insatsen för miljön som en viktig driv-
fjäder i jobbet med returenheterna.
– Det känns bra att arbeta med ett
system som både minskar åtgången av
engångsemballage och samtidigt effektiviserar varuhanteringen från producent till butik, säger Christer.
Uppmuntrar kontakt
Peters och Christers kontor finns i
Svenska Retursystems tvättanläggning i
Helsingborg. Men där kommer de bara
att finnas en liten del av tiden. Den
mesta tiden är de ”ute på fältet”.
Båda två välkomnar kontakter från
nyfikna dagligvaruproducenter.
– Oavsett om du är kund eller inte,
tveka inte att kontakta oss om du har
frågor eller funderingar kring returlådor och pallar, uppmanar Christer.
Peter och Christer arbetar
från Svenska Retursystems
anläggning i Helsingborg.
Om du vill komma i kontakt med Svenska Retursystem,
hör av dig till någon av följande personer:
Gert Hägerström, vd
Tel. 08-522 242 21
E-post: [email protected]
Carina Kronqvist, logistik
Tel. 08-522 242 22
E-post: [email protected]
Peter Svensson, projektledning/försäljning
Tel 0709-72 46 05
E-post: [email protected]
Tryggwe Göransson, marknad/försäljning
Tel. 08-522 242 23
E-post: [email protected]
Susanne Hedin, order/reskontra
Tel. 08-522 242 25
E-post: [email protected]
Christer Andersson, projektledning/försäljning
Tel 0709-41 36 90
E-post: [email protected]
Petter Björkman, produktionsteknik
Tel. 042-29 46 87
E-post: [email protected]
Lars Lundberg, ekonomi/redovisning
Tel 08-522 242 26
E-post: [email protected]
Box 6620 113 84 Stockholm Besöksadress: Gävlegatan 16 Tel 08-522 242 20 Fax 08-522 242 29
E-post: [email protected] Internet: www.retursystem.se
SVENSKA RETURSYSTEM AB
Systemet drivs av Svenska Retursystem AB som ägs av DLF och DUR som består av ICA, KF, Axfood samt Livsmedelshandlareförbundet.
Download