De abrahamitiska religionerna: Kristendom

Kristendom och judendom
 Stora likheter med judendom och islam
 Människosyn – unik ställning i skapelsen
 Ansvariga för våra handlingar
 Skapad till Guds avbild
 Linjär tidsuppfattning
 Gudssyn – monoteism
 En god, personlig & allsmäktig Gud
Kristendomen en utveckling av
judendomen
 Delar judendomens Tanak som helig skrift
 Jesus sågs/ses av kristna som den Messias (den
Smorde, ’Frälsaren’) som judendomen väntade/väntar
på
Jesus kan beskrivas olika
 Jude
 Filosof
 Sektledare
 Profet
 Guds son
 Gud
 ”Människoson” (som han själv kallade sig)
 Mirakelman
 Revolutionär (ledare av uppror mot romarna)
Den historiske Jesus
 Född 4 f.v.t. – 6 e.v.t.
 Död 30 – 33 e.v.t.
 Dömd till döden av den romerske ståthållaren Pontius
Pilatus
 Korsfäst på en fredag
(under den judiska påsken,
Pesach)
Jesus
 I Gamla testamentet (Tanak i judendomen) talar bl.a.
profeten Jesaja om en framtida kung av Davids ätt
Jes 9:6
”Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.”
Kristendomens heliga texter
 Gamla och Nya testamentet
 Nya testamentet innehåller berättelser om Jesus
Jesus enligt Nya Testamentet
 Jesus ska ha fötts genom jungfrufödsel
 Började i 30-årsåldern predika
 Fick följeslagare – de tolv lärjungarna/apostlarna
 Gjorde underverk
 Menade att Guds rike är nära, människorna måste
återvända till Gud för att få bli en del av riket.
 Menade att Gud älskar alla människor och kan få
förlåtelse för sina synder
 Jesus väckte ilska, både bland rabbiner, domare och






romare
Sågs som ett hot
Korsfästes
Graven tom efter tre dagar
Återuppstod och visade sig för sina anhängare
Steg sedan upp till Gud i himmelriket
Jesus ska återkomma och döma människornas synder i
tidernas slut
Efter Jesus korsfästelse
 Apostlarna spred Jesus lära
 Evangelierna (de glada budskapen) i Nya Testamentet




skrevs ned av apostlarna (och andra?)
Jesus är Messias (Christos – Kristus)
Jesus två naturer – både Gud och människa, på samma
gång
Med Jesus uppstod ett nytt förbund med Gud, för hela
mänskligheten
Mose lag (Tanak) inte längre tvång
 Judarnas regler måste inte följas: Exempelvis
matreglerna och omskärelsen
 Kristendomen uppstår som egen religion
 Blir statsreligion i Romarriket under 300-talet e.v.t
Människosyn
 Människan skapad till Guds avbild
 Fri vilja, ansvarig inför Gud för handlingar
 Arvssynd – kan aldrig bli helt syndfria (Adam & Eva
och syndafallet)
 Pga synden kommer människan inte till himmelriket
och det eviga livet
 Avhjälps genom försoningsläran
Försoningsläran
 Gud lät sig födas som människa
 I omtanke och sin kärlek till människorna
 Jesus (Gud) lät sig korsfästas, offrade sig för
mänskligheten
 Genom offret tog Jesus på sig mänsklighetens alla
synder
 Vi kan därför bli förlåtna och insläppta till
himmelriket och få evigt liv
 Genom att tro på detta kan vi enligt kristendomen
bli mottagna till himmelriket i livet efter detta
 Johannes 3:16:
”Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.”
Gud i kristendomen
 Allsmäktig, personlig Gud
 Treenigheten: Fadern, Sonen och den helige Anden
Heliga anden
 Guds osynliga kraft på jorden
 Anden kan fylla människan med olika krafter
Den apostoliska trosbekännelsen
 Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
 Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
 Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv
Riter
 Bön
 Nattvard: ’Jesu kropp och blod’
 Dop
 Begravning
Högtider
 Påsk
 Jul
Kristendomens inriktningar
 Katolska kyrkan (flest utövare)
 Ortodoxa kyrkan (minst antal utövare)
 Olika protestantiska kyrkor (näst högst antal utövare):
bl.a. den lutherska Svenska Kyrkan
 Likheter: Bl.a. samma heliga skrifter
 Jesus som Guds son
 Arvssynden
 Försoningsläran