Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om:
Att köpa in och
ställa krav på
mat och måltider
Innehållsförteckning
Förord ”Samarbete är nyckeln till hållbara måltider”...........................................................................................3
Kapitel 1
Om Fazer Food Services arbete.........................................................................................................4
– Målet är smakupplevelser att njuta av med gott samvete...............................................................4
– En tydlig måltidsfilosofi hjälper oss att lyckas...................................................................................5
– Vi har kommit långt men vill gå ännu längre...................................................................................6
– Viktigt att utveckla inköpen i nära samarbete med kunderna........................................................7
Kapitel 2
Undersökningsresultat, expertkommentarer och case..................................................................8
– Synen på livsmedelkriterier och måltider i privat och offentilig sektor............................................8
– Experten säger ”Den offentliga sektorn bör leda utvecklingen”......................................................9
– Tankar från Fazer Food Services partner: ”Menigo ser starkt trend för klimatsmart mat”..........9
– Vem sätter kriterierna och på vilka grunder?...................................................................................10
– Experten säger ”Livsmedelsfrågor är hetare än någonsin”.............................................................11
– Ett gott exempel ”Täby kommun satsar ekologiskt”.......................................................................11
– Hur viktiga är måltider i privat och offentlig sektor?.......................................................................12
– Experten säger ”Skåne satsar på en hållbar matkultur”................................................................13
– Ett gott exempel ”För SEB är måltiderna en del av personalhälsan”.............................................13
– Vi vill starta samtal om hållbara måltider........................................................................................14
Om rapporten Att köpa in och ställa krav på mat och måltider
Företagsansvar är en integrerad del av Fazers verksamhet och ansvarsfulla inköp är en del av
företagsansvaret. För Fazer Food Services är det högt prioriterat att minska matens klimatavtryck och
välja hållbara råvaror. I den här rapporten beskrivs Fazer Food Services arbete för ansvarsfulla inköp. Du
finner också resultatet från en undersökning bland kommuner och företag och kommentarer från såväl
oberoende experter som från kunder och partners till Fazer Food Services.
Undersökningen har utförts av YouGov under perioden 20–‌31 oktober 2014. Sammanlagt genomfördes
114 telefonintervjuer med upphandlings- och inköpsansvariga i privat och kommunal sektor. 34 svarade
från den privata sektorn och 80 svarade från den kommunala.
Kontakt
För mer information om rapporten, undersökningen eller Fazer Food Services arbete med
inköp och urval av hållbara livsmedel, kontakta Sofia Liljefors-Edlund, Kommunikationsdirektör
Fazer i Sverige, +46 70 202 62 25, [email protected]
Samarbete är nyckeln till hållbara måltider
Att mat och livsmedel sätter stort avtryck på vår jord har inte undgått någon.
Maten står för ungefär 25 procent av människans klimatpåverkan (Källa: WWF).
Det finns en stor medvetenhet om att vi måste slänga mindre mat och äta mindre av
det som är riktigt resurskrävande, till exempel kött. Det här är två stora frågor som vi
på Fazer Food Services arbetar med. I våra restaurangkök har vi kommit mycket långt
i arbetet med att minska matsvinnet. Det är en naturlig och systematisk del av det dagliga
arbetet.Vi har under flera år med framgång genomfört kampanjer bland gästerna för att
minska tallrikssvinnet, d.v.s. den mat som gästerna slänger.Vi har också i flera år arbetat
med att öka konsumtionen av vegetabilier, och successivt minska mängden på köttet.
Genom att placera gröna rätter först på menyn och buffén, utöka och hela tiden utveckla
det vegetariska utbudet vill vi locka våra gäster och kunder att välja mer grönt.
Men att välja bra mat handlar inte bara om att se till dess klimatavtryck. Det handlar
till exempel också om att produktionen sker under schyssta arbetsvillkor, att fisken
kommer från uthålliga bestånd, och djuren växt upp och slaktats på ett bra sätt. Lägg
därtill att vi måste fundera på varifrån vi köper in livsmedel – att vi samarbetar med våra
leverantörer och inte nödvändigtvis importerar grönsaker med långa transportvägar under
vinterhalvåret då vi istället kan välja rotfrukter från vårt eget närområde.
Det ett stort och komplext pussel som ska läggas för att skapa hållbara måltider, där krav
ska ställas mot tillgång och ekonomiska ramar. Det är detta pussel som den här rapporten
handlar om.Vi på Fazer Food Services serverar dagligen 80 000 måltider i Sverige.Vi ser
som vår uppgift att driva på utvecklingen och med vår kunskap och erfarenhet hjälpa våra
uppdragsgivare att nå sina mål. Det är ett svårnavigerat område där många faktorer som
tid, budget, kunskap, tillgång och organisationens engagemang ska vägas in.
Eftersom alla i grund och botten har samma mål så handlar det om att samarbeta för
att nå målen. Syftet med den här rapporten har varit att understryka vikten av hållbara
livsmedel och bidra till det pågående samtalet mellan oss aktörer i branschen.
Trevlig läsning,
Harald Rydén,
Inköpsdirektör Fazer Food Services
Förord
3
Målet är smakupplevelser att
njuta av med gott samvete
Måltider lämnar avtryck. Att skapa smakupplevelser som stannar kvar hos gästerna är
lika viktigt som att reducera det avtryck som maten oundvikligen lämnar på vår jord.
Fazer Food Services vill vara en föregångare inom branschen genom att ständigt
utveckla arbetet med ansvarsfulla inköp. Under de senaste åren har nya arbetssätt, stärkt
kontroll, tuffare krav och tätare leverantörssamarbeten lett till en rad konkreta resultat.
Fazer Food Services serverar dagligen 80 000 måltider
på uppdrag av företag och offentliga verksamheter.
I upphandlingsprocessen av måltidstjänsterna definierar
uppdragsgivaren kriterier för den mat som ska serveras
och vilka miljömål som ska uppfyllas. Uppdragsgivarna på
den här marknaden har generellt sett en snäv budget att
förhålla sig till.
Fazer Food Services arbete med hållbara och ansvarsfulla inköp bygger på arbete mot egna mål samtidigt
som företaget ska leverera efter kundens önskemål.
De mål och kriterier som Fazer Food Services arbetar
efter gäller för alla de restauranger företaget driver.
Därmed säkerställs att kraven uppfylls även om kunden
inte själv efterfrågat dem. Fazer Food Services har
tre övergripande miljömål som regelbundet följs upp.
Inköpen baseras också på nationella och internationella
förordningar och regler. Fazer Food Services arbetar
med noggrant utvalda leverantörer för att säkerställa att
råvarorna som serveras i Fazer Food Services restauranger är hållbara och ansvarsfullt producerade.
Fazer Food Services mål
och inköpskriterier
Tre övergripande miljömål
• Öka andelen ekologiska produkter – målet för 2015 är 16 %
• Öka andelen vegetabilier med 3 % per år på bekostnad av animalier
• Minska matsvinnet till max 3 %
Exempel på inköpskriterier:
•
•
•
•
•
Övergripande krav
Förbud mot vissa tillsatser och krav för certifiering av bl.a. palmolja
Krav på utbildning och miljöhänsyn vid transporter
Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter
Krav på ursprungsmärkning och djuromsorg
• Förbud mot användningen av antibiotika och GMO
Fisk och skaldjur
• Förbud mot rödlistade arter
• Premiera MSC-märkt fisk
4
Kapitel 1
En tydlig måltidsfilosofi hjälper oss att lyckas
Fazer Food Services mål är att skapa smakupplevelser som gästerna kan njuta av
med gott samvete. För att lyckas finns ett nära samarbete mellan inköpsavdelningen
och restaurangerna. Inköpsavdelningen formulerar och följer upp kraven på
råvarorna. Råvarorna testas av Fazer Food Services kockar som bedömer kvalitet
och smak. Utvalda råvaror ingår sedan i menyplaneringen och beställningssystemen
som används ute på alla restauranger.
Arbetsprocessen:
urval, provsmakning och uppföljning
Policyarbete och inköp
Inköpsavdelningens övergripande arbete handlar om att formulera policies
och kriterier för valet av råvaror och leverantörer.
Samarbete med ett fåtal utvalda leverantörer
För att i högsta grad kunna påverka och kontrollera pris, kvalitet, krav och
transporter så har Fazer Food Services under senare år minskat antalet
leverantörer och fördjupat samarbetet med ett fåtal av leverantörerna.
Provsmakning och menyplanering
Alla råvaror testas av Fazer Food Services främsta kockar, Fazer Culinary
Professionals, som bedömer kvalitet och smakegenskaper. Godkända
produkter ingår sedan i beställningssortimentet i alla restauranger och
i recepten i vår gemensamma kokbok. Varje restaurang sätter sin egen
meny men tar stöd i kokboken och beställer råvaror från det gemensamma
beställningssortimentet.
Leverantörskontroller
Uppföljningarna är viktiga för att säkerställa
att leverantörer kontinuerligt lever upp till
de krav som Fazer Food Services ställer.
Dessa uppföljningar sker dels i form av
uppdaterade avtal, dels i form av att Fazer
Food Services besöker leverantörerna på
plats, så kallade live audits.
Kapitel 1
5
Vi har kommit långt men vill gå ännu längre
Att tänka smart och hållbart kring livsmedelsinköp är ett arbete under ständig
utveckling. Kraven på livsmedel förändras i snabb takt. Idag är ekologiskt ett
självklart inslag på de flesta restauranger och krav på djurskydd börjar uppmärksammas allt mer. Fazer Food Services ser en stor möjlighet i att kombinera höga
livsmedelskrav med aktiva val i menyplaneringen, att äta mer vegetariskt och
köpa in råvaror efter säsong. En utmaning för alla aktörer på marknaden är att
skapa gemensamma definitioner, mätpunkter och arbetssätt i upphandlingar.
Resultat från Fazer Food Services arbete med inköp
• Ökat andelen ekologiska varor från 7 % till 13 % under perioden 2012-2014
• Minskat utsläppen från transporter med 23 % på 3 år
• Ökat andelen MSC-märkt fisk till 56 % på 3 år
Att hitta smarta lösningar
Utmaningar för framtiden
För Fazer Food Services är livsmedelskriterierna
grunden för att kunna ställa höga krav på hållbarhet och
kvalitet. För att lyckas begränsa klimatavtrycket arbetar
Fazer Food Services kontinuerligt med att förena höga
krav med aktiva val i menyplaneringen. Det innebär att
köpa in livsmedel efter säsong och successivt öka
andelen grönt och minska andelen animalier. Redan idag
har Fazer Food Services tagit flera steg i den riktningen.
Inköp av måltider och livsmedel, samt de kriterier och
krav som formuleras för livsmedel är i ständig och
snabb förändring. Detta betyder att det är viktigt att
leverantörer och inköpare är överens om hur olika
kriterier ska definieras, mätas och följas upp. Och inte
minst hur upphandlingar ska utformas för att gynna
målet med inköpen: goda och hållbara måltider. Detta
är en utmaning som delas av många, vilket bland annat
illustreras i undersökningen på sidan 8.
Att följa säsongen gör det möjligt att minska onödiga
utsläpp och kostnader. Till exempel utesluter Fazer Food
Services gurkor och tomater från salladen under vinterhalvåret och erbjuder istället smakrika rotfrukter och
baljväxter. Restaurangserveringen är utformad på ett sätt
som gör att gästerna uppmanas att ta mer grönsaker och
mindre kött. Sallad och grönsaker är alltid placerade först
på buffén, och restaurangerna erbjuder alltid minst en
vegetarisk rätt som placeras högst på menyn. En stor
andel vegetabilier används för att dekorera kött- och
fiskrätter. Vi jobbar ständigt för att öka andelen
vegetariska recept. Attraktiva vegetariska rätter är ett
effektivt sätt att få gästerna att vilja äta mer vegetariskt.
6
Kapitel 1
Viktigt att utveckla inköpen
i nära samarbete med kunderna
”Vår uppgift är att laga god mat, skapa attraktiva måltidskoncept och genom inköpen
hjälpa kunderna att uppnå sina miljömål. Samtidigt är vi verksamma i en bransch där
kundernas krav och ekonomiska förutsättningar dikterar villkoren. Det är också
viktigt att vi tillsammans med våra kunder utvecklar realistiska krav som går att
följa upp och mäta samtidigt som de går hand i hand med kundens miljömål. Därför
önskar vi ha en nära dialog med kunderna såväl inför en upphandling som under en
pågående avtalsperiod. Vi behöver samarbeta för att nå fram till de mest effektiva
lösningarna”, förklarar Siv Jbari, anbudsspecialist på Fazer Food Services.
På vilket sätt styr kundavtalen hur ni arbetar
med ansvarsfulla inköp?
Finns det några utmaningar och
förbättringspotential för framtiden?
Det skiljer sig mellan privata och offentliga kunder.
För privata kunder arbetar vi i stor utsträckning efter
vår filosofi och anpassar framför allt måltiderna efter
kundernas önskemål. Inom offentlig sektor ställs mycket
fler och mer specifika krav som vi har att förhålla oss till.
Inköp är ett svårnavigerat område för alla inblandade.
Därför är det viktigt att det finns ett enhetligt sätt att
se på livsmedelskriterier och utvärdera dem i upphandlingar. En viktig del i det arbetet är att leverantörer
och inköpare har en ännu närmare dialog kring vilka mål
som är viktiga och olika sätt att nå dit.
Hur har synen på ansvarsfulla inköp och
hållbara måltider förändrats under senare år?
Medvetenheten ökar och de offentliga aktörerna visar
vägen. Det syns i den snabbväxande efterfrågan på
ekologiskt såväl som på en ökad användning av Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Positivt är också att
vissa offentliga aktörer börjat inför kvalitativa utvärderingar i sina upphandlingar. Ett exempel är att vissa har
infört sensoriska tester. Ett annat är att fler infört ett
system där poängsättningen i upphandlingen gynnar
hållbara livsmedelskriterier.
Kapitel 1
7
Synen på livsmedelskriterier och
måltider i privat och offentlig sektor
För att få en indikation på marknadens aktuella syn på inköpsfrågor har Fazer Food Services,
med hjälp av undersökningsföretaget YouGov, låtit kartlägga vilka inköpskriterier som
upphandlare av livsmedel och måltider ser som viktiga och tar i beaktning. Frågorna ställdes
över telefon till 80 av Sveriges 290 kommuner och 34 företag under oktober 2014.
I detta kapitel redovisas delar av undersökningen och några reflektioner från diverse aktörer
i måltids- och livsmedelsbranschen. Syftet är att lyfta olika perspektiv inom ett område
där utvecklingen går snabbt och det pågår många diskussioner.
Krånglig att förhålla sig till LOU
Fler än hälften av Sveriges kommuner anser att det
är svårt att följa inköpskriterierna för livsmedel- och
måltider. Den enskilt största utmaningen är att följa
Lagen om offentlig upphandling. Respondenterna tycker
att det är svårt att förstå och tolka lagen och att det
blir begränsande att inte uttryckligen kunna fråga efter
närproducerade eller svenska livsmedel.
Viktigaste kriterierna vid upphandling av livsmedel (top-of mind)
8
Offentlig sektor
1. Ekologiskt 38 %
Privat
1. Att hålla sig inom specifika prisklasser 44 %
2. Att hålla sig inom specifika prisklasser 30 %
2. Ekologiskt 26 %
3. Närproducerat 25 %
3. Närproducerat 26 %
4. Rättvisemärkt 19 %
4. Rättvisemärkt 26 %
5. Miljövänliga förpackningar 10 %
5. Svenskt ursprung 26 %
6. Kravmärkt, svenskt ursprung 6 %
6. Miljövänliga förpackningar 24 %
7. Information om ursprungsland och spårbarhet 5 %
7. Kravmärkt 24 %
Kapitel 2
Experten säger:
Den offentliga sektorn bör leda utvecklingen
Hej Monica Sihlén, upphandlingsexpert på
Konkurrensverket.Vilka inköpskriterier är
hetast just nu?
Idag är ekologiska inköpskriterier helt okontroversiella. Det är
mycket enkelt att fråga efter ekologiskt och inga svårigheter
att följa upp. Den överlägset största frågan nu är ambitionen
att ställa djurskyddskrav. Djurskyddskriterier är ibland svåra
att verifiera och följa upp, vilket vi börjar komma tillrätta med.
På vilket sätt menar du att upphandlare
har ett ansvar?
Livsmedelsupphandlare inom offentlig sektor har stor
möjlighet att påverka marknaden och bana väg för en
hållbar utveckling. Genom att ställa krav tvingar de
producenterna och leverantörerna till ständiga förbättringar.
EU ser till exempel offentlig upphandling som ett sätt att
nå samhälleliga mål. Den offentliga sektorn förväntas
gå före, vilket är ett stort och viktigt ansvar.
Hur viktigt är det att ställa krav?
Jag har full förståelse för att upphandlare har begränsade
resurser och är medveten om att de gör ett stort jobb.
Men jag vill ändå understryka hur viktigt det är att sätta upp
tydliga inköpskriterier. Om man inte ställer några specifika
krav betyder det nämligen att man accepterar den lägsta
standarden inom miljö- och djurskydd som är tillåten enligt
EUs lagstiftning.
Tankar från Fazer Food Services partner:
Menigo ser stark trend för klimatsmart mat
Hej, Mie Fendert marknadschef på Menigo.
Växer intresset för ansvarsfulla inköp?
Absolut. Det finns ett större intresse idag kring frågor om
ursprung och djuromsorg och efterfrågan på svenskt,
ekologiskt och rättvisemärkta produkter ökar.
Finns det några utmaningar?
Många vill ställa höga krav på råvarorna men långt ifrån alla
har utrymme för det i sin budget. Vidare är klimatsmart mat
mer komplext än att välja svenskt eller ekologiskt. Att öka
andelen grönt, minska andelen kött och välja råvaror efter
säsong är viktiga faktorer.
Hur ser trenderna ut?
Trots att intresset växer är utvecklingen fortfarande
i sin linda. I framtiden tror vi att klimatsmart mat och
det vegetariska utbudet kommer att öka.
Hur ser ni på möjligheterna?
Både klimat- och budgetutmaningar kan till viss del lösas
genom att öka andelen grönt och minska andelen kött.
I tillägg behövs utbildning, att beslutsfattare, kockar och
gäster gör medvetna val. Det är viktigt att lyfta fram värdet
i hållbara råvaror så att prisskillnaden blir begriplig och
accepterad av alla.
Kapitel 2
9
Vem sätter kriterierna
och på vilka grunder?
Stor kunskap i kommunerna
I Sveriges kommuner finns en hög kompetens inom
mat- och livsmedelsfrågor. Så gott som alla kommuner
i undersökningen uppger att de har en person med
särskild måltids- eller livsmedelskompetens. I privat
sektor är det ungefär fyra av tio.
I sex av tio kommuner finns det en kostchef, och i
övriga en upphandlingsansvarig eller annan person med
måltidskompetens. Bland de privata företagen är det en
inköpsansvarig eller ”annan” såsom exempelvis ekonomikontors- eller platschef som tar beslut i måltidsfrågor.
Vilken är din titel?
3%
29 %
26 %
58 %
1%
13 %
71 %
Kommunal
Privat
Kostchef
Inköpsansvarig
Upphandlingsansvarig
Annan titel
Viktigt med dialog med leverantören
En viktig del i inköpsprocessen är dialogen mellan upphandlare och leverantör. Nio av tio kommuner uppger att
de för en dialog med leverantören såväl inför som efter
upphandling. Hälften av de privata företagen är i kontakt
med leverantören inför och efter upphandlingen, medan
en fjärdedel endast för en dialog inför inköpet.
Ungefär hälften av kommunerna och de privata bolagen
uppger att de utvärderar sina inköpskriterier varje år.
Vilket alternativ passar bäst in på din organisation
när det gäller er dialog med leverantörer av
måltidstjänster eller livsmedel?
6 %1 %
3%
3%
15 %
26 %
90 %
50 %
Kommunal
Vi för endast en dialog med leverantörer inför inköp/upphandling
Vi för endast en dialog med
leverantör efter att inköp/
upphandling är genomförd
Vi för en dialog både inför och
efter inköp/upphandling
10
Kapitel 2
6%
Privat
Vi för ingen dialog med leverantören utöver själva ordern/
beställningen
Inget av ovanstående
Vet ej
Experten säger:
Livsmedelsfrågor är hetare än någonsin
Hej Marianne Backrud Hagberg, ordförande
Kost och Näring. Hur ser era medlemmar på
Lagen om offentlig upphandling (LOU)?
Utmaningarna med LOU har varit en ständig fråga under en
lång period. Men enligt min uppfattning, som baseras på vad
jag hör från medlemmarna, så har LOU blivit lite enklare att
förhålla sig till de senaste åren. Eller så har vi lärt oss hur vi
ska hantera den bättre.
Är det viktigt att kunskapen om måltidens
betydelse ökar i de privata bolagen?
Jag tror att vi kommer att få se samma utveckling inom den
privata sektorn som vi sett inom den offentliga.Tidigare var
majoriteten av upphandlingsfrågorna kopplade till pris, men
idag har pendeln svängt till kvalitetskrav som kriterier. Privata
företag skulle definitivt ha konkurrensfördelar av att se på
måltiden som en helhet.
Skulle du säga att frågan om offentliga
måltider är prioriterad?
När det gäller intresset för mat och diskussionen kring den
offentliga måltiden skulle jag vilja hävda att det har skett en
revolution under de senaste fem åren. Livsmedelsfrågorna
är heta inte bara inom branschen utan även i samhället och
bland politiker. Den stora attitydförändringen medför att vi
just nu har ett väldigt roligt klimat att jobba i.
Ett gott exempel:
Täby kommun satsar ekologiskt
Hej,Vendela Emmelin upphandlare i Täby
kommun. Hur ser Täby kommun på skolmaten?
För oss är måltiden en helhetsupplevelse där bra service och
trevligt bemötande går hand i hand med bra råvaror, goda
smaker och näringsrika rätter.
Hur arbetar ni med dessa frågor?
Vi har en dietist som driver arbetet i samarbete med
avtalssamordnare och oss upphandlare.Vi för också en nära
dialog med Fazer Food Services och andra leverantörer.
Hur förändras arbetet med livsmedelsfrågorna?
Finns det några livsmedelskriterier och
fokusområden som ni prioriterar?
Alla livsmedel ska hålla hög kvalitet och vara näringsrika.
Just nu satsar vi extra på att utveckla och följa upp det
ekologiska utbudet. Ett annat prioriterat miljöområde är att
minska matsvinnet.
I vår senaste upphandling var ekologiskt ett viktigt område.
Det hänger ihop med efterfrågan från invånarna i Täby.
Nu ser vi att de även börjar efterfråga närproducerat och
ställa krav på djurskydd.
Kapitel 2
11
Hur viktiga är
måltider i privat
och offentlig sektor?
Måltidsfrågor står på agendan
Sex av tio kommuner och ungefär hälften av de
privata företagen anser att måltidsfrågor står högt
på dagordningen. Det innebär också att var fjärde
kommun anser att frågan är för lågt prioriterad inom
den egna kommunen.
Det finns en idé eller vision
Åtta av tio kommuner har en policy eller vision
kopplat till inköp av livsmedel eller måltidstjänster,
någon som inte alls är lika vanligt inom privat sektor.
Vissa kommuner eller regioner i Sverige har valt att
gå steget längre och aktivt profilera sig som en matregion. Ett sådant exempel är Skåne där matfrågorna
är en del av regionens utvecklingsarbete. Liknande
arbete sker på många andra håll i landet.
I vilken utsträckning upplever du att inköp eller
upphandling av måltidstjänster är prioriterad inom
din organisation?
4%
20 %
6% 6%
23 %
18 %
26 %
5%
8%
18 %
41 %
26 %
Kommunal
Privat
Inte alls prioriterad – det saknas
helt engagemang i frågan
Ganska lågt prioriterad
– diskuteras sällan och med
lågt engagemang
Varken lågt eller högt prioriterad
– diskuteras till viss del
Ganska högt prioriterad
– diskuteras men har inte
högsta prioritet
Mycket högt prioriterad – viktig
fråga som ligger högt på
organisationens dagsordning
Vet ej
Har ni någon policy eller vision i er organisation
gällande de måltidstjänster eller livsmedel som ni
köper in eller upphandlar?
5%
3%
14 %
81 %
Kapitel 2
38 %
Kommunal
Privat
Ja vi har en policy eller vision
Vet ej – känner ej till detta
Nej, vi har ingen policy eller vision
12
59 %
Experten säger:
Skåne satsar på en hållbar matkultur
Hej Lill Spenninge, verksamhetsledare Livsmedelsakademin Skåne. Hur kommer det sig att
Region Skåne har valt att satsa på en hållbar
matkultur?
Ekologiskt, pris, närproducerat och rättvisemärkt är de inköpskriterier som rankas
högst bland offentliga upphandlare. Stämmer
den topplistan in på Skåne?
Livsmedelsnäringen sysselsätter väldigt många personer
i Skåne.Vi har en mycket stark mattradition som bland
annat speglas i Skånes vision att vara Nordeuropas ledande
matregion år 2020. Just nu är det stort regionalt fokus på
patientmaten som det idag ställs mycket tuffare kvalitetskrav
på än tidigare.
Nja. Jag skulle uppskatta att närproducerat hamnar åtminstone på plats två i Skåne.Vi har nära till varandra här nere
och det finns en kultur av att vilja främja lokala livsmedelsproducenter. Upphandlare har blivit bra på att spalta upp
livsmedel i kategorier och hitta sätt att köpa närproducerade
varor. Man lär sig av varandra, och Miljöstyrningsrådets
riktlinjer har varit till stor hjälp.
Vilka insikter vill du dela gällande
måltidens betydelse?
Måltiden har en mycket stark påverkan på hälsa och
välmående. Ett aktuellt exempel från Skåne är att flera
sjukhus nu går över till att servera mat i bufféform. En bra
måltidsupplevelse är en viktig del i tillfrisknandet och då är
det viktigt att kunna erbjuda patienten valmöjligheter, och
möjlighet att välja mat i stunden.
Ett gott exempel:
För SEB är måltiderna en del av personalhälsan
Hej Fredrik Kraft, inköpschef på SEB.
Kan du berätta varför ni på SEB valt att
satsa på personalmåltider?
I vår senaste upphandling stod vi inför valet att avveckla
eller utveckla vår personalrestaurang. Flera av våra kontor
är i citylägen och då måste personalmåltiderna kunna
konkurrera med andra alternativ.Vi valde att satsa, delvis
eftersom HR-avdelningen såg måltiderna som ett sätt att
skapa en hälsosam arbetsplats.
På vilket sätts syns det?
Vi har ett helt nytt koncept där inredningen och servicen
skapar en restaurangatmosfär samtidigt som menyerna har
en tydlig hälsoprofil med noga utvalda råvaror, mindre kolhydrater och mer grönsaker.Vi jobbar även med att koppla ihop
måltiderna med andra hälsoaktiviteter så som hälsodagar
och träning.
Har ni sett några positiva resultat?
Ja, betydligt fler besöker personalrestaurangen nu än tidigare.
Den är mycket uppskattad och både vi och kökspersonalen
får glada tillrop från personalen.
Kapitel 2
13
Vi vill starta samtal om hållbara måltider
Syftet med den här rapporten har varit att understryka vikten av hållbara
måltider, peka på utmaningarna och initiera en diskussion med kunder, partners,
beslutsfattare och sakkunniga på området. Fazer Food Services vill tacka alla
som bidragit med att svara på våra frågor i undersökningen och i de intervjuer
som redovisas i rapporten.
Vi tar med oss alla intressanta
åsikter och insikter, bland annat:
• Att det är glädjande att så många kommuner
• Att utvecklingen går mot att fler inom både
vill ställa krav på sina livsmedel och måltider.
privat och offentlig verksamhet kommer att titta mer på kvalitetskriterier och mindre på pris.
• Att många kommuner tycker att det är
utmanande att få igenom sina krav i praktiken.
• Att måltidsfrågan, som idag står högt på agendan Men genom ett nära samarbete mellan måltids- i sex av tio kommuner, förhoppningsvis kommer leverantörer, som Fazer Food Services, uppdrags att fortsätta att öka i betydelse inom både privat givare och leverantörer kan mycket göras redan och offentlig verksamhet.
idag för att köpa de livsmedel som önskas.
• Att vi ser en stark utveckling för klimatsmart • Att allt fler ställer högre krav, och det är bra.
mat som komponeras efter säsong och bygger Att inte ställa krav är detsamma som att god- på en stor andel vegetarisk kost.
känna lågt ställda krav. Samtidigt måste ekva-
tionen mellan krav, tillgång och pris gå ihop.
Detta och mycket mer finns att diskutera.
Vi hoppas att du vill bidra till samtalet.
Tack för att du har läst vår rapport.
Fazer Food Services
14
Kapitel 2
Om Fazer
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt
måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers
mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa
kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets
ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varje dag. Fazer-koncernens omsättning
uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazers verksamhet styrs
av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.
Om Fazer Food Services
Fazer är ledande inom måltidstjänster i Norden med cirka 1100 anställda. De flesta restauranger drivs under
varumärket Amica och Fazer. Våra cirka 200 enheter i Sverige finns på företag, skolor och universitet samt
inom vård, äldreomsorg och försvar. I november 2014 tog Fazer Culinary Team hem världsmästartiteln
under Culinary World Cup. Läs mer på www.fazer.se.
Fazers syn på Corporate Responsibility
SKOM024
Tryckt på miljövänligt papper.
Fazers vill erbjuda produkter och tjänster som kan hjälpa konsumenten att leva den ansvarsfulla livsstil
han eller hon har valt. Därför är företagsansvar en integrerad del av Fazer-koncernens företagskultur
och spelar en viktig roll i utvecklingen av all affärsverksamhet. Fazers Corporate Responsibility program
omfattar sex delområden: ansvarsfull affärsverksamhet, ansvar för miljön, konsumenter och ansvar,
intressegruppsrelationer, ansvar för personalen och ansvarsfulla inköp.
Lindhagensgatan 120, Box 30170, 104 25 Stockholm
Växel: 08-470 72 00
www.fazer.se
facebook.com/fazersverige
Twitter och Instagram @fazersverige