Livsmedelsverket om fiske och hälsa

advertisement
Livsmedelsverket om fisk och
hälsa
Per Ola Darnerud
Toxikolog
([email protected])
SLV
Livsmedelsverket
ca 330 personer i Uppsala
ca 200 på slakterier och gränskontroller runt om i Sverige.
SLV
Vi arbetar för
• säker mat
• redlig livsmedelshantering
• bra matvanor
SLV
Ur Miljösmarta matval
• Fisk och skaldjur
• Fisk och skaldjur är till stora delar
en vild resurs som vi måste
hushålla med. För att kunna äta
fisk även på lång sikt är det
viktigt att fisken fångas eller
odlas på ett hållbart sätt.
• För hälsan är det bra att äta fisk
och skaldjur 2-3 gånger i veckan,
och att variera fiskvalet. Att
variera sorterna är också bra för
miljön, eftersom det minskar
trycket på några få arter.
SLV
Ta hand om maten - minska svinnet!
Ta hand om maten –
minska svinnet
• Varje år slängs cirka 25
kilo fullt ätbar mat per
person – det motsvarar
kostnaden för en hel
månads mat!
• Ett enkelt sätt att bidra
till en bättre miljö är att
minska sitt svinn.
Rapport 4 – 2011
Livsmedelssvinn i hushåll och skolor
- en kunskapssammanställning
av Rebecka Modin
Rapport 11 - 2011
Förvara maten rätt så håller den längre
SLV
- vetenskapligt underlag om optimal
förvaring av livsmedel
av Rebecka Modin och Mats Lindblad
Livsmedelsverkets fem övergripande
råd för att må bra
• Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen (det
motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar
grönsaker).
• Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
• Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan.
• Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.
• Ät bröd till varje måltid, gärna fullkornsbröd.
SLV
Fisk är nyttigt – ger positiva
hälsoeffekter
• Bra fettsammansättning
– omega-3-fettsyror (hjärnan, synfunktionen)
• Vit D (skelettet- uppbyggnad och hållfasthet)
• Selen (immunförsvar, skydd mot oxidation)
• Jod (thyroideahormoner, tillväxt)
• Vit E (hindrar nedbrytning av fleromättade fettsyror)
• Positiv effekt vid hjärt-kärlsjukdomar, barnets utveckling,
allergier, reumatism, demens, vissa psykiska sjukdomar
SLV
Men all fisk är inte nyttig…
• Vissa fiskar kan innehålla höga halter av
miljögifter
• Vi får väga nytta mot risk
• (se nyttigfisk.se samt Livsmedelsverkets
hemsida – www.slv.se)
SLV
Regler och rekommendationer
• Begränsande kostråd om fisk (från 1970-talet och
framåt) – PCB, dioxiner, kvicksilver effekter på
avkomman
• Gränsvärden, fisk
– Dioxiner, dl-PCB: 6,5 pg TEQ/kg färskvikt
– PCB (Ices 6): 75-125 ng/kg färskvikt
– Kvicksilver: 0,5 mg/kg färskvikt (1,0 mg/kg vissa arter)
• Obs. Sverige, Finland och Lettland har ett undantag
från dioxingränsvärdet för fisk
SLV
Organiska miljögifter
• ”Dioxiner” (PCDD/F) och PCB
O
(Cl)x
O
(Cl)x
(Cl)y
(Cl)y
• Bromerade flamskyddsmedel, t.ex. PBDE
O
(Br)x
(Br)y
• Perfluorerade alkylsubstanser, t.ex. PFOS och PFOA
SLV
Intag från livsmedel – dioxiner (PCDD/F TEQ)
Market basket 2010 (SLV rapport nr 7 2012)
SLV
pg TEQ2005 /g färskvikt
Halter av dioxiner och PCB i strömming i
jämförelse med andra livsmedel
Medianhalter för olika svenska
livsmedel
SLV
Skattning av fångst och storlek för sill/strömming
för olika subdivisioner år 2009
Subdivision
Andel av total fångst
(%)
Andel <17 cm (%)
ICES 24*
26
50
ICES 25*
27
71
ICES 26
1
100
ICES 27*
20
100
ICES 28
18
100
ICES 29
2
93
ICES 30
6
8
ICES 31
0,1
7
16 650 ton
11 460 ton
(73 %)
Total fångst
Östersjön
Skattningen baseras på att sill/strömming <17 cm motsvaras av
storleksklass 4 och 5; data från Fiskeriverket 2010
*Strömming >17 cm får exporteras från zon 24, 27 o delar av 25
SLV
90-95 % av den
totala fångsten
klarar
gränsvärdet
Halter av dioxiner och PCB i samlingsprover av lax
år 2000-2010
Östersjön
15
15
Bottenviken
Vänern och
Vättern
Eg. Östersjön
10
6,5
Gränsvärde
5
0
50
60
70
80
90
100
pg TEQ2005/g
pg TEQ2005/g
Bottenhavet
10
Vättern
6,5
Gränsvärde
5
0
60
110
Vänern
70
80
90
Medellängd (cm)
Medellängd (cm)
Fångststatistik 2009 lax:
• Östersjön inkl. Bottniska viken: 320 ton
• Vänern:
16 ton
• Vättern:
1 ton
Import av odlad norsk lax (2007):
SLV
32 000 ton
Tidstrender livsmedel, människa – PCB och
dioxiner
Ålander et al. Livsmedelsverkets
rapport nr 3 (2012)
Stockholm: Samlingsprover
Norén K & Meironyté D.
2000. Chemosphere 40:11111123
Uppsala: Årsmedianer
(ojusterade data).
Livsmedelsverkets
undersökningar 1996-2006.
SLV
Dioxinhalterna i strömming sjunker inte
1000
100
Milk Stockholm
10
Milk Uppsala
1
Baltic Sea Herring
Year
SLV
20
10
20
00
19
90
19
80
0.1
19
70
(pg/g lipid or fresh weight)
TEQ
Perfluorerade alkylsyror i livsmedel
PFOS i abborre (muskel) från
Mälaren
Järnberg & van Bavel, 2006
SLV
Metylkvicksilver i fisk
(mätningar i fisk omkr. 1970-2010; från SLU Rapport 2008:8, Åkerblom och Johansson)
”….Förändringarna av
kvicksilverkoncentrationen i 1-kilosgädda
verkar ha minskat något omkring 1990 men
därefter har halterna stabiliserats och under
den senaste 10-årsperioden finns en tendens
att koncentrationerna av kvicksilver i fisk
återigen ökar.”
SLV
Kostråd gällande fisk som innehåller
förhöjda halter miljöföroreningar
Barn, kvinnor i
Gravid eller
barnafödande ålder, försöker bli
gravida, ammande gravid,
ammande
Motiv
Strömming
2-3 ggr/år
Dioxiner,
PCB
Vild lax och öring från
Östersjön, Vänern och
Vättern. Röding från
Vättern
2-3 ggr/år
Dioxiner,
PCB
Abborre, gädda, gös,
lake, stor hälleflundra,
färsk tonfisk, svärdfisk,
haj, rocka
2-3 ggr/år
Ät fisk 2-3 ggr/vecka. Välj olika sorter.
(Se LivsmedelsverketsSLVhemsida: www.slv.se)
Kvicksilver
Sammanfattning
•
För hälsan är det bra att äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan, och att variera
fiskvalet. Positivt för barnets utveckling och för att motarbeta flera folksjukdomar,
ex. hjärt-kärlsjukdom.
•
Att variera sorterna är också bra för miljön, eftersom det minskar trycket på några
få arter. Det är också viktigt att fisken fångas eller odlas på ett hållbart sätt.
•
De allra flesta har ett acceptabelt lågt intag av organiska miljögifter och kvicksilver
från maten – ex. medelintaget av dioxiner hos svenska konsumenter är 25% av TDI
•
Vissa grupper och/eller individer äter mer fisk med höga miljögiftshalter än vad
kostråden rekommenderar – tydlig koppling mellan konsumtion av fet fisk från
Östersjön och intag av dioxiner och PCB
•
Kunskapen om dioxinproblematiken i fet Östersjöfisk har ökat – men mer arbete
och information krävs
• Andra miljögifter?
SLV
Download