ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

advertisement
SPRICKOR
ETT MATERIAL INFÖR
TRE DAGAR -14
PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA
FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM
10 ÅR
Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper möjlighet att
titta närmare på temat för Tre Dagar -14. På så vis kan påskhelgen bli en
del av något större i dessa grupper och vi hoppas att
det ska göra dem förberedda för Tre Dagar.
Det är inte ett färdigt upplägg, men vill ge tips och uppslag på några samlingar ni kan
utforma innan och efter Tre Dagar, 17-20 april, 2014.
DETTA ÄR TRE DAGAR
”För ungt folk nyfikna på vad påsken handlar om”. Under denna korta slogan arrangerar Team Med Uppdrag,
Kungsportskyrkan (Huskvarna) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) tillsammans med Studieförbundet Bilda
en påskkonferens som heter Tre Dagar. 2014 blir tionde gången i ordningen och detta är visionen för Tre Dagar:
•
•
•
•
Vi vill genom relevanta och kreativa möten förklara resan från långfredagens smärta och död, till
påskdagens glädjeoch uppståndelse.
Vi vill skapa en mötesplats för ungdomar/unga vuxna att lära känna Jesus, en mötesplats där människor
får förstå hur långt?Gud var villig att gå i sin kärlek till oss.
Vi vill skapa en mötesplats för ungt folk att umgås med varandra?och ha roligt tillsammans!
Vi vill fira påsken med Jesus i centrum.
TEMAT 2014 ÄR SPRICKOR
Denna text finns på tredagar.se och vill förklara detta
tema ytterligare:
Vi håller masken, vi sminkar upp oss och gömmer.Vi ler
eller biter ihop, beroende på vad som förväntas av oss.
Sanningen om oss spelar inte så stor roll, bara vi ger sken
av något. Något som verkar intressant, attraktivt eller ”rätt”.
Men under både attityder och försökt finns något som vi ofta
tror oss vara ensamma om: Sprickor.Trasiga tankar, brustna
drömmar.Tillknycklade minnen och ihåligheter. Men vi håller
masken, sminkar upp oss och gömmer.
Våra stora och små sprickor hämtar sin existens ur den
Stora Sprickan. Sprickan som revs upp när människan valde
att leva på egna villkor, att gå sin egen väg, att klara sig utan
Gud som skapat henne.
På påsken spricker allt för de som följde och älskade Jesus.
Från att ha levt tillsammans under en häftig framgångscirkus
börjar allt sakta falla isär och snart hänger deras förebild
fastspikad på ett kors! På påsken spricker allt. Guds hjärta
går itu, Jesus kropp trasas sönder och allt ser nattsvart
hopplöst ut.
På påsken spricker allt, men ur det trasiga blir allting helt.
Vem skulle kunna sy ihop revan i människan om inte Gud
själv, som skapat henne? När den Stora Sprickan som skilde
människa och Gud åt skulle helas, då fanns det inte plats
för masker eller halvsanningar, då flög allt ytligt och märkvärdigt all världens väg. På påsken spricker allt, men aldrig
har något blivit så helt som då, så totalt och upprättat!
Jesus själv ropade: ”Det är fullbordat, det är klart!”
Den Stora Sprickan är helad och vi erbjuds att leva hela liv
tillsammans med Gud, ändå är livet fullt av sprickor och sår.
Samtidigt som vi har allt gott från Gud här och nu, väntar
livet helt utan sprickor först på andra sidan.Trons och
sprickornas märkliga ekvation.
Vissa av våra sprickor kanske behövs, så att Guds kärlek
och ljus ska kunna hitta in i oss. Och även hitta ut ur våra
liv för att nå till andra. För samtidigt som Gud bor bortom
himlens höghet, bor han också hos den som har ett brustet liv med sprickor och håligheter.
Hur kan det komma sig?
Kom till Tre Dagar 14 så får du veta mer!
DEL 1
TILL UNGDOMSLEDAREN / UNGDOMSPASTORN / LEDAREN
Vi som arrangerar Tre Dagar vill hissa dig som ledare och
klappa om dig! Bra jobbat, du är viktig! Ungdomar behöver
goda förebilder och du är en av dessa. Även om du har egna
sprickor har Gud gjort något i ditt liv som lett till att du
gått in i en ledarroll.Vi vill understryka att Tre Dagar är en
stor resurs för dig och ditt sammanhang. Ett forum för
tonåringar och ungdomar att möta Gud och nya kompisar,
men även för dig som ledare att nätverka med andra ledare,
stärkas och utmanas till att fortsätta följa Jesus. Årets tema
Sprickor gäller inte bara ”dina” ungdomar, det gäller även
dig som ledare. Detta material är en ytterst frivillig resurs
som vi tror kan vara till hjälp för dig och dina ungdomar.
Det hela är enkelt:Vi har sammanställt förslag på innehåll
för tre samlingar ni skulle kunna ha inför Tre Dagar, på så
sätt är ni redan ”igång” i tanke och hjärta kring temat.
Samt förslag på en samling efter Tre Dagar.Vi ger här några
idéer, men känn dig fri att själv lägga till eller omformulera
under respektive samling. Det är viktigt att det hela blir
relevant just för dig och er.
DEL 2
TRE SAMLINGAR INFÖR PÅSKEN OCH TRE DAGAR:
SAMLING 1:
DEN STORA SPRICKAN – OM SPRICKAN MELLAN GUD OCH MÄNNISKAN.
Undervisa och samtala om Den stora sprickan. Den stora
berättelsen som en introduktion till påsken och varför vi
firar påsk. Om människan som skapad av Gud, men som
valde sin egen väg. Detta brukar kallas Syndafallet.
Vad innebar det? Vad är synd? Om ni inför Tre Dagar pratat
om detta kommer ungdomarna till konferensen med bra
för-förståelse. Det är inte lätta frågor, men viktiga och bör
även ses som grundläggande för att förstå kristen tro.
Alpha-kursen har lättillgänglig och bra undervisning i dessa
ämnen om du som ledare önskar tips!
Denna samling kan gärna handla om Guds kärlek och hjärta
för världen, om varför Jesus dör eller något om försoningen.
Igen: Stora, inte helt enkla ord och sanningar, men viktiga
att tala om regelbundet om vi önskar vara kyrka och inte
bara fritidsgård. Om vi vill göra lärjungar till Jesus är dessa
frågor avgörande.
Varför inte göra en ordlista med svåra ”påskord”? Detta
kommer också gör ungdomarna mer redo för vad som
händer på Tre Dagar; nattvarden, korset, försoningen, Jesu
blod, frälsning, uppståndelsen mm.Vi är övertygade om att
du som ledare genom att göra en eller flera samlingar kring
dessa teman kommer att bli inspirerad och själv växa i både
kunskap och glöd att älska Jesus mer!
SAMLING 2:
SPRICKOR I MITT LIV – OM ATT ALLA BÄR PÅ SPRICKOR,
MEN VI TROR ATT VI ÄR ENSAMMA OM DETTA.
Egentligen vet vi om att alla har sprickor och trasigheter i
sina liv. Ändå fylls vi ofta av en ensamhetskänsla kring vår
kamp, våra frågor och våra sprickor.Vi tror att vi bär på
frågor om livet, oss själva och Gud, som ingen annan bär
på.Vi gömmer och bär masker, jämför oss och gör allt vi
kan för att framstå så bra vi kan, vilket skapar märkliga
grupptryck.
Denna samling vill utmana er att prata om sår, svagheter
och trasigheter. Inte så att ungdomarna förväntas vända ut
och in på sig själva, men att du som ledare ”avslöjar” dessa
lögner att de skulle vara ensamma om sina sprickor.
Lägg gärna upp samlingen som ett vittnesbörd där du
delar personligt från ditt liv. De känner säkert redan dig,
men kanske har du aldrig berättat din story för dem?
Hur din uppväxt och tonårstid var, din roll i skolan och
bland kompisar, varför du är kristen, hur dina erfarenheter
av tvivel, lidande och sprickor påverkat dig.Vissa sprickor
vi bär på märker och påverkar oss djupt, andra är inte så
dramatiska, men de är eller har ändå varit avgörande för oss.
Poängen i detta är att dina ungdomar kommer att växa
genom din ärlighet och prestigelöshet. De kommer inte att
få mindre förtroende för dig ifall du delar att du ibland
brottas med ditt utseende, jämförelser, att du dömer andra,
har porrsurfat eller varit spelmissbrukare.Tvärtom, de
kommer att lyssna än mer på dig och vad du vill leda dem
till i att älska Jesus när du låter dem se ännu lite till av vem
du är!
Det kan vara klokt att först bolla med någon annan
ledare/mentor om vad du tänker dela och är det känsliga
saker är det värt att även fundera hur det kan påverka
ungdomarna att få veta dessa saker.Tanken är inte att du ska
gå över sunda och smarta gränser om vad du ska lämna ut.
Det vore totalt olyckligt om du i tårar står och häller dina
obearbetade frågor eller trasigheter över dina tonåringar, det
ska ju ske i mötet med en själavårdare eller mentor!
Ett tips är att denna samling prata om sprickor och svagheter som du till viss del kommit vidare ur eller helats från.
Samtidigt är poängen att tala om sådant som du faktiskt inte
är förbi, men att du ändå följer Jesus mitt i detta!
För att lyfta bördan från dig skulle du kunna bjuda in några
ytterligare personer som vill dela sina liv. Kanske någon äldre
sköning i din kyrka eller någon polare du har som vill bjuda
lite på sig själv?
Som du förstår krävs det vishet för att en samling
likt denna ska bli bra, men vi tror fullt och fast att
det skulle bli en väldigt bra samling och göra något
gott i ert ungdomsgäng.
Denna samling kan med fördel också lyfta fram sidan hos
Gud som bor i vår svaghet, som tröstar och också den som
kan hela oss. Gud, den starke, upphöjde och evige, som
samtidigt bor i svaghet och mitt i våra sprickor och som kan
ge oss all kraft vi behöver. Om beroende av Gud, fastän
tidsandan kräver att man ska klara sig på egen hand. Om
överlåtelse till Jesus i en tid när vårt kontrollbehov är stort.
SAMLING 3:
ETT GÄNG MED SPRICKOR – OM UNGDOMSGÄNGET OCH
”KULTUREN” NI BYGGER.
Vem trivs i er kyrka? Finns det plats för de svaga och brustna?
Finns det plats för alla? Om inte, varför är det så och vad
tänker ni göra åt detta?
Jesus tycks både ha trivts och attraherat människor i marginalen, de som inte var ”inne” eller självklart inkluderade.
Guds hjärta verkar blöda för vad bibeln kallar ”änkan och
den faderlöse”. Ett samlande begrepp för de som på bibelns
tid stod utanför. De utan både juridiska rättigheter eller
ekonomisk försörjning mm. I Jakobsbrevet staplas utmaningarna på hög och poängen är svår att missa:Tron kan inte
bara handla om ett inre liv, tron får konsekvenser i hur vi
lever, i vad vi gör och inte gör.
Vad kan det betyda för ert ungdomsgäng och dem du är
ledare för att leva öppnare för människor med svagheter?
Hur kan ni prata, vara och längta för att bli mer Jesus-lika i
detta?
Detta skulle kunna vara en samling där du/ni målar
bilden av församlingen och ert ungdomsgäng som en motkultur i en ”stark” och ytlig tid. Prata om vikten av en kristen
gemenskap, om någon att dela sina sprickor med. Om förbönens möjlighet och skönhet. Att både be för andra, att
ta emot förbön. Att inge tro på en kristen gemenskap, att
den kan erbjuda något attraktivt för kompisar som inte
bekänner en kristen tro ännu. Detta är inte mindre viktigt
i en tid där individualismen äger oss alla mer eller mindre.
Ofta läser vi Jesus ord i den så kallade Bergspredikan som
om orden gäller mig som individ, men hela budskapet gick
ut till ett kollektiv. Hur ska ”vi” följa Jesus och hans ord?
Inte hur ska ”jag”? (Vill du själv processa dessa frågor vill
vi tex rekommendera Magnus Malms bok Ett hjärta större
än världen.)
>>>
En annan variant är att bjuda in någon som arbetar bland
trasiga och sårade eller själva varit i nöd men tack vara
Jesus kommit på fötter. Missbrukare, missionär mfl. Eller
finns det något arbete i er närhet ni skulle kunna besöka?
Gör ett ”studiebesök” med tonårsgänget och möta en
annan verklighet än de vanligtvis möter. Eller se en film där
fokuset är någon som lever för människor i behov och nöd,
någon som gjort/gör skillnad.
DEL 3
TIPS PÅ EN SAMLING EFTER TRE DAGAR:
Efter Tre Dagar skulle ni kunna göra en samling där intryck
och erfarenheter följs upp. Utmana ungdomar till att berätta
för er andra om vad Gud gjorde på Tre Dagar.
Dela själv vad du som ledare slagits av, vad du tror Gud vill
lyfta fram i just ert sammanhang utifrån vad Tre Dagar var
och blev.
Eftersom vi som gör Tre Dagar vill vara en så bra resurs vi
bara kan är det mer än välkommet att få del av respons
du och dina ungdomar har efter Tre Dagar.
Maila: [email protected] om du har smått och stort som vi
kan göra bättre eller om du vill rapportera in något uppmuntrande du får del av vad Gud gjort i någons liv!
TILL SIST...
Vi kan inte nog poängtera hur glada vi som arrangerar Tre Dagar är för att du vill vara en del av detta!
Att du följer Jesus och går före och visar vägen: Lite mer Jesus i morgon än idag.
Vi har riktningen klar för oss; Lite sannare, lite mer levande och äkta.
Spruckna, men fulla av ljus i en värld som famlar.
TREDAGAR.SE
facebook.com/tredagar
twitter.com/tredagar
instagram.com/tredagar#
ARRANGÖRER: KUNGSPORTSKYRKAN, TEAM MED UPPDRAG OCH SAU/UNG TRO I SAMARBETE MED
Download