Anpassningar i operativsystemet:
Anpassa musens funktioner och utseende:
Kontrollpanelen - Hjälpmedel - Ändra musens funktioner
Verkställ
Ok
Använda nummeriska delen som mus:
Kontrollpanelen - Hjälpmedel - Ändra musens funktioner
Alternativa sätt att dubbelklicka:
För att öppna en ikon på skrivbordet. Klicka en gång på ikonen. Tryck på Enter-tangenten på datorns
tangentbord.
eller
För att öppna en ikon på skrivbordet. Placera musmarkören på ikonen Högerklicka med musen Klicka
på Öppna.
Skärmtangentbord
Kontrollpanelen – Hjälpmedel – Hjälpmedelscenter - Starta Skärmtangentbordet
På tangentbordet Alternativ
Funktionsknappar:
F1 Visa Hjälp
F11 Helskärmsläge i många vyer
Hitta snabbkommandon:
Tryck Alt-knappen
Googla
Zooma in på webbsidor:
Zooma in (genom att hålla ner Ctrl-tangenten och samtidigt trycka på + eller -
Tröga tangenter:
Om patienten bara kan använda en hand, kan det vara till hjälp att använda tröga tangenter =
tryck på tangenterna i följd i stället för att trycka på två eller tre tangenter samtidigt, t ex skriva en
versal (Shift+bokstav) eller skriva @ (Alt+2).
Kontrollpanelen- Hjälpmedel - Hjälpmedelcenter- Gör tangentbordet mer lättanvänt -Bocka för
”Aktivera Tröga tangenter”
Verkställ
Ok
Tangentfilter:
Om patienten har ofrivilliga tangentrepetitioner är det till hjälp att använda tangentfilter,
alternativt filtertangenter. Snabba eller repeterade tangenttryckningar tas bort och
repetitionshastigheten kan minskas med valfritt tidsintervall.
Kontrollpanelen – Hjälpmedel-Hjälpmedelscenter - Ändra hur tangentbordet fungerar Konfigurera Filtertangenter
Verkställ
Ok
Konfigurera Tangentrepetition och Längsamma tangenter
Kontrollpanelen – Hjälpmedel-Hjälpmedelscenter - Ändra hur tangentbordet fungerar - Konfigurera
Filtertangenter - Konfigurera Tangentrepetition och Långsamma tangenter
Verkställ
Ok