MBX – Mobil växel

advertisement
MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR
MBX – Mobil växel
Ger frihet och valfrihet
”Operatörsoberoende, terminalfrihet, fungerar över trådlösa nätverk, privat- och jobbnummer i samma mobil....
Med wx3 mobil växel kan ni på företaget använda er utav olika mobiloperatörer och ni kommer åt växeln även från
bordstelefonen, konferenstelefonen och andra telefontyper utöver mobiltelefonen. Wx3 mobil växel fungerar även över wifi
vilket underlättar åtkomst till växeln oberoende av geografi.”
Wx3 Telecom AB
E-post
Växel:
Fax:
[email protected]
08-525 083 00
08-525 077 21
Österögatan 1
164 40 KISTA
www.wx3.se
MBX Mobilväxel för fasta och mobila terminaler
MBX Mobilväxel är en tjänst med många funktioner med användningsområden. Detta resulterar i fördelar som enklare flöden, snabbare
installationer och smidigare underhåll. Fler funktioner för användare och administratörer till en lägre kostnad.
Exempel på tillämpningar
Företag med mobil telefonväxel oberoende av mobiloperatör





MBX med fasta eller mobila terminaler och valfria funktioner
WebRTC Softphone
Telefonistfunktion i webbgränssnitt
Grafiskt IVR-verktyg med enkel anpassning av automatisk telefonist.
En eller flera svarsgrupper.
Internationellt Företag med mobil telefonväxel.





MBX med fasta eller mobila terminaler och valfria funktioner
WebRTC Softphone
Telefonistfunktion i webbgränssnitt
Grafiskt IVR-verktyg med enkel anpassning av automatisk telefonist.
Flera logiska växlar i respektive arbetsplats med lokala nummer. Fria internsamtal
Företag med mobil telefonväxel och många arbetsplatser





MBX med fasta eller mobila terminaler och valfria funktioner
Mex anslutna alternativt anslutning av oberoende mobiler
Samordnad Telefonistfunktion i webbgränssnitt
Grafiskt IVR-verktyg med enkel anpassning av automatisk telefonist.
Flera logiska växlar i respektive arbetsplats med lokala nummer. Fria internsamtal
Vårdmottagning med telefonväxel, digital tidsbokning och patientvideo i samma tjänst.




MBX Tal/Video/ Text med fasta eller mobila terminaler och valfria funktioner. Mobila terminaler Internt DECT telefoner eller mobiler
Digital automatisk tidsbokning via Tal/Video/Text med schemaläggning av agenter för att effektivt fördela resurser med bibehållen
patienttillgänglighet
Video för kommunikation med patienter eller andra vårdenheter
Text för kommunikation med patienter med funktionsnedsättning
Vårdhem



MBX Tal/Video/ Text med fasta eller mobila terminaler och valfria funktioner
API mot interna larm och DECT system
Mobilväxel som samtidigt hanterar interna och externa mobiler (multiMEX)
Kan installeras på lokal server för driftsäkerhet
Hemtjänst






MBX Tal/Video/ Text med fasta eller mobila terminaler och valfria funktioner
Trygghetslarmmottagning enlig SCAIP svensk standard. Larm kan skickas till webb, email, SMS och MBX mobilapp
Larmärendehantering med larmkod och ärendehantering
Kontaktkort med Tal/Video/Text/SMS kommunikation
Statistik
Förprogrammerade ärenden för planerade åtgärder
Kundanpassade lösningar för kontaktcenter
2 / 19
Innehållsförteckning
MBX Mobilväxel för fasta och mobila terminaler ..........................................................................................................................................................2
Exempel på tillämpningar........................................................................................................................................................................................................2
Internationellt Företag med mobil telefonväxel. ................................................................................................................................................................................ 2
Företag med mobil telefonväxel och många arbetsplatser ............................................................................................................................................................ 2
Vårdmottagning med telefonväxel, digital tidsbokning och patientvideo i samma tjänst. ................................................................................................. 2
Vårdhem .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Hemtjänst........................................................................................................................................................................................................................................................ 2
Kundanpassade lösningar för kontaktcenter ...................................................................................................................................................................................... 2
Innehållsförteckning .................................................................................................................................................................................................................................... 3
Modern affärskommunikation ............................................................................................................................................................................ 5
Funktionsbeskrivning av MBX Tal/Video/Text .............................................................................................................................................. 5
Allmänna växelfunktioner ..................................................................................................................................................................................... 6
1.
Enkel utökning & förändring - oavsett om växeln är ”kundplacerad” eller ”molnbaserad” .................................................................................... 6
2.
Uppgraderingar och support ingår alltid utan kostnad ...................................................................................................................................................... 6
3.
Övervakad telefonilösning även för kundplacerade system .............................................................................................................................................. 6
4.
Nummerhantering – Nationella fasta och mobila nummer samt internationella fastnätsnummer ...................................................................... 6
5.
Interna samtal är kostnadsfria...................................................................................................................................................................................................... 6
6.
Separat fakturering och e-postfakturor .................................................................................................................................................................................... 6
7.
Terminalfrihet oavsett telefontyp ............................................................................................................................................................................................... 7
8.
Schemalagda tillgänglighetstider som bl.a. kan ta hänsyn till helgdagar ..................................................................................................................... 7
9.
Röstbrevlådor med koppling till e-post.................................................................................................................................................................................... 7
10.
Hänvisningsfunktionalitet.............................................................................................................................................................................................................. 7
11.
Avancerad samtalsdirigering med önskade och konfigurerbara besked ...................................................................................................................... 8
12.
Telefonbok ......................................................................................................................................................................................................................................... 8
13.
Samtalsfakturering med wx3 som operatör ............................................................................................................................................................................ 8
14.
Administratörsgränssnitt (webbaserat) ..................................................................................................................................................................................... 8
15.
Telefonistgränssnitt (webbaserat)............................................................................................................................................................................................... 9
16.
Användargränssnitt (webbaserat) .............................................................................................................................................................................................10
17.
Intercom/gruppanrop...................................................................................................................................................................................................................10
18.
Köhantering - (ACD)......................................................................................................................................................................................................................11
Tilläggsfunktioner ................................................................................................................................................................................................. 11
19.
Terminalhantering..........................................................................................................................................................................................................................11
20.
Chat och SMS ..................................................................................................................................................................................................................................11
21.
Inspelning av samtal samt medlyssning av samtal .............................................................................................................................................................12
22.
Smart callback-funktion (Call-Control): automatisk eller managerad...........................................................................................................................12
23.
Knappvalsmenyer – IVR (Interaktiv Voice Respons)............................................................................................................................................................12
24.
wx3 mobilanknytning samt mobila samtalsfunktioner ......................................................................................................................................................13
25.
wx3 Mobilapp MBX .......................................................................................................................................................................................................................13
26.
Exchange-kalenderhänvisning ...................................................................................................................................................................................................14
27.
Fax-till-e-post ..................................................................................................................................................................................................................................14
28.
Hotellmodul .....................................................................................................................................................................................................................................15
29.
MS Outlook TAPI gränssnitt samtal och API anropsmodul ..............................................................................................................................................15
30.
wx3 statistikmodul: historisk och realtidsstatistik ................................................................................................................................................................15
31.
wx3 Avancerad köhantering .......................................................................................................................................................................................................16
32.
wx3 Tele-kö ......................................................................................................................................................................................................................................16
33.
Videoväxel, videosamtal och videokommunikation ...........................................................................................................................................................16
34.
Betallösningar..................................................................................................................................................................................................................................17
35.
Wx3 Calling cards...........................................................................................................................................................................................................................17
36.
Betalsamtalslösningar ...................................................................................................................................................................................................................17
3 / 19
37.
Textstöd: T-140, SIP-message ....................................................................................................................................................................................................17
38.
Larmhantering: SCAIP ...................................................................................................................................................................................................................17
39.
Kryptering av samtal TLS SRTP ..................................................................................................................................................................................................18
40.
Telefonkonferens............................................................................................................................................................................................................................18
41.
Videokonferens krävs MBX Multimediatjänst .......................................................................................................................................................................18
Sammanställning funktioner Mobilväxel MBX .......................................................................................................................................... 19
Allmänna funktioner ............................................................................................................................................................................................................... 19
Tilläggsfunktioner .................................................................................................................................................................................................................... 19
Tilläggsfunktioner vi uppgradering till MBX Multimedia tjänster ....................................................................................................................... 19
4 / 19
Modern affärskommunikation
wx3 strävar alltid efter att erbjuda kostnadseffektiva funktioner som avlastar och skapar mervärden. För att fortsätta ligga i framkant pågår
ständig kontinuerlig utveckling. Vi levererar modern affärskommunikation!
Oavsett vad ni har för krav på ert företag kan ni vända er till wx3. Inget är för stort eller för litet så länge ni är nöjda. Vissa företag är mer
telefonintensiva och behöver mer avancerade funktioner så att samtalsflöden sker korrekt och att inkommande samtal hanteras på rätt sätt.
Vi anpassar efter era behov – enkelt, effektivt och prisvärt.
Allmänna växelfunktioner
Superuser (admin)
SCAIP (Hemtjänst)
Tilläggsfunktioner
Teckentolkning
Video
TeleKö
5 / 19
Funktionsbeskrivning av MBX Tal/Video/Text
Allmänna växelfunktioner
1. Enkel utökning & förändring - oavsett om växeln är ”kundplacerad” eller ”molnbaserad”
Att byta till och använda wx3 telefonväxel är smidigt och enkelt oavsett antalet användare. Alla personer kan nås inom samma
anknytningsnummerserie, dela på växelfunktionerna och ha tillgång till olika underväxlar.
SYSTEMFÖRÄNDRINGAR
Företagets växelsystem kan fungera helt fristående eller enkelt delas upp i flera olika ”avdelningar” (s.k. logiska växlar) så att
flera företag, dotterbolag, avdelningar m.fl. kan använda samma lösning men ha olika inställningar som öppettider,
köhantering och annat. Önskade användare och administratörer kan samtidigt konfigureras så att dessa får tillgång mellan
växlarna för övervakning, hantering m.m.
ANVÄNDARHANTERING
Våra system levereras i exakt det antal användare som ni efterfrågar. När ni önskar utöka, alternativt minska i antalet
användare, så görs detta när som helst och med exakt det antalet användare som ska ändras. Därmed undviker ni onödiga
kostnader.
ANKNYTNINGSHANTERING
Växelanknytningarna levereras alltid med ett antal grundfunktioner och där ni när som helst kan testa på nya funktioner för att
se om de passar er verksamhet eller ej. Många av funktionerna som erbjuds kan även aktiveras ända nere på anknytningsnivå.
Alla samtal till eller från en anknytning går alltid att parkera och koppla vidare – oavsett telefontyp.
2. Uppgraderingar och support ingår alltid utan kostnad
Oavsett när ni tecknat avtal med wx3, erbjuder vi avgiftsfria uppgraderingar.
Ni får alltid tillgång till de senaste funktionerna oavsett om lösningen är kundplacerad eller molnbaserad.
3. Övervakad telefonilösning även för kundplacerade system
Om ni valt kundplacerad telefonserver finns möjligheten att få hela kommunikationsslingan övervakad. Det innebär att vid
eventuella fel så kan felsökning och åtgärder ske på en gång även om felet skulle ligga i det interna nätverket. All drift och
support sköts direkt ifrån wx3 och ingår utan extra kostnad för standard SLA. För kunder som har extra höga krav på att
supportsamtal ska hanteras utanför våra vanliga öppettider så går det att teckna ett separat SLA-avtal för detta. Detta
definieras då utifrån era krav.
4. Nummerhantering – Nationella fasta och mobila nummer samt internationella fastnätsnummer
För både nationella och internationella nummer kan användaren på önskad telefon kopplad till sin anknytning själv välja vilket
nummer som ska visas ut – direktnummer eller växelnummer - vid varje enskilt samtal,
NATIONELLA NUMMER
Med portering kan ni behålla era befintliga fasta och mobila nummer. Vi erbjuder även nya nummer, nummerserier och
guldnummer mot alla svenska riktnummer och regionsfria nummer: 010, 020, 0200, 071, 0771, 075.
INTERNATIONELLA NUMMER
Vi kan även ansvara för internationella nummer vilket innebär att ni kan ta emot samtal på ett utländskt nummer och skicka
det vidare kostnadsfritt till önskad anknytning.
Dessutom kan ni välja att visa det utländska numret vid utgående samtal oavsett vart i världen ni än befinner er vilket gör att
lokal närvaro blir möjlig utan personal på plats
5. Interna samtal är kostnadsfria
Alla samtal inom wx3s nät oavsett telefontyper och även mobiltelefoner där samtalen kan ske över datanätverk som WiFi eller
GPRS och till ett wx3 mobilabonnemang är kostnadsfria. Ni som ansluter er till wx3 växel kan sitta vart som helst i världen och
kommunicera internt helt gratis samtidigt som ni kan ringa valfritt externt nummer enligt företagets gällande samtalsprislista.
Vi har förmånliga samtalskostnadsalternativ för samtal till egna mobiler som inte faller under ovanstående kriterier.
6. Separat fakturering och e-postfakturor
6 / 19
Är ert företag uppdelat i olika organisationer, avdelningar, kostnadsställen osv. kan ni välja att få samlade eller separata
fakturor där ni tydligt kan se kostnader för respektive avdelning.
Vi föredrar att skicka ut fakturor via e-post då vi värnar om miljön. För de som önskar brevfaktura, kontakta oss så löser vi det.
Fakturakostnad tillkommer för att täcka omkostnader.
7. Terminalfrihet oavsett telefontyp
Varje anknytning och användare kan välja bland flera olika telefontyper:
Telefoni






Mobiltelefoner
DECT-telefoner (trådlösa telefoner)
IP-telefoner (bordstelefoner)
Konferenstelefoner
Softphones (PC-telefoner) och andra typer’
Webb RTC terminal
Video/tal/Text





Mobiltelefoner & Surfplattor med videoapp
IP-telefoner (bordstelefoner) med videostöd
Konferensvideosytem (Lifesize, Cisco m.m)
Softphones (PC-Videotelefoner) och andra typer’
Multichannnel videokameror
Alla terminaler har möjlighet att koppla samtal oavsett operatör och telefontyp. Flera telefontyper kan vara kopplade mot
samma anknytning vilket innebär att det kan ringa samtidigt på en mobiltelefon, bordstelefon, DECT-telefon och en
softphone. Användaren väljer att besvara samtalet i den telefontyp den vill. Telefonerna kan även finnas på olika platser över
hela världen vilket passar er på språng. Terminalerna behöver stödja valt media och standard för tal, video och text.
Beträffande softphones kan olika lösningar erbjudas, först och främst rekommenderar vi vår WebRTC lösning som ingår som
ett standardiserat tillägg i webbläsarna Chrome & Firefox eller så kan man även använda kostnadsfria appen X-lite eller den
mer avancerade BRIA som är avgiftsbelagd. För mer info om WebRTC se: http://webrtc.org/
8. Schemalagda tillgänglighetstider som bl.a. kan ta hänsyn till helgdagar
För inkommande samtal till företagets huvudnummer styr ni själva vad som ska hända med samtalet under önskade dagar och
tidpunkter.
Ni bestämmer själva öppet- och stängningstider samt för vilka dagar beskeden ska gälla. Dessutom kan ni lagra flera olika
profiler vilket gör att ni endast behöver spela in meddelanden en gång. Det går att ändra de vid senare tillfälle. Det går alltså
att spara julbesked, helgbesked mm. och aktivera vid rätt tillfälle.
Exempel: måndag till onsdag har ni öppet 09-16 och vid påringning kl 11 skickas samtalet till en kö med önskade kollegor och
vid påringning efter kl 16.00 får inringande höra ett besked om att ni stängt för dagen och det går bra att lämna ett
meddelande efter tonen. Torsdag till fredag har ni öppet 10-15 och kommer samtal in utanför denna tidsram informeras de
inringande om att ni stängt men där er jour tar emot samtalet inom kort och samtalet skickas till jourhavande mobiltelefon.
9. Röstbrevlådor med koppling till e-post
Alla användare har tillgång till varsin röstbrevlåda med upp till nio efterval.
”Hej, du har ringt Kaj. Tryck 1 för att lämna meddelande eller 2 för att bli kopplad till växeln”
Alla meddelanden som spelas in kan skickas till önskad e-postadress. E-postmeddelandet innehåller ljudfil, information om
den inringande, nummer, datum och klockslag. Det gör det enkelt att spara och vidarebefordra meddelandet, lyssna av det
från distans och återkoppla. Tack vare denna funktion behöver användaren och företaget endast kontrollera önskad e-post för
att säkerställa viktig återkoppling.
10. Hänvisningsfunktionalitet
I växelsystemet finns en inbyggd hänvisningsfunktion som kan appliceras på systemets alla anknytningar och är det bästa
sättet att förändra en status på telefon från tillgänglig till otillgänglig oavsett anledning till otillgängligheten.
Genom att sätta en hänvisning visas detta för alla interna anknytningar i samtliga gränssnitt och även för påringande samtal till
anknytningen oavsett om det ringts direkt eller blivit kopplat dit. En hänvisning kan lämnas med eller utan åter tid. Per
standard finns det nio förinspelade frånvaromeddelanden såsom ”i möte, på lunch, vård av barn” m.fl. Dessa går att utöka om
vid behov genom att kontakta er säljare.
7 / 19
Exempel på hänvisning: ”Personen du söker är på möte” eller ”Personen du söker är på tjänsteresa och är åter sjätte november
kl 09.30”. Vad som ska hända med samtalet efter detta går att styra på anknytningsnivå. Hänvisningen kan även kombineras
med tilläggsfunktionen ”Exchange-kalenderhänvisning”.
11. Avancerad samtalsdirigering med önskade och konfigurerbara besked
Välj vad som ska hända med inkommande samtal beroende på vilket nummer det rings in på. För inkommande samtal på
huvudnummer är det vanligt att det först bemöts av ett inspelat välkomstmeddelande och sedan av en knappvalsmeny med
en automatisk telefonist, en kö eller direkt till en anknytning.
För samtal som går direkt till en kö bestämmer ni hur samtalet ska dirigeras och om samtalet ska skickas till telefonist om
ingen finns tillgänglig. Telefonisten kommer då kunna se vilken kö samtalet kommer ifrån och kunna besvara samtalet utifrån
ett önskat vis om så är fallet.
Meddelanden kan sparas på olika platser och ni behöver endast spela om meddelanden beroende på vad ni har för behov. Per
standard ingår 20 olika frånvaromeddelanden. Ex. kan meddelanden för dag före röd dag, julledighet, konferensresa m.fl.
spelas in i förväg. När det sedan är dags att ex. åka på konferensresa aktiveras motsvarande det meddelande. Denna funktion
går även att kombinera med schemaläggning så att detta sker per automatik!
12. Telefonbok
I växelsystemet finns en gemensam telefonbok som önskade administratörer hanterar. Administratörerna kan lägga
till/redigera/radera önskade kontakter. Kontakterna kan även tilldelas önskade 2-5 siffriga kortnummer för en enklare och
snabbare uppringning.
Exempel på kortnummersuppringning: wx3 kan tilldelas 993 vilket överensstämmer med T9 bokstäverna på knapptangenterna.
De som då ringer 993 blir kopplade till det numret som 993 är ihopkopplat med och i detta fall wx3s nummer 08-5250 8300.
13. Samtalsfakturering med wx3 som operatör
Fakturering av samtalskostnader görs per direktvalsnummer som sedermera genererar ett totalbelopp. Något som gör det lätt
för er att skilja vem som har ringt för vad. På så vis blir alla kostnader (växel, support, operatörstjänst) samlad på en och
samma faktura för en förenklad administration.
14. Administratörsgränssnitt (webbaserat)
ANKNYTNINGSHANTERING
I administratörsgränssnittet kan administratören:





Lägga till och ta bort anknytningar.
Ändra namn och anknytningsnummer på alla användare.
Hantera öppettider, köer, vidarekopplingar, röstbrevlådeinställningar och ljudfiler.
Logga in/ur användare ur köer.
Koppla/koppla bort enheter mot anknytningar mm.
Vi erbjuder ett komplett administratörsgränssnitt för de organisationer som önskar ändra sina inställningar själva.
SAMTALSLOGGEN
I administratörsgränssnittet finns även en komplett samtalslogg för alla samtal på alla anknytningar och köer. Det går att följa
önskade samtal från påringning till dess att samtalet avslutats och på så vis säkerställa att man besvarar samt initierar alla
samtal som tilltänkt och se vilka kopplingar som gjorts.
8 / 19
15. Telefonistgränssnitt (webbaserat)
wx3 har tagit fram ett telefonistgränssnitt som hjälper i en effektivare hantering när ni har behov eller önskar att en eller flera
personer tar emot inkommande samtal vilket är vanligt för huvudnumret.
Telefonisten kan i gränssnittet bl.a:







Hänvisa personer
Ändra namn och nummer till önskade användare
Sätta anteckningar för dessa
Koppla samtal till valfri destination
Övervaka köer
Chatta med kollegor
Skicka SMS
Telefonisten kan även se om ett samtal först ringt på en anknytning och sedan blivit vidarekopplat till telefonisten och då
svara: ”Eva på wx3. Jag ser att du sökte Kaj utan framgång. Kan jag ta ett meddelande eller vill du återkomma?”
9 / 19
16. Användargränssnitt (webbaserat)
ANKNYTNINGSKONTROLL
Via webbgränssnittet kan användaren själv styra sin anknytning såsom vilken mailadress röstmeddelanden ska skickas till.
Exempel på kontrollkommandon som kan styras av användare:




Alternativa nummer man kan nås på som t.ex. mobilnummer eller hemmanummer.
Vidarekoppling av sin anknytning
Hur länge det ska ringa på anknytningen innan samtalet skickas vidare till kollega, röstbrevlåda, huvudnummer mm.
Hantering av frånvaro och orsak med frånvarobesked för kollegor och inringande.
REALTIDSÖVERVAKNING
Det går att övervaka kollegors anknytningar där olika färgikoner indikerar på deras tillgänglighet:





Grön = personen är tillgänglig
Gul = det ringer på anknytningen
Röd = personen är upptagen
Lila = personen är hänvisad
Blå = vidarekoppling finns
Det finns även ett litet notifieringsfält där man kan lämna interninformation till kollegor som t.ex. vid lunch kan man ange
”vanliga lunchstället” och vid möte ange vilket konferensrum mötet äger rum i.
SÖK & NUMMERFÄLT
Det går att ringa både kollegor och externa nummer direkt via gränssnittet oavsett vilken telefontyp du som användare har
valt.
CHAT & SMS-FUNKTION
Undvik fyllda mailkorgar med onödiga mail som kan orsakas av intern kommunikation med wx3 chat-funktion som fungerar
mellan alla anknytningar i växelsystemet. Användare kan välja att komplettera detta med att kunna skicka SMS till valfritt
mobilnummer. Oavsett om kommunikationen har skett via ett chattmeddelande eller via ett SMS så loggas detta under berörd
anknytning. Läs mer om dessa tilläggsfunktioner under ”Chat och SMS”.
17. Intercom/gruppanrop
10 / 19
Funktionen innebär att samtliga anknytningar kan göra ett gruppanrop till samtliga anknytningar istället för att man ska
behöva ringa upp varje anknytning för sig. För att ta emot ett gruppanrop krävs att man har en fast bordstelefon som stödjer
funktionen.
Exempel på användning av gruppanrop: ”Det är dags för kvartalsmöte, vänligen samlas i stora konferensrummet” eller i butik:
”Kalle till kassa 7, tack”
18. Köhantering - (ACD)
VÄXELKÖ
För att behålla samtal i växelsystemet t.ex. vid många påringningar krävs en växelkö som oftast används på huvudnummer
och/eller mot gruppnummer. Inringande kan få besked om att sökta personer är upptagna och att samtalet blir besvarat inom
kort. Det går att välja på vanlig telefonpåringning (toner) eller en kömusik.
PLATS I KÖ
Information om plats-i-kö ingår i växelsystemet (t.ex. ”Du har plats 4 i kön, vi tar strax emot ditt samtal”).
Givetvis går denna funktion att avaktivera för de som inte önskar detta och detta även på könivå.
Köplatsnummer kan lämnas för inringande på huvudnummer men inte för samtal till en supportavdelning.
KÖMUSIK
Per automatik rullar tre olika spår i systemet som ingår kostnadsfritt. Om kund önskar använda egen personlig väntmusik, ska
det meddelas wx3 innan installation då det krävs annan teknisk handpåläggning. Om den väntmusik som ska spelas upp är
upphovsrättsskyddad ska det anmälas till STIM för licensteckning. STIM-avgift tillkommer.
PERSONLIG KÖ
För inkommande samtal till sökt person/anknytning och där denne sitter i telefon, finns det även möjlighet att genom
funktionen ”personlig kö” låta inringande vänta kvar i kö på den sökta personens anknytning.
Varje anknytning kan själv ställa in hur länge den inringande ska kunna vänta, innan något annat ska ske med samtalet,
kopplas till telefonist, röstbrevlåda eller annat. Det går att välja om kömusik ska spelas eller ej.
DYNAMISK INLOGGNING I KÖ
Valfri anknytning i växeln kan logga in i valfri kö och hjälpa till att besvara samtal vilket kan göras oavsett vart i världen denne
befinner sig. T.ex. kan hemmakontor både besvara direktsamtal och kösamtal precis som att användare satt på kontoret.
MULTIPLA SAMTALSKÖER
Det finns ingen begränsning i antalet köer eller hur många köer en användare kan vara inloggad i. Det finns inga
begränsningar i hur många agenter som samtidigt kan vara inloggade.
KÖALTERNATIV
Svarsstrategier kan sättas för olika anknytningar, grupper etc. och prioriteringar utifrån händelser. Ett inkommande samtal kan
vidarekopplas från kö eller anknytning till annat valfritt svarsställe med olika kriterier för vid ej svar, upptagen, i möte mm.
Svarsstället kan vara internt eller externt.
Det går också bra att låta samtal som ej får svar inom viss tid i en kö, att automatiskt dirigeras över till annan kö som växelns
huvudkö eller skickas till ett alternativt nummer vilket kan vara en svarstjänst om sådan finns. Väntande samtal kan då få höra
sin kö-status med aktuell köplats och där flera olika och valfria periodiska meddelanden kan lämnas, såsom ”Senaste nytt”,
”Hänvisa till information på webben ” etc.
Tilläggsfunktioner
Beroende på vad ni har för behov på ert företag erbjuder wx3 ett flertal tilläggsfunktioner. Hittar du inte det du söker kontakta
oss så hjälper vi dig.
19. Terminalhantering
Med terminalhantering har du full frihet att bestämma hur samtalen ska distribueras mellan dina enheter.
Du kan bestämma fritt om det endast ska ringa på bordstelefon/softphone/mobil. Eller om att du vill ha fördröjning så det
ringer på mobilen efter en viss fördröjning, eller att du vill stänga av bordstelefonen och bara använda mobilen när du inte är
på kontoret, så din bordstelefon slipper stå och ringa trots att det är ingen där.
Du kan ställa in profiler och skapa nya profiler både via wx3 Webbgränssnitt och wx3 mobila MBX-app.
20. Chat och SMS
11 / 19
Effektivisera kommunikationen med wx3 tydliga och enkla chat och SMS-funktion som använder samma design.
CHAT
Chatmeddelanden indikerar om de skickats och om de lästs. Det går att ha flera chatsektioner igång som den virtuella/lokala
växeln prestandamässigt har resurser för. Alla konversationer loggas och kan följas upp i efterhand.
SMS
För SMS kan man välja att visa ett mobilnummer eller en text t.ex. wx3 Support som avsändare. För SMS som kan besvaras,
kommer svaret i användargränssnittet eller mobiltelefonen om man valt att visa eget mobilnummer.
21. Inspelning av samtal samt medlyssning av samtal
INSPELNING
Det går även bra att spela in önskade samtal genom ett kortkommando eller en enkel knapptryckning på enheten.
Alla samtal lagras på växeln och hittas i webbgränssnitten.
För att behålla inspelningen längre än 14 dagar behöver filen sparas på en alternativ plats.
Exempel på när inspelning används: I call-centers och försäljningsorganisationer för att återblicka vad som verkligen sagts när
ett avtal ingåtts. I en kundtjänst för att lösa eventuella tvister och för att utvärdera samtal.
MEDLYSSNING
För att kunna lyssna på pågående samtal för att exempelvis i efterhand kunna coacha, påverka och analysera samtal utan att
behöva spela in dem.
Notera att medlyssning och inspelning är två separata funktioner som fungerar oberoende av varandra.
22. Smart callback-funktion (Call-Control): automatisk eller managerad
Skapa en starkare köhantering där de inringande inte behöver vänta kvar på linjen. Erbjud bästa kundservice efter era egna
förutsättningar, även när ni inte har tid att besvara alla samtal eller är på en annan plats.
AUTOMATISK CALL BACK
Inringande behåller sin köplats och rings upp automatiskt i turordning. Systemet ringer automatiskt tillbaka så snart
en handläggare blir ledig. MANAGERAD CALL BACK
Inringande erbjuds personligare service vid återuppringning. Inringande personer får möjlighet att knappa in sitt
telefonnummer eller spela in ett meddelande. Ni får information om vilken tidpunkt personen ringde,
från vilket nummer och vilket nummer återkoppling önskas på när rätt handläggare är tillgänglig.
Samtalen hamnar i en lista som kan bearbetas i turordning av önskad personal.
Listan finns tillgänglig via ett webbgränssnitt och kan bearbetas av olika personer och från olika platser i världen.
23. Knappvalsmenyer – IVR (Interaktiv Voice Respons)
IVR är även känt som ”automatisk telefonist”
Med IVR kan ni förkorta kundens väntetid då de inringande kan dirigeras vidare till rätt kö eller anknytning på en gång. Den
inringande kunden knappar in information som bestämmer var samtalet automatiskt ska kopplas.
STANDARD IVR
Inringande ges möjlighet att välja vart samtalet ska dirigeras. T.ex. tryck 1 för försäljning, 2 för support, 3 för fakturafrågor mm.
Om det skulle vara många som ringer mot samma destination så används ofta ett eller flera köbesked för att informera
inringade se även funktionerna under Köhantering.
DYNAMISK IVR
Inringande tillbeds att ge information före samtalet omdirigeras. T.ex. kan man be om kundnummer, personnummer eller
vilken anknytning som söks. Utifrån inmatat värde kan sedan olika events hända. Funktionen kan kopplas ihop med andra
system vilket gör att inmatat val/värde kan verifieras mot en databas. Funktionen kan kopplas ihop med andra
kundstödsystem vilket gör att det inmatade datat kan verifieras mot en kunddatabas och handläggaren kan därmed få upp
den inringades profil som då ger möjlighet till ett personligt bemötande.
GRAFISKT IVR-VERKTYG
Med hjälp av IVR-verktyget går det enkelt att skapa nya IVR-träd och ändra befintliga IVR-träd. Det finns även möjlighet att
lägga till undermenyer och få en överblick över hela trädet.
12 / 19
24. wx3 mobilanknytning samt mobila samtalsfunktioner
INKOMMANDE SAMTAL TILL MOBILTELEFON
Alla inkommande samtal som skickas till mobiltelefonen visar alltid nummer enligt er önskan t.ex. den inringandes nummer,
eget växelnummer, ett gruppnummer osv.
UTGÅENDE SAMTAL FRÅN MOBILTELEFONEN
Vår MEX-koppling möjliggör för alla önskade mobilsamtal att skickas via växelsystemet och ut via er personliga anknytning,
samtidigt som ni kan välja vilket nummer som ska visas för mottagaren, såsom dolt nummer, direktnummer, gruppnummer,
växelns huvudnummer eller ett annat nummer inom koncernen om sådant finns t.ex. ett internationellt nummer. wx3
mobilabonnemang stöder samtliga funktioner och det går även att ansluta andra operatörers oberoende MEX-lösningar.
Kontakta din säljare för mer information.
ANVÄND WX3 MOBILANKNYTNING MED ER NUVARANDE MOBILOPERATÖR OCH ABONNEMANGSFORM OCH ÖVER
TRÅDLÖST NÄTVERK (WIFI)
Kom igång omedelbart utan att vänta på att eventuella bindningstider går ut. wx3 mobilanknytning fungerar oberoende av
mobiloperatör. Tack vare blandningsmöjligheten kan ni således kostnadsoptimera för företaget och då lösningen även
fungerar över WiFi behöver ni inte bekymra er över en bristande mobiltäckning.
Alla användare blir alltid nåbara på era premisser. För användare som inte behöver en arbetsmobil går det att ansluta sin
privata mobil till växeln vid behov och låta samtalskostnader hamna på företagsväxeln vilket är en ekonomisk trygghet för den
anställde och skattemässigt korrekt för företaget.
Rabatterade samtal till egen/egna mobiler
Per standard innebär alla samtal till en mobiltelefon, oavsett om samtalet är till en mobilanknytning eller ej, en kostnad för
varje samtal som besvaras. Vid användande av wx3 mobilanknytning går det bra att köpa funktionen ”Mobilanknytning+” samt
”Mobilanknytning Flat Direct”.
MOBILANKNYTNING+
Samtal till egna mobiler debiteras med 0,05 kr i uppkopplingsavgift och 0,30 kr/minut. Debitering sker per sekund.
MOBILANKNYTNING FLAT DIRECT
Alla samtal från eget fastnätsnummer/anknytning och ut till egen mobil ingår mot en fast månadskostnad.
25. wx3 Mobilapp MBX
wx3 mobilapp MBX finns att ladda ner från Google play för Android Smartphones eller via
Apple Store för Iphone och Ipad.
KONTAKTER
wx3 mobilapp MBX gör det möjligt att nå önskade kontakter i ett och samma gränssnitt.
Oavsett om det är en kollega som kan nås direkt i anknytningslistan, en leverantör ifrån växelns centrala telefonbok
eller en kund vars kontakter finns i mobilens telefonbok, så är alla dessa kontakter tillgängliga och uppringningsbara
13 / 19
i appen.
Alla kortnummer som finns i växeln gäller även från mobilen.
SAMTALSLOGG
I mobilappen MBX visas en detaljerad samtalslogg som gäller för användarens anknytning. Samtalsloggen visar alla
samtal som ringts in där anknytningen finns aktiv, på ett eget direktnummer samt på de köer där anknytningen är inloggad i.
Detta gör det möjligt att säkerställa att någon besvarar de samtal man själv inte besvarar och följa flödet.
Samtalsloggen är särskilt värdefullt för köhanteringen.
KÖHANTERING
Via MBX kan ni:





Övervaka köerna
Logga in/ut i alla köer
Skicka samtal från alla köer till valfri destination
Detta gäller även för de köer man inte är inloggade i.
Chatta till andra användare av MBX eller Webbgränssnitt
Skicka SMS och ha t ex ”Företagsnamn” som avsändare
TeleKÖ


Hantera ärenden / Larm
Push-Notiser för händelser
TERMINALHANTERING


Välja på vilka terminaler det ska ringa, mobil, IP-telefon m.m
Ställa in fördröjning.
Skicka samtal från alla köer till valfri destination
Detta gäller även för de köer man inte är inloggade i.
26. Exchange-kalenderhänvisning
Det går att koppla växelsystemet till önskad Exchange-användares kalender. Användaren anger själv för varje kalendernotis om
växelsystemet ska ta hänsyn till det eller ej. Användaren väljer vilka hänvisningar som ska visas utåt vid önskad tidpunkt
oavsett vad som står i kalendernotisen.
Exempel: Det står möte kl. 9.30-11.00 i din kalendernotis och du väljer att det ska synas för andra vid de tidslagen. Kl. 13.0014.00 står det läkarbesök och för personliga kalendernotiser väljer du att växelsystemet ska ignorera. Anknytningen stängs
inte och hänvisas fast personen egentligen är tillgänglig.
Funktionen fungerar för Exchange 2007-2015 samt Office 365
27. Fax-till-e-post
Med ”fax-till-mail funktionen” bestämmer ni vilken e-postadress era fax ska skickas till. Funktionen bidrar till bättre översikt
och hantering av önskade och oönskade fax.
14 / 19
28. Hotellmodul
Alla typer av organisationer kan använda hotellmodulen om de vill ta betalt för sina utgående samtal t.ex. kontorshotell,
gästvåningar, hotellverksamheter eller för de företag som låter andra ringa genom deras system. Med modulen sätter ni själva
utgående tariffer och kan därmed ta betalt efter önskemål.
Det går att öppna och stänga anknytningar som ska kunna ringa. I hotellmodulen finns en automatisk väckningsfunktion där
önskad anknytning kan ringa in på en destination och därefter få ett inkommande samtal vid önskad och angiven tidpunkt.
29. MS Outlook TAPI gränssnitt samtal och API anropsmodul
Med tilläggsmodulen TAPI kan man ringa automatiskt från sina kontakter i till exempel Microsoft Outlook.
Markera den kontakt du vill ringa upp och klicka på ”Ring”-knappen i Outlook så kommer växeln att ringa upp det
telefonnummer som du valt automatiskt. Samtalet kopplas till den anknytning du angivit och det behöver inte vara en
mjukvarutelefon. De flesta säljstödsystem stöder TAPI idag. Om ni har något av de vanligaste CRM systemen så kan man
därför använda det för att ringa upp befintliga kontakter.
30. wx3 statistikmodul: historisk och realtidsstatistik
Med wx3 statistikmodul kan ni övervaka och utvärdera hur många samtal som passerar växelsystemet. Ni får ett
rapporteringsverktyg där användren själv kan skapa eller ta fram färdiggenererade rapporter utifrån önskade och angivna
parametrar. För mer unika värden görs en kundanpassning utifrån angivna önskemål.
HISTORISK STATISTIK
Per standard ingår möjlighet att ta fram statistik på:

Nummer, köer, anknytningar

Besvarade/obesvarade, uppringda/inringande

Till interna anknytningar eller externa nummer
Rapporterna presenteras i grafisk form, som cirkel- eller stapeldiagram, alternativt i tabellformat.
REALTIDSSTATISTIK
wx3 Dashboard passar för er som vill veta antalet väntande samtal i växelns olika köer. Funktionen är designad för att
presenteras på en separat monitor och då går det att övervaka en eller flera köer samtidigt. Information som per standard
visas är bl.a.:




Kortaste och längsta historiska kötiden
Historiska snittsvarstider
Aktuellt antal samtal i kö och hur länge de väntat
Antal agenter som är tillgängliga/upptagna
15 / 19
31. wx3 Avancerad köhantering
Avverka samtal betydligt snabbare och bli mer effektiva i er köhantering
PARALLELL FÖRDELNING
Är ni ett företag med mycket inkommande telefontrafik? Då kan den nya inställningen parallell fördelning vara till god hjälp.
Det är en inställning som kan kopplas på köer för att helt enkelt ge snabbare avverkning av kön.
Inställningen gör att fler inringande personer i kön samtidigt kopplas fram till lediga agenter, så länge som det finns tillräckligt
många lediga.
WRAPUP – TILLFÄLLIG KÖBLOCKERING
Med wrapup kan du som agent få lite tid att avsluta ärendet och skriva ner det viktigaste innan nästa samtal ringer på. Denna
inställning gör att du får ungefär 30-60 sekunder utan att bli störd av nya inringade samtal.
AUTOMATISK PAUS
Med automatisk paus så slipper man att det ringer på agenter som inte är på sin plats. Om någon glömt bort att logga
ur/hänvisa sig så kan de bli bortkopplade automatisk från kön om det inte svarar på ett visst antal påringningar.
KOMPETENSSTYRT RINGMÖNSTER
Varje agent/anknytning kan tillhöra en ringordningsgrupp. Ringordningsgrupper används när du vill bestämma en ordning hur
det ska ringa på de som är inloggade i kön. Man kan t.ex. antingen låta det ringa enligt ringordningsgrupperna 1 och om de
inte är upptagna/hänvisade så kommer samtalen att gå över till grupp 2 och senare till grupp 3. Det är alltså lätt att flytta en
agent från en ringordningsgrupp till en annan.
Avancerad köhantering fungerar naturligtvis även med video.
32. wx3 Tele-kö
wx3 Tele-kö är en köhanteringstjänst i wx3 Telecoms växelsystem som kan kombineras med exempelvis Mobil växel och
Telefonist. Tele-kö gör det enklare för verksamheter med inkommande telefontrafik att hantera kön, samordna och
schemalägga samtal, automatisera tidsbokningar och ger även möjlighet till videomöten.
Genom att integrera Tele-kö i växelsystemet kan receptionen eller supportavdelningen få avlastning från ett högt samtalstryck.
Tele-kö är nämligen talsvarsbaserat och tar hand om samtalen, den som ringer får själv välja ärende och en tid då denne vill bli
uppringd. Samtalen samlas sedan i en ärendelista i ett webbgränssnitt där handläggaren/receptionisten helt enkelt kan välja
ärenden, sortera dem och sedan ringa upp i tur och ordning.
Och eftersom man vet vilket ärende den inringande har valt kan man också ge dem snabbare och bättre service genom att
koppla dem till rätt handläggare från början. Samtliga i gruppen kan hantera och se vem som hanterar ett ärende. Den som är
administratör för systemet kan också skapa uppringningsschema för receptionisterna, samt sätta de parametrar som styr
tidsbokningen. Tjänsten fungerar nu även i mobilappen MBX. (Push-meddelande kan levereras direkt till mobilen vid
inkommande ärenden)
33. Videoväxel, videosamtal och videokommunikation
Som en av få telefonileverantörer kan wx3 även erbjuda videotelefoni som en tilläggstjänst. Det krävs en uppgradering av MBX
mobillväxel till MBX Multimediaväxel. Enkelt och snabbt.
16 / 19
wx3 MBX Multimediaväxel är en tjänst i wx3 Telecoms växelsystem och kan kombineras med exempelvis Tele-kö,
Mobil växel och Telefonist. Systemet kan hantera en eller flera arbetsplatser vilket gör det möjligt med samordningsvinster.
De videostandarder som hanteras är H264 och VP8 . Som tiläägstjänst finns transcoding..
Ett användningsområde är t.ex. inom vården där läkaren kan på sin terminal se samtliga väntande i väntrummet (videokö).




Plocka önskad väntande videopatient, eller enligt turordning i väntrummet
(alternativt plockar sjuksköterskan en patient från väntrummet och kopplar till läkaren).
Koppla videosamtal via exempelvis teckentolk, då systemet är helt kompatibelt med tolksystemen.
Koppla upp samtal till annan part, exempelvis en kollega centralt.
(Detta kan göras under pågående videomöte eller diskret).
Spela in samtal för att senare kunna spela upp videomöte.
Man kan även t.ex. låta en videoporttelefon ringa på en anknytning som då kan se personen, prata med denna och utifrån
detta välja om porten ska öppnas eller inte. Det går även att prata med video mellan två anknytningar som ett vanligt
videosamtal. För att göra detta ringer man som vanligt och det enda som krävs är ett wx3 videokonto och en telefon/dator
som stöder video oavsett om det är mobiltelefon, fast telefon, surfplatta eller PC/MAC.
Ett wx3 videokonto går att använda mellan olika videokonferenssystem. Om era kunder och leverantörer därtill väljer att köpa
ett eget videokonto går det utmärkt att genomföra videosamtal ”peer-to-peer” utan att behöva öppna upp brandväggar eller
liknande. Det är en lättanvänd, flexibel och portabel funktion.
Vi gör gärna en behovsanalys och föreslår en konfiguration som passar era behov. Systemet är också centralt
övervakade och lätt att ändra efter nya förutsättningar till er verksamhet. Videoväxeln anpassas efter era behov.
34. Betallösningar
Betalning via kort och bank kopplat till tjänst t.ex, Calling Cards. Förbetalda konton som debiteras vid nyttjande av tjänst.
35. Wx3 Calling cards
Önskar ni erbjuda vissa personer samtal mot ett förbestämt värde är wx3 Calling card precis det ni söker. Önskade användare
kan även förbetala direkt online med ett kreditkort vilket gör att det är mycket enkelt att komma igång och även att fortsätta
erbjuda tjänsten utan några stora initiala kostnader.
36. Betalsamtalslösningar
Om ni önskar ta betalt för inkommande samtal kan wx3 aktivera en sådan funktion som kan användas för bl.a. IT-support, ett
jourserviceföretag eller insamling. Prisdiskussion (ex. mellan önskat och angivet utpris bestäms med ansvarig säljare och då
bl.a. utifrån mängden samtal.
37. Textstöd: T-140, SIP-message
Växeln har stöd för T140 realtidstext att kunna ta emot och skicka text i realtid i samma session som t ex ett videosamtal för
att kopplas ihop med tolkcentral eller bara för att kunna kommunicera. Används primärt av hörselskadade och används i
kommuner och landsting för att underlätta kommunikation.
38. Larmhantering: SCAIP
Växeln stödjer den nya standarden SCAIP för att ta emot larm, används primärt inom hemtjänst att terminaler ute hos
patiernterna kan larma och då skickas ett larm till växeln, där det kategoriseras och skickas direkt till en grupp av personal eller
en individ som kan hantera larmet. Den som hanterar larmet får upp det i sin mobilapp och får även information att kunna
återkoppla till patienten. Kan även kompletteras med Video för att kunna komma ”närmare” patienten. Använder funktioner av
TeleKö, se ovan.
17 / 19
39. Kryptering av samtal TLS SRTP
Stödjer telefonen eller videoterminalen kryptering fungerar det genom växeln. Kryptering av ljud och videoström samt
kryptering av SIP-signaleringen går att aktivera vid behov av säker kommunikation.
40. Telefonkonferens
Det går att sätta upp flera konferensnummer som går att nå från valfri telefon. På varje nummer går det att sätta en kod och
max antal medlemmar. Sedan är det bara för varje part att ringa till konferensnumret för att kunna kommunicera.
41. Videokonferens krävs MBX Multimediatjänst
Konferensnummer fungerar även med video. Det finns möjlighet till både tvåpart och flerpartskonferenser. I
flerpartskonferenser finns det möjlighet att se bilden på den person som pratar högst för tillfället eller få bilden uppdelad på
alla medparter, men funktionalitet varierar beroende på vilken klient som används.
18 / 19
Sammanställning funktioner Mobilväxel MBX
Allmänna funktioner









Välkomstmeddelande
Schemaläggning av öppettider
En svarsgrupp med kö
Plocka valfritt samtal i svarsgrupp
Koppla samtal, övervakad och oövervakad
Anknytningar med multipla enheter
Kontaktbok med valbara sökbegrepp
Sökfunktion i kontaktbok och anknytningar
Intercom (Starta högtalartelefon på mottagaren)









Hantering av köer
Samtalslistor
Användargränssnitt
Administratörsgränssnitt
Hänvisning med ljud
Vidarekoppling
HD ljud Codec G722 (även G711A/U)
Jitterbuffer
Multipla SIP-Enheter (Terminaler)
















Chattmodul
Medlyssning
Hotellmodul
Callbackfunktion (Automatisk/Manuell)
Telekö med tidsbokad återuppringning
Switchboard Webb Telefonist
Codec G729
Telefonkonferensmodul
Flera svarsgrupper med kö
Flera fasta anknytningar
Mobilanknytning
Betalsamtal
Callingcard
Förbetalda konton
Kryptering: SRTP, TLS
Larmhantering: SCAIP
Tilläggsfunktioner
















Grafiskt IVR-verktyg
Publikt Telefonnummer (växel, anknytning)
Internationella nummer (Mobil eller fast)
Inspelningsmodul (manuell, automatisk)
Softphone (Ring direkt ifrån din webbläsare)
Avancerade köfunktioner
Terminalstyrning
Statistikmodul
Dashboard
MS Exchange-Kalenderkoppling (10,13, Office 365)
MS Outlook- TAPI-samtal
Fax till epost
MobilAPP MBX (Ios/Android)
Mobil MEX
SMS modul
Inkommande SMS-nummer
Tilläggsfunktioner vi uppgradering till MBX Multimedia tjänster










Videosamtal (H264, VP8)
Hänvisning med video
Videokonferensmodul
Videotranscoding
Videotransrating
Videoanknytning
Videotransscaling QCIF-HD
Videokanaler
Videomeddelande
Text (T140 Realtidstext, SIP-MessageRT)
19 / 19
Download