Köa, omodernt, nedvärderande

advertisement
Köa, omodernt och nedvärderande
Har du någonsin reflekterat över fenomenet med köer? En kö är ju bara en kö, tänker du.
Men icke!
Jag hävdar att kön som sådan är ett förlegat ordningsverktyg som inte gagnar någon.
Samt att det framstår oss människor att vara ett primitivt folkslag, som utan protest
grupperar oss på rad likt kor i väntan på slakt. Detta fast vi inte ämnar göra något mera än
att betala våra matvaror. Vi kan ju börja med att definiera begreppet ”kö”.
Per definition är en kö eller kö-område en plats där människor står på rad i väntan på
gods eller service. Principen ”först till kvarn får först mala” så att säga. Detta är, för att
bryta ner termen ännu mer, en fysisk vertikal kö medan det sedan också finns något som
går under benämningen virtuell kö.
En virtuell kö är sen igen ett system där människor, precis som i en vanlig kö, får
betjäning i numrerad ordning, men istället för att behålla sin plats i ordningen med hjälp
av sin kropp så sker det med en nummerlapp/turnummer. Vad jag i denna text kommer att
göra är att försöka bevisa fördelarna med en virtuell kö framför en fysisk kö.
Har du någon gång råkat ut för att; du trött efter jobbet, insett att du före kan fara hem
måste handla? Utan någon som helst iver beger du dig till butiken för att inse att samma
tanke har slagit hundratals andra människor. Du köper det du ska och ställer dig vemodigt
längst bak i första bästa kö. Exakt tillika som du, ställer sig person B i kön bredvid. Du
gör ingen större notering av saken fören en
lång stund senare då du inser att person B,
trots att förutsättningarna varit de samma,
ändå kommit för dig till kassan.
Slumpen samt en del olika faktorer har gjort
att du valde en långsammare kassakö. Men
frågan är att ju huruvida man som
medborgare, i ett långt utvecklat demokratiskt
samhälle, skall behöva ta i beaktande; rutin
samt energi hos kassapersonalen, snittåldern
på de köande, plötsliga hinder på vägen samt
hur många varor var och en av dem framför en
har med sig?
Jag kan ärligt talat inte förstå varför de flesta väljer att använda sig av ett så förlegat
system som vertikala köer. Men om de nu envist skall fortsätt med det tycker jag att de
skall ta exempel av modellen med snabbkassor. En snabbkassa är en kassa som begränsar
vem som får köa enligt antalet varor de har med sig. Det kan i en matvaruaffär handla om
en snabbkassa med max 10varor, där de med endast få produkter kan köa i. Detta för du
skall slippa köa bakom femton barnfamiljer när du endast skall köpa en tub tandkräm.
Det finns även de köer som jag har valt att kalla den ”darwinistiska kön”. Denna kö
brukar oftast uppenbara sig framför en ut/ingång där slutmålet är en smal passage. Dessa
köer är ämnade att vara en vertikal kö där människor står i en prydlig rad men p.g.a.
människors oförmåga att organisera sig, slutar det oftast i en strutliknande formation.
Denna kö innehåller ingen som helst rättvisa utan lyder ofta under talesättet ”störst går
först”.
Den ”Darwinistiska kön” följer ingen av köns grundprinciper som förespråkar; ordning,
jämlikhet och rättvisa, utan kan liknas vid ett; anarkistiskt, ogenomtänkt och samtidigt
farligt uppror då många tror sig komma snabbare fram genom att med våld trycka sig
framåt. Detta resulterar i att samma mängd människor som tidigare, nu skall samsas på ett
ännu mindre område. Flera gånger har samhället fått uppleva hur människor ådragit sig
skador av detta förargliga fenomen.
Men på samma sätt som evolutionen tillåter arter med mindre
förutsättningar överleva trots sina odds, har naturen även här
gjort undantag.
Likt djurvärldens kackerlackor har ”smitarna” begåvats med
förmågan att oberoende sin startposition ta sig före andra i
kön. För att hamna i kategorin smitare så är man en individ
som sonika tränger sig framåt i kön genom att smita igenom
folkmassan. Detta kan ibland även inkludera flera personer
då de hand i hand bryter mot köandets vett och etikett. Detta
fenomen måste inte nödvändigtvis ske igenom folkgruppen,
utan kan även tillämpas från sidan.
Den virtuella kön i sin tur är en kö som baserar sig på idén att
alla som köar verkligen skall få service i den ordning de
anlänt.
Du själv har säkert upplevt en sådan kö på t.ex. banken.
När man kommer in i de flesta banker så möts man av en liten maskin som ger dig en kölapp som berättar ditt tur-nummer. Vissa använder sig av flera maskiner eller knappar
som underlättar ännu mer genom att sortera
besökarna under respektive önskad tjänst.
På så vis behöver de som köar till
kundrådgivningen, inte ”stå i samma kö”
som de som önskar banktjänster.
För att individen skall veta när det är
hans tur att bli betjänad, visar en indikator
vilket nummer som betjänas för tillfället. Då
en kassa blir ledig, dyker dess nummer samt
följande köares tur-nummer upp på
indikatorn.
Ofta finns stolar eller bänkar att förfoga för
att underlätta köandet.
Detta system anser jag vara den enda rätta lösningen på kö-problemet, då varje individ får
lika betjäning på lika villkor.
Möjligheten att ”smita före” eller att ”välja fel kö” är dessutom i ett virtuellt kösystem
närmast omöjlig! En annan positiv egenskap med den en virtuell kö är att du direkt får en
objektiv tidsöverblik genom nummerindikatorn.
Får du könummer 73 och det aktuella numret är 25 så kanske du väljer att söka tjänsterna
någon annanstans eller så kanske du kan uträtta något annat ärende där i mellan.
Dessutom gör den virtuella kön köandet till en mindre frustrerande upplevelse då du
slipper den fysiska ansträngningen av att ståendes flyttas långsamt framåt.
Så du som nu läser detta, begrunda det som sagts här tidigare.
Ställ dig frågan: hur mycket tid av mitt liv vill jag spendera i en kö? Fundera nästa gång
du står i en kö: hur länge det tog att köa? valde du rätt? Hur hygieniskt är det? Och trivs
du?
Du står inte i kön, du ÄR kön.
Download