Vit käpp med röda markeringar
Vit käpp med röda markeringar visar att användaren har dövblindhet
Vit käpp med röda markeringar
betyder kombinerad syn och
hörselnedsättning/dövblindhet.
synnerhet är det våra medtrafikanter och personer inom kollektivtrafiken som behöver känna till detta.
FSDB:s kongress biföll motioner
om, att ge FSDB i uppdrag, att
arbeta fram information om vad
en vit käpp med röda markeringar
betyder. Samt att ta fram en rekommenderad standard för röda
markeringar på vit käpp.
Informationsmaterialet ska underlätta för FSDB att informera
allmänheten om vad rödmarkerad
vit käpp är och vad den betyder.
Det är viktigt, att ta fram en rekommenderad markering, som är tydlig
och synlig. Minst lika viktigt är, att
underlätta arbetet med information om vad det innebär att ha röda
markeringar på en vit käpp.
Syftet med rödmarkeringarna på
den vita käppen är att visa för
allmänheten att användaren är en
person med kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet. I
6
För att få fram en rekommenderad
utformning av röda markeringar på
- att en tydlig, enhetlig modell är
lättare för alla att känna igen och
att komma ihåg.
Utseendet
Markeringen ska synas tydligt, speciellt för cyklister och bilister, därför
är det viktigt:
- att markeringarna är breda och
syns från olika håll.
- att de röda markeringarna är
reflexer.
Emil Bejersten testar käppen
- att de röda markeringarna, är
tillräckligt breda.Två, eller tre 15
cm breda markeringar rekommenderas.
- att markeringarna är självhäftande
vit käpp har vi haft samverkan med
Iris hjälpmedel, dialog med synpedagoger och med några av våra
medlemmar, som bl.a. deltog på
Dövblindas dag.
Målsättningarna är:
- att användaren ska känna sig
tryggare i och med, att käppen utåt
signalerar de kommunikationssvårigheter som funktionsnedsättningen medför.
- att synpedagogerna får en enhetlig markeringsmodell att arbeta
med.
- att den första markeringen fästs
nedanför handtaget (käppmodellen
avgör var reflexen lämpligast kan
fästas), en reflex fästs mitt på käppen och den tredje på nedre delen
på käppen (gärna nära doppskon).
Käpptypen avgör om 2 eller 3 reflexer används (på en teleskopkäpp
kan man inte skjuta in den nedre
delen som reflexen sitter på).
Är det krav att använda
markering?
Absolut inte. Det är upp till var och
en som har en vit käpp att själv
7
välja om man vill ha röda markeringar eller inte.
Hur får jag röda markeringar på min käpp?
Det finns två sätt:
- Man kan gå till syncentralen/
dövblindteamet som kan sätta dit
röda markeringar. Om du är osäker
på om din synpedagog känner till
detta kan du ta med denna artikel
och visa.
- Man kan själv köpa röd tejp, t.ex.
på Clas Ohlsson. Obs! Viktigt att
tejpen är reflextejp!
Om ni har frågor kontakta gärna
Klas Nelfelt [email protected],
072-534 45 18.
För synpedagoger kan ni kontakta
Iris hjälpmedel för att införskaffa
material.
Tips för dig som har hörapparat
På http://horsel.info finns filmer med många användbara
tips på hur man kan ta hand om sin hörapparat.
8