Artikel i Kontakt med FSDB nr 5/2015 Vit käpp med röda

Artikel i Kontakt med FSDB nr 5/2015
Vit käpp med röda markeringar
Vit käpp med röda markeringar betyder kombinerad syn
och hörselnedsättning/dövblindhet.
FSDB:s kongress biföll motioner om, att ge FSDB i uppdrag, att arbeta
fram information om vad en vit käpp med röda markeringar betyder.
Samt att ta fram en rekommenderad standard för röda markeringar på vit
käpp.
Syftet med rödmarkeringarna på den vita käppen är att visa för
allmänheten att användaren är en person med kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet. I synnerhet är det våra medtrafikanter och
personer inom kollektivtrafiken som behöver känna till detta.
Informationsmaterialet ska underlätta för FSDB att informera
allmänheten om vad rödmarkerad vit käpp är och vad den betyder. Det
är viktigt, att ta fram en rekommenderad markering, som är tydlig och
synlig. Minst lika viktigt är, att underlätta arbetet med information om vad
det innebär att ha röda markeringar på en vit käpp.
För att få fram en rekommenderad utformning av röda markeringar på vit
käpp har vi haft samverkan med Iris hjälpmedel, dialog med
synpedagoger och med några av våra medlemmar, som bl.a. deltog på
Dövblindas dag.
Utseendet
Markeringen ska synas tydligt, speciellt för cyklister och bilister, därför är
det viktigt:
- att markeringarna är breda och syns från olika håll.
- att de röda markeringarna är reflexer.
- att en tydlig, enhetlig modell är lättare för alla att känna igen och att
komma ihåg.
Målsättningarna är:
- att användaren ska känna sig tryggare i och med, att käppen utåt
signalerar de kommunikationssvårigheter som funktionsnedsättningen
medför.
- att synpedagogerna får en enhetlig markeringsmodell att arbeta med.
- att de röda markeringarna, är tillräckligt breda. Två, eller tre 15 cm
breda markeringar rekommenderas.
- att markeringarna är självhäftande
- att den första markeringen fästs nedanför handtaget (käppmodellen
avgör var reflexen lämpligast kan fästas), en reflex fästs mitt på käppen
och den tredje på nedre delen på käppen (gärna nära doppskon).
Käpptypen avgör om 2 eller 3 reflexer används (på en teleskopkäpp kan
man inte skjuta in den nedre delen som reflexen sitter på).
Är det krav att använda markering?
Absolut inte. Det är upp till var och en som har en vit käpp att själv välja
om man vill ha röda markeringar eller inte.
Hur får jag röda markeringar på min käpp?
Det finns två sätt:
- Man kan gå till syncentralen/ dövblindteamet som kan sätta dit röda
markeringar. Om du är osäker på om din synpedagog känner till detta kan
du ta med denna artikel och visa.
- Man kan själv köpa röd tejp, t.ex. på Clas Ohlsson. Obs! Viktigt att
tejpen är reflextejp!
Om ni har frågor kontakta gärna Klas Nelfelt [email protected],
072-534 45 18.
För synpedagoger kan ni kontakta Iris hjälpmedel för att införskaffa
material.