Uploaded by User449

Universums Historia

advertisement
Universums Historia
• För någonstans 12-15 (13,8) miljarder år sedan bildas
universum. Vetenskapsmännen kallar denna händelse The
Big Bang.
• Hela universum bildas i en punkt som är mindre än en
atom.
• En otrolig utvidgning startar vid enorm temperatur. På
mindre än 10-34 sekunder utvidgas universum mer än det
gjort sedan dess.
• Under den korta tidsrymden bildas all materia, dvs kvarkar
och elektronerna skapas
• Efter en sekund har kvarkarna slagit sig samman 3 och 3
och bildat protoner och neutroner.
• Nu startar processen då protoner och neutroner slås
samman och bildar de första atomkärnorna. Väte, Helium
och Litium. Allt detta sker inom de första 100 sekunderna.
• Expansionen av universum fortsätter men tätheten minskar
och med den också temperaturen och utvecklingen av
materia avstannar långsamt.
• Inte på ytterligare 300 000 år har temperaturen sjunkit så
mycket att atomkärnorna lyckats fånga in elektroner och
bilda neutrala atomer.
• Universum som fram till nu varit ogenomskinligt blir nu
genomskinligt. Strålningen som utsänds från denna tid kan
vi idag fortfarande mäta som kosmisk bakgrundstrålning.
Universums ålder i jämförelse med ett jordår
• Vi startar 1 januari, kl. 00.00. Skål för ett nytt år och
fyrverkeriet Big Bang startar.
• 1 jan – kl. 00.07.30, De första atomerna börjar bildas
• 15 juni – Galaxer börjar bildas
• 30 sep – Jorden börjar bildas
• 29 okt – Första livet på jorden
• 23 dec – Första landväxterna
• 28 dec – Första fåglarna
• Nyårsafton 31 dec,
• kl. 23.00 – Första människorna
• kl. 23.59.00 – Mammutar på jorden, människan fortfarande
jägare
•
•
•
•
•
•
kl. 23.59.40 – Senaste istiden tar slut
kl. 23.59.51 Pyramiderna byggs i Egypten
kl. 23.59.57 Jesu födelse, vår tideräkning börjar
kl. 23.59.58 Vikingatiden
kl. 23.59.59 Boktryckarkonsten
kl. 23.59.59 och 88/100 sekund alltså 12 hundradels
sekund innan tolvslaget så hittar vi atomens kärna dvs.
protonen.
• kl. 23.59.59 och 98/100 sekund, 2 hundradels sekund innan
tolvslaget så föds du.
• kl. 24.00 Här är vi nu, vad kommer ske under nästa ”år”?
De fyra krafterna
• Den starka kraften, binder ihop kvarkarna till protoner och
neutroner. Denna kraft är starkast men når ej utanför
atomkärnan.
• Den svaga kraften, styr neutronernas sönderfall i
radioaktiva atomer. Denna kraft når ej utanför atomkärnan.
• Den elektromagnetiska kraften, håller samman atomkärnan
och elektronerna så att atomer kan bildas. Räckvidden är
oändligt stor men styrkan är bara ca en 1/100 av den starka
kraften. Kraften avtar med avståndet.
• Gravitationen, innebär att alla materiens partiklar dras till
varandra. Jorden – månen, solen – jorden, solen – galaxer.
Kraften avtar med avståndet och är obetydlig i förhållande
till de övriga krafterna.
Download