HÄFTE 2 BLANDNINGAR OCH SEPRATIONSMETODER 2022 new

BLANDNINGAR OCH SEPARATIONSMETODER
Kemins grunder
HT 2017
Namn: …………….……………
Namn : .....................................................
Klass:
7A
Kemins grunder
Laboration – Lösning eller slamning?
Uppgift:
 Du ska undersöka vilka ämnen som löser sig i vatten, och vilka som ger en slamning.
Hypotes:
 Vilka ämnen tror du löser sig i vatten, och vilka ger en slamning?
Fyll i tabellen.
Risk:


Eleven skär sig på trasiga glaskärl
Eleven smakar på ämnen som är hälsovådliga, giftiga eller miljöfarliga.
Material:
 5 små bägare (100 ml), vatten, sked, glasstav
 kakao, aktivt kol, strösocker, koksalt, kopparsulfat, stärkelse,
Utförande:
1. Hämta 6 bägare och fyll dem med 60 ml vatten.
2. Ta en sked av ett ämne till en bägare. (Blanda INTE).
3. Rör i blandningarna med en glasstav.
4. Låt blandningarna vila några minuter. Hur ser de ut efter ett tag?
Fyll i resultaten i tabellen.
Resultat och slutsats:
Ämne
HYPOTES
Lösning/slamning?
RESULTAT
Hur ser blandningen ut?
SLUTSATS
Lösning/slamning?
Kakao
Kol
Strösocker
Koksalt
Kopparsulfat
Stärkelse
20
Kemins grunder
Laboration - Filtrering
Uppgift:
 Du ska lära dig hur man kan separera slamningar med filtrering.
 Du ska filtrera en blandning av kol, salt och vatten.
Hypotes:
 Vilken färg har blandningen och vad smakar blandningen innan filtrering?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vilken färg har blandningen och vad smakar blandningen efter filtrering?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Material:
 Stativ med klämma och muff
 Tratt med filterpapper
 1 Bägare 250 ml
 100 ml vatten




Sked
Salt (NaCl)
Kol
1 Bägare 100 ml
Så här viker du ett filterpapper!
Utförande och resultat innan filtrering:
1. Hämta kallt vatten i en ren bägare.
2. Lös upp 1 sked salt och 1 sked kol i vattnet.
3. Titta på blandningen. Hur ser blandningen ut?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Smaka på blandningen. Vad smakar blandningen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21
Utförande filtrering:
5. Montera materialet enligt figuren och häll lösningen i filterpappret.
6. Smaka en droppe av filtratet och titta på färgen.
Skriv ner resultaten.
Filtrat
kallas vätskan som har
renats genom filterpappret
Resultat:
 Titta på filtratet. Hur ser det ut?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Smaka på filtratet. Vad smakar det?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Slutsats:
 Vad har fastnat i filterpappret?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vilka sorts blandningar fastnar i filterpappret?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vilka sorts blandningar går det att rena genom filtrering?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22
Kemins grunder
Laboration - Destillering
Uppgift:
 Du ska lära dig hur man kan separera lösningar med destillering.
 Du ska destillera saltvatten (NaCl) och sedan smaka på vattnet som destillerats.
Hypotes:
 Vad tror du att saltvatten smakar efter att du destillerat det?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Risk:



Eleven följer ej muntliga eller skriftliga instruktioner.
Eleven bränner sig på brännare eller på het ånga.
Eleven tänder eld på kläder eller andra föremål.
Material:
 Stativ med klämma och muff
 Rundkolv med kork
 2-3 Provrör och provrörsställ
 Stor bägare med kylarvatten




Brännare och tändstickor
1 Bägare 100 ml
Salt
Sked
Montera enligt figuren:
23
Utförande:
1. Sätt på dig förkläde och skyddsglasögon!
2. Lös upp 2 skedar salt i 60 ml vatten i en bägare. Smaka på lösningen.
3. Häll i lösningen i rundkolven, sätt på korken och värm.
När provröret blir fullt kan du byta ut det.
Ställ det fulla provröret på kylning i provrörsstället.
4. När det har kokat en stund stänger du av brännaren.
Ta försiktigt ur den VARMA slangen ur provröret.
5. Smaka en droppen av det destillerade vattnet.
Rundkolv
med
saltlösning
Destillerat
vatten
Resultat:
 Vad smakar vattnet innan du destillerar det?
Kylarvatten
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vad smakar vattnet som du destillerat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Slutsats:
 Vilka sorts blandningar går det att rena genom destillering?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Varför separeras saltet och vattnet med denna metod?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24
Kemins grunder
Laboration - Snabbast upplösning
Du ska undersöka hur snabbt du kan få en sockerbit att lösa sig med
tre olika metoder: omrörning, sönderdelning, värmning.

Frågeställning
Vilket av följande sätt tror du är den snabbaste metoden att lösa upp en sockerbit med vatten:
genom omrörning i kallt vatten, att krossa sockerbiten innan, eller att använda varmt vatten?

Hypotes
Vilket sätt tror du är det snabbaste sättet? Välj ett alternativ och motivera varför:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................


Säkerhetsföreskrift
o Brännare - kan ge brännskador.
Använd skyddsglasögon och skyddsförkläde, sätt upp långt hår, håll rent på
arbetsplatsen, lämna aldrig brännaren utan uppsikt.
o Eld – kläder brinner.
Kväv elden, skölj i kallt vatten, använd eventuellt nödduschen.
o Glas – kan ge sårskada.
Använd skyddsglasögon, släng trasigt glas i glaskrossen, undvik torrkokning.
Material
o
o
o
o
1 Bägare (600 ml)
1 Sked eller glasstav
5 Sockerbitar
200 ml Vatten
A
o
o
o
o
B
1 Tidtagarur (mobil)
1 Mortel
1 Brännare och tändstickor
1 Trefot med nät
C
D
25
Undersökningsmetod + Resultat

1. Sätt på dig skyddsglasögon och förkläde. Läs och planera hur du ska genomföra
undersökningen. Hämta materialet du behöver.
2. Fyll bägaren med ca 200 ml kallt vatten. Lägg i en hel sockerbit i vattnet.
Rör om med glasstaven och mät hur lång tid det tar tills sockerbiten lösts upp helt.
Tid A: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Lägg en sockerbit i morteln och sönderdela den till pulver.
Fyll en bägare med ca 200 ml nytt kallt vatten. Lägg den ”krossade sockerbiten” i
bägaren och mät hur lång tid det tar tills den lösts upp helt. Du ska INTE röra om.
Tid B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Fyll bägaren med ca 200 ml nytt vatten. Ställ bägaren på trefoten och värm vattnet så
att det kokar. Lägg i en hel sockerbit och mät hur lång tid det tar tills den lösts upp. Du
ska INTE röra om.
Tid C: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Hur lång tid tar det för en sockerbit att lösas upp helt om du inte använder någon av
metoderna? Lägg en hel sockerbit i bägaren utan att göra något mer. Ta tid!.
Tid D: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Slutsats
Stämde din hypotes med resultatet? ……………………………………………………………………………………………………………
Vilken metod löser snabbast upp en sockerbit? Motivera varför om du kan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Felkälla - Ge förslag på vad som skulle kunna ge ett felaktigt resultat i undersökningsmetoden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Förbättring - Ge minst ett förslag på en förbättring av din undersökning.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
26
Kemins grunder
Laboration – När kokar vatten?
Uppgift:
 Du ska följa vad som händer med vattnets temperatur när det värms.
Hypotes:
 Vid vilken temperatur tror du att vatten kokar? Vad tror du händer med
temperaturen om du fortsätter att värma vattnet när det kokar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Risk:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Brännare - kan ge brännskador.
Använd skyddsglasögon och skyddsförkläde, sätt upp långt hår, håll rent på
arbetsplatsen, lämna aldrig brännaren utan uppsikt.
Eld – kläder brinner.
Kväv elden, skölj i kallt vatten, använd eventuellt nödduschen.
Glas – kan ge sårskada.
Använd skyddsglasögon, släng trasigt glas i glaskrossen, undvik torrkokning.
Material:
 Brännare
 Trefot med nät
 Termometer


Klocka
Bägare
Förberedelse:
1. Sätt på dig förkläde och skyddsglasögon och sätt upp långt hår
2. Tänd brännaren och håll termometern i vattnet utan att den nuddar botten.
3. Rör om och mät vattnets temperatur en gång i minuten.
4. Anteckna i en tabell hur temperaturen ändras tills vattnet kokar.
5. Fortsätt värma det kokande vattnet. Stiger temperaturen ytterligare?
6. Rita ett diagram enligt bilden på ett rutigt papper
som visar temperaturhöjningen av vattnet.
29
Kemins grunder
Fast, flytande och gas
Kemi Spektrum s.19-22
21. a) Vilka är de tre former som nästan alla ämnen kan ha?
b) Vad är det som avgör vilken form ett ämne har?
22. a) Vad händer med ett ämne när det sker en fysikalisk omvandling?
b) Ge exempel på två olika fysikaliska omvandlingar.
23. a) Sker en kemisk förändring eller en fysikalisk förändring när en kaka gräddas?
b) Vilken typ av förändring är det om du smälter blockchoklad som smetas ut på
en tårta? Motivera ditt svar.
24. Vad menas med att
a) ett ämne kondenserar?
b) ett ämne förångas?
25. a) Vilken smältpunkt har vatten?
b) Vilken kokpunkt har vatten?
c) Rita en molekylformel för vatten.
26. Vad är värme för någonting?
27. Hur rör sig vattnets molekyler i
a) fast tillstånd (ex. is)?
b) flytande tillstånd (ex. vatten)?
c) gastillstånd (ex. ånga)?
28. Förklara vad som händer med vattnets molekyler när is värms från -10°C till +110°C.
29. Vilken av följande bilder visar vatten i fast form och hur ser du det?
(Du måste jämföra med de andra två bilderna.)
30. Varför kan du se din andedräkt utomhus en kall vinterdag, men inte en varm sommardag?
33
Kemins grunder
Det mesta du ser är blandningar
Kemi Spektrum s.30-33
38. Du blandar en sked potatismjöl (stärkelse) med vatten.
Hur kan du se att blandningen är en slamning?
39. Du lägger socker i en kopp med te och rör om.
a) Hur ser du att socker bildar en lösning?
b) Förklara vad som händer med socker som du löser upp i te.
c) Ge exempel på ämnen som bildar lösningar.
40. a) Vad menas med en mättad lösning?
b) Du har en e-kolv med sockerlösning som är mättad.
Vad kan du göra för att lösa upp den mättade sockerlösningen?
41. a) Ge exempel på några olika lösningsmedel.
b) Du har fått en oljefläck på din hand. Vad kan du lösa upp oljan med?
42. a) Hur många ton koksalt framställs varje år?
b) Vilken kemisk förkortning har den kemiska föreningen koksalt?
c) Hur framställs salt ur havsvatten?
35
Kemins grunder
Hur separerar vi ämnen?
Kemi Spektrum s.34-38
43. Vilka 3 metoder passar bra för att separera slamningar? Varför?
44. Hur fungerar
a) dekantering?
b) filtrering?
c) centrifugering?
45. Med vilken metod framställs lättmjölk?
46. Saltvatten kan inte separeras på samma sätt som slamningar.
Istället gäller avdunstning eller destillering.
a) Hur fungerar destillation?
b) Ge exempel på tre produkter som framställs med hjälp av destillering.
36