Uploaded by User2228

Affärsplan Keb och Olivia

advertisement
Affärsplan
Affärsidé
”Mingla nykter” erbjuder en bok med recept på både förrätt och efterrätt med passande alkoholfria
drinkar för festligare tillställningar. Vi hjälper både dig som alltid imponerar på
middagstillställningar och dig som vill börja imponera, då vi erbjuder enklare recept med finare
resultat.
Bakgrund
Vi båda är väldigt intresserade av att laga mat där man kan göra vardagen till en fest. Vi strävar
alltid efter ett perfekt resultat utan att vägen dit ska vara allt för komplicerade. Vårt mål med boken
är att få andra att känna samma passion för matlagning som oss. Olivias mormor lagade mycket
vilken hon fick ta del av i köket och hitta inspiration i. I Kebnes familj har gemenskap i
matlagningen alltid haft en stor plats vilket har gjort matlagning till något roligt. Valet av alkoholfria
drinkar har sin grund i att man i dagens samhälle ser stor gemenskap i dricka alkohol tillsammans,
vilket vi därför vill visa ett annat alternativ för.
Vi går andra (tredje) året på ekonomiprogrammet vilket har gett oss grundkunskapen i att starta och
driva ett företag. Vi har lärt oss om budgetering, bokföring, marknadsföring och en mängd andra
lärdomar som vi nu vill ta till en praktisk nivå. Att ta steget ut i affärsvärlden och prova våra idéer
känns självklart för oss båda.
Delägare/Organisation
Olivia är vår VD samt ekonomiansvarig. Hon passar bra som VD då hon har talang för att hålla
ordning och ha en överblick över vad som behöver göras. Hon är dessutom engagerad och drivande,
och är den perfekta personen för att hålla en positiv stämning även under svårare tillfällen. Även
ekonomiansvarig känns som en självklar roll för Olivia då hon har ett ekonomiskt tänkande även till
vardags samt kan ta ansvar för sådana större områden.
Kebne är vår marknadsföringschef samt försäljningschef. Marknadsföringen är ett passande område
för henne då hon är intresserad över hur företag syns utifrån och vill skapa en positiv och
professionell bild av företaget. Hon är aktiv på Instagram och månar om att inlägg ska vara ordnade
och intressanta. Som person är hon utåtriktad och är bra på att ge ett ansvarsfullt och tryggt intryck
vilket gör att hon passar som försäljningschef.
Produkt
Våran produkt kommer att vara en receptbok, som kommer att innehålla mestadels smårätter och
alkoholfria drinkar. Smårätterna kommer att vara allt från förrätter och tapas till efterrätter.
Drinkarna kommer att vara alkoholfria och kommer att vara anpassade till de olika rätterna i
boken.
Våran receptbok kommer att locka folk genom att det är en receptbok som är anpassad för
alkoholfria alternativ och för att dessa drinkar kommer att ha passande smårätter som passar till
dem. Det har även blivit väldigt populärt med tapas och våran bok kommer att erbjuda smårätter
som passar till både förrätter, varmrätter och efterrätter.
Marknaden
Marknaden är till viss del krympande då allt fler söker upp recept på internet istället för att köpa
receptböcker. Det gör att vi kommer behöva satsa extra mycket på designen samt erbjuda det extra
som inte internet kan. Vi kommer därför tipsa om vilka drinkar som passar med vilken rätt, ta med
små mingeltips samt utforma boken på ett intressant sätt. Det geografiska området är främst Umeå
då vi inte ännu är ett särskilt etablerat och utvecklat företag men vi kommer självklart erbjuda frakt
till andra delar av Sverige och försöka nå de andra delarna genom exempelvis sociala medier. Priset
på kokböcker ligger på ungefär 200 kr vilket även vår konkurrerande mangelbok gör. I vår
undersökning svarade hälften att det skulle vara intresserade av ett pris på 150 kr vilket troligtvis
kommer bli ungefär där vi sätter priset, beroende på tillverkningskostnader och övriga
omständigheter. Vi har skickat ut två marknadsundersökningar med likadana frågor. En har vi
skickat till äldre personer (27 personer över 20) och en till yngre personer (hundra personer i
åldrarna 15-20). Den yngre gruppen bestod främst av kvinnor. De flesta drack antingen aldrig
alkohol eller konsumerade alkohol en gång i månaden. De flesta var intresserade av alkoholfria
recept på klassiska drinkar snarare än nya drinkar men svaret var trots allt ganska jämnt, vilket vi
kommer ta hänsyn till då vi tar fram recepten. 72% i den yngre gruppen skulle vara intresserad av
vår produkt vilket vi ser som ett positivt svar. Den äldre gruppen bestod flest av män och främst i
åldern 46-50. Alla drack alkohol och del flesta drack en gång i veckan. De flesta var intresserade av
alkoholfria recept på klassiska drinkar snarare än nya drinkar men svaret var trots allt ganska jämnt,
vilket vi kommer ta hänsyn till då vi tar fram recepten. 82% i den yngre gruppen skulle vara
intresserad av vår produkt vilket vi ser som ett positivt svar.
Vår styrka är att vi har den teoretiska kunskapen att driva ett företag och framförallt viljan att lyckas
med vårt företag. Vi kommer även ha stor kunskap om produkten då vi har utvecklat den själv, vilket
kommer ge ett ökat förtroende hos kunderna. Vår svaghet är att vi är ett helt oetablerat företag som
är ny på marknaden, och det kan därför ta tid att slå igenom med produkten.Vår möjlighet är modet
kring hälsa, vilket en nykter livsstil är en stor del av, samt det växande intresset för nya och
annorlunda maträtter. Vårt hot är som nedanstående de konkurrerande kokböckerna, samt att
internet är en växande plats för recept, men vi erbjuder en färdig kombination av mat och dryck
som är svårare att hitta på internet och i andra kokböcker.
Kunder
Vi kommer troligtvis att rikta in oss på en ålder mellan 25-60, eftersom att det oftast är i den åldern
man får upp ett intresse för matlagning samt att det är det vår marknadsundersökning till stor del
visar. Vi kommer främst att rika försäljningen till privatpersoner men även söka kontakt med
exempelvis Systembolaget och nykterhetsföreningar för att se intresse för samarbete och
återförsäljning. Utifrån vår undersökning ser vi att de flesta som är intresserade av boken är kvinnor
och därav kommer vi främst att rikta vår marknadsföring och försäljning till den gruppen. Vårt
kundsegment kommer sammanfattningsvis främst vara kvinnor i åldern 25-60 år som är
intresserade av matlagning samt att prova nya saker i köket.
Konkurrenter
För tillfället är det svårt att se vad andra UF-företag erbjuder sina kunder, men just inom
matlagningsböcker finns det en del konkurrenter. Däremot är en matlagningsbok som fokuserar på
mindre rätter och alkoholfria drinkar mindre vanligt. De som finns som konkurrenter är ”Systrarna
Eisenmans mingelmat: 565 snittar, snacks & smårätter”. Deras styrka är att boken verkar
proffesionellt gjord. Priset på boken varierar men ligger oftast på strax över 200 kronor. Däremot
fokuserar boken endast på smårätterna, varpå vi tänker kombinera de med passande alkoholfria
drinkar samt andra mingeltips. Boken har funnits på marknaden fem år vilket både är en styrka då
den är mer välkänd men även en nackdel då de som varit mest intresserad av den troligtvis redan
köpt boken samt att den inte är lika uppdaterad som vi kommer ha möjlighet att göra vår.
Marknadsföring
Vi kommer bland annat att söka kontakt med våra kunder via sociala medier då det är ett billigt och
enkelt sätt att marknadsföra oss. Däremot riktar vi in oss på en lite äldre kundgrupp som alla
troligtvis inte är lika aktiva på sociala medier som yngre. Vi kommer marknadsföra mer på
Facebook än på Instagram då det finns mer aktiva äldre där. Vi kommer inte enbart använda våra
sociala medier till marknadsföring och försäljning utan även för at skapa en god kundkontakt, visa
kunderna vilka vi är, vad vårt företag står för och involvera dem i vår tuvekling då vi ser det som en
bra möjlighet. Sociala medier kan vi även använda för att synas inför de som inte nödvändigtvis vill
köpa produkten men som kan tipsa den vidare till andra. Vi kommer även försöka fokusera mycket
på att söka samarbete med andra företag där vi kan hjälpa varandra marknadsföring och försäljning.
Tidsplan/handlingsplan för hela UF-året
Under sommaren börjar vi ta fram recept och söka inspiration både på drinkar och mingelmat. Vi
fotar även de vi har möjlighet till för att förbereda så mycket som möjligt. Så fort som möjligt, vi
tänker i september, skapar vi kontakt med våra kunder på sociala medier för att de tidigt ska få följa
vår utveckling och känna en mer personlig relation till företaget. Vi skriver även på affärsplanen
och fortsätter jobba på bokens innehåll. Vi har redan sökt kontakt med Systembolaget och i
september söker vi även kontakt med nykterhetsföreningar för sponsring och samarbete. I oktober
fortsätter vi jobba med boken genom skrivning, layout samt fota de sista bilderna. Vi satsar på att
färdigställa både boken och affärsplanen i november, för att kunna skicka in boken till tryck och
affärsplanen till tävlingen. I december satsar vi på att ha fått boken i tryck. Vi kommer delta på
julmarknaden men inte med huvudsyfte att sälja utan främst för att visa upp boken och företaget för
senare försäljning. I januari anmäler vi oss till UF-mässan och börjar få igång försäljningen av
boken. I februari skickar vi även in alla tävlingsbidrag. Vi börjar även planera och förbereda så
mycket som möjligt inför UF-mässan. I mars fokuserar vi på UF-mässan. I april säljer vi slut alla
böcker och rear ut de sista ifall det är nödvändigt. I maj skriver vi årsredovisningen, talar med
årsredovisningen och avvecklar slutligen företaget.
Budgetering
Finansiering
Vi kommer att finansiera vår företagsstart genom ett startkapital på 2000 kronor. Jag och Kebne
kommer att betala 250 kronor vardera och resten kommer att komma från våra familjer, såsom
föräldrar och mor-och farföräldrar. Vi kommer även att försöka få sponsring, i bästa fall från
systemet men vi kommer även söka sponsring från andra föreningar som nykterhetsföreningar.
Eftersom att vi kommer att ha ett riskkapital på 2000 kronor och en sponsring på runt 1500 kronor
kommer vi inte att behöva att jobba ihop pengar till vårt företag.
Nätverk
Vi har kontakt med personer med intresse och utbildning för grafisk design vilka vi kommer försöka
söka hjälp från både med exempelvis logga samt boken layout. Vi söker även samarbete med
Systembolaget och andra nykterhetsföreningar vilka isåfall kommer ge oss vidare kontakter i
affärsvärlden. Vi har även lärare i ekonomi, entreprenörskap, media samt svenska som kommer
kunna hjälpa oss med utvecklingen av boket och företaget. Även våra handledare och vår rådgivare
kommer ha vidare kontakter.
Mål
Vårt vision är att uppmuntra fler till en nykter livsstil på ett inspirerande och roligt sätt samt att få
upp intresse för och tips kring mingelmat, och i vår bok kommer vi att kombinera dessa två. Våra
mål är att få samarbete med Systembolaget och få sälja boken i deras butiker. Vi vill jobba aktivt för
att färdigställa boken innan december, och då helst under november månad. Vårt personliga mål är
att pröva våra teoretiska kunskaper på en praktisk nivå, att utmana oss själva samt utvecklas som
personer och entreprenörer.
Download