Uploaded by User2323

bilkop

Upprättas i två lika exemplar – ett till säljaren, ett till köparen.
KONTRAKT
Privatköp av bil
Säljare:
Namn:
Persnr
Adress
Telnr arb/bost
Köpare:
Namn:
Persnr
Adress
Telnr arb/bost
Kontrollera legitimationerna!
Köpet avser:
Reg.nr:
Märke:
Modell:
Årsmodell:
Mätarställn:
I köpet ingår:
❑ Vinterdäck ❑ Stereo ❑ Annan utrustning:
Bilen och utrustningen säljes i befintligt skick. Köparen har beretts tillfälle att provköra och
besiktiga bilen och utrustningen. Säljaren tar inget ansvar för dolda fel.
Säljaren försäkrar att han till fullo äger fordonet med utrustning och att ingen skuld häftar
vid det.
Överenskommet pris för bilen inkl utrustning är:
som erlagts kontant vid leveransen.
Ort, datum:
Full betalning mottagen:
Överlämnandet av bilen kvitteras: